அன்னை


அம்மா

அம்மாவினால் கற்போம்

தமிழில் அம்மா என்ற பொருளில் ஐந்து சொற்கள் இருக்கின்றன. அன்னையர் தினமான இன்று அந்த ஐந்து சொற்களையும் அதில் உள்ள எழுத்துக்களையும் தெரிந்து கொள்வோம்.
மறு பார்வையிடப் போகும் உயிர் எழுத்துக்கள் அ, ஆ ஐ
மறுபார்வையிடப் போகும் மெய் எழுத்துக்கள் த்,ம்,ய், ள்,ன்

என்று உருவாகும் மா.தா, னை ஆகிய உயிர் எழுத்துக்களையும் இங்கு மறுபார்வை செய்யலாம்.

அம்மா
அ,ஆ ஆகிய உயிர் எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதலில் வருகின்றன. ஐ இங்கு “னை” உயிர்மெய் எழுத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.

 1. ம்+ஆ= மா
 2. த்+ஆ=தா
 3. ன்+ஐ=னை

uyirmeiy

இந்த எழுத்துக்கள் கூடி உருவாக்கும் சொற்கள் ஐந்து. அவை
ammaWordList

 1. அம்மா
 2. அன்னை
 3. ஆத்தாள்
 4. தாய்
 5. மாதா

-----

amma

uyirmeiy

Let us learn through amma

There are five words in Tamil that means mother. Let us learn those words and review the letters on mother’s day.
Vowels for review are அ, ஆ ஐ
consonants for review are த்,ம்,ய், ள்,ன்

There will be review on Tamil uyirmeiy letters that are மா.தா, னை.
அம்மாEnglish

The vowels அ, ஆ come in the beginning of the words. The vowel ஐ is to create the letter னை
uyirmeiy

These letters make the following words

 1. அம்மா (amma)
 2. அன்னை (annai)
 3. ஆத்தாள் (aaththaaLL)
 4. தாய்(Thaai)
 5. மாதா(Maathaa)

ammaWordList

Categories: உயிர் எழுத்துகள், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: