உயிர் எழுத்து சொற்கள்- Vowel words


உயிர் எழுத்து சொற்கள்

vowels

கீழே சில உயிர் எழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அவை உயிர் எழுத்துக்களை மறு பார்வை பார்க்க உதவும் இந்த சொற்களை தமிழ் அநிதம் இணைய தளத்தில்   விளையாட்டாக கற்கலாம்

அ வார்த்தைகள்

அ சொற்கள்

 • அம்மா(amma)
 • அணில்(aNNil)
 • அன்னம்(annam)
ஆ வார்த்தைகள்

ஆ சொற்கள்

 • ஆடு(aadu)
 • ஆந்தை(aNthai)
 • ஆல மரம்(aallamaram)
இ வார்த்தைகள்

இ சொற்கள்

 • இலை(elai)
 • இல்லம்(ellam)
 • இதழ்(ethazh)
ஈ வார்த்தைகள்

ஈ சொற்கள்

 • ஈட்டி(eette)
 • ஈ(ee)
 • ஈச்ச மரம்(eecha maram)
உ வார்த்தைகள்

உ சொற்கள்மு(eette)

 • உழவன்(wuzhavan)
 • உரல்(wural)
 • உப்பு(wuppu)
ஊ வார்த்தைகள்

ஊ சொற்கள்

 • ஊஞ்சல்(oohnjal)
 • ஊசி(oohsi)
 • ஊதல்(oohthal)
எ வார்த்தைகள்

எ சொற்கள்

 • எறும்பு(ehRRumbu)
 • எலி (ehli)
 • எட்டு(ehttu)
ஏ வார்த்தைகள்

ஏ சொற்கள்

 • ஏடு(audu)
 • ஏழு (ayzhu)
 • ஏணி(ayNNi)
ஐ வார்த்தைகள்

ஐ சொற்கள்

 • ஐஸ்வரியம்(ieswariyam)
 • ஐந்து(ienthu)
 • ஐங்கரன்(iengaran)
ஒ வார்த்தைகள்

ஒ சொற்கள்

 • ஒட்டகம்(ohttagam)
 • ஒன்பது(ohnbathu)
 • ஒன்று(ondRu)
ஓ வார்த்தைகள்

ஓ சொற்கள்

 • ஓநாய்(ohhnnai)
 • ஓடம்(ohhdam)
 • ஓட்டம்(ohhttam)
ஒள வார்த்தைகள்

ஒள சொற்கள்

 • ஒளடதம்(Owdatham)
 • ஒளவை(owvai)
 • ஒளவியம்(owviyam)

Tamil vowels

Above words ae words that represent Tamil vowels. Learning them will reinforce Tamil vowels. These vowels can be learnt through games in the site TamilUnltd.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: | 2 பின்னூட்டங்கள்

Post navigation

2 thoughts on “உயிர் எழுத்து சொற்கள்- Vowel words

 1. Please send me the lesson
  Micheal

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: