ண்,ந்,ன் எழுத்துக்களின் வேறுபாடு


வேறுபாடு

ஏன் கவனிக்க வேண்டும்?

ண்,ந்,ன் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துக்களை கொஞ்சம் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும். இவை தோற்றத்தில் வேறு பட்டிருந்தாலும் ஒலி அளவில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இவை உயிர் மெய் எழுத்துக்களாக மாறும் போது குழப்பம் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் எனவே இந்த எழுத்துக்களுக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை கவனிக்க வேண்டும்.

 The difference between ண்,ந்,ன்

The difference

Why notice?

The three consonants though look different they have similar sounds. When they transform in to uyir mey letters the confusion increases too. So it is important to understand the basic differences.

என்ன வேறுபாடு?

 • ந் என்ற  மெய் எழுத்து சொல்லின் இடையிலேயே வரும்.
 • ண் என்ற மெய் எழுத்தும் ன் என்ற மெய் எழுத்தும் சொல்லின் இறுதியிலிம் இடையிலும் வரும்
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ண் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ந் மெய் எழுத்துக்களின் குடும்பம் ஒரு சொல்லின் முதலில் வரும். இறுதியில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ன் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது

ண் என்ற மெய் எழுத்தையும் ன் என்ற மெய் எழுத்தையும் சரியாகப் பயன் படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் பொருள் மாறி விடும்.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)

What is the difference?

 • The consonant “ந்” will come in the middle of the words only.
 • The consonant “ண்” and the consonant “ன்” will come at the middle and at the end of words
 • When the consonant “ண்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word
 • When the consonant “ந்” becomes a uyir meiy it will only come at the beginning of the word. It will not come at the end of a any word
 • When the consonant “ன்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word

The letters ண் and ன் have to be used correctly otherwise the meaning of the word will change.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: