கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள் Hand writing- Tamil consonants


கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள்

தமிழ் மெய் எழுத்துகளையும் எழுதிப் பழகினால் ஒவ்வோரு எழுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் புரியும். அவற்றின் வரிசையும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Hand writing- Tamil consonants

Tamil consonants hand writing practice is a great way to learn the differences between the letters. Also learning the order of the letters will be easy.

தமிழ் மெய் யெழுத்து கையெழுத்து

மெய் எழுத்து பயிற்சி

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து பயிற்சி

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து


Handwriting practiceTamilConsonants

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants | 1 பின்னூட்டம்

Post navigation

One thought on “கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள் Hand writing- Tamil consonants

  1. dencil

    nalla sewai paaraattukkal

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: