வாக்கியம் அமை


வாக்கியம் அமை

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

நாம் இதுவரை தமிழ் எழுத்துகளையும் ஒரு சில இரெழுத்து சொற்களையும் பார்த்தோம். நாம் பார்த்த சொற்களத் தமிழ் எழுத்துகளை நம் மனதுள் பதிய வைக்கும் வகையில் இருந்தன. ஆனால் அவற்றில் பல சொற்கள் இன்று பழக்கத்தில் இல்லை. ஒருவர் மொழியை ஆர்வமாகக் கற்க வேண்டுமானால் அவருக்குத் தன் மொழித்திறன் மீது நம்பிக்கை வர வேண்டும் வாக்கியம் அமைக்கும் பழக்கம் இந்த நம்பிக்கையை மொழி கற்பவருக்குக் கொடுக்கிறது

தமிழ் மொழியின் மொழி சிறப்பு ஒரு சில எழுத்துகள் பொருள் தரும் சொற்களாக மாறுகின்றன.இதனால் சில எளிமையான வாக்கியங்களை அமைக்க முடியும்.

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

Make Sentence

One Letter One word

Till now we learnt the Tamil letters and reviewed some two letter words to reinforce the Tamil Letters. Some of the two letter words we learned are not used daily. For one to learn a language with enthusiasm one must believe in Language skills. Making sentences is one way to boost the skill

Making a word with one letter is very unique to Tamil language.So one can learn to make simple sentences.

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

ஒரு எழுத்து ஒரு சொல்

வாக்கியங்கள்
 • நீ வா
 • நீவா வா
 • நீ போ
 • நீ போபோ
 • பூ தா நீ
 • பூ தா
 • பை தா
 • நீ பை தா
 • பை தை
 • நீ பை தை
 • கை வை
Sentences
 • நீ வா (nee vaa) You come
 • நீவா வா(nee vaa vaa) You come come
 • நீ போ (nee poh) You go
 • நீ போபோ (nee poh poh )You go go
 • பூ தா (poo thaa) give flower)
 • நீ பூ தா (nee poo thaa) You give flower
 • பை தா ( pai thaa)(give bag)
 • நீ பை தா( nee pai thaa)
 • பை தை(pai thai) sew bag
 • நீ பை தை(nee pai thai) you sew the bag
 • கை வை(kai vai) put hand
Categories: வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: