வாசிக்கலாம் வாங்க! Let us read!


என் குடும்பம்

இந்த பாடத்தில் நம் குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களைக் கொண்டு குழந்தைகள் வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளலாம், அவர்கள் இந்தப் பாடத்திலேயே கையெழுத்துப் பயிற்சியும் செய்ய வசதி உள்ளது.

என் குடும்பம்

என் குடும்பம்

 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அம்மா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அப்பா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அக்காபார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அண்ணன் பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தங்கை பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தம்பி பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தங்கை பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார்பார் மாமா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அத்தை பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் சித்தப்பா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் சித்தி பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் பாட்டி பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தாத்தா பார்
சித்திர வார்த்தை அம்மா

அம்மா

சித்திர வார்த்தை அப்பா

அப்பா

சித்திர வார்த்தை அக்கா

அக்கா

சித்திர வார்த்தை அண்ணன்

அண்ணன்

சித்திர வார்த்தை என் கும்பம் அண்ணன்

அண்ணன்

சித்திர சொற்கள் என் குடும்பம் தங்கை

தங்கை

சித்திர வார்த்தை என் குடும்பம் அத்தை

அத்தை

சித்திர வார்த்தை மாமா என் குடும்பம்

மாமா

பெரியம்மா

பெரியம்மா

பெரியப்பா

பெரியப்பா

சித்தி

சித்தி

மாமா

மாமா

பாட்டி

பாட்டி

தாத்தாஃ

தாத்தா

My family

In this lesson the nouns of the family members are introduced as sight words. There is a place to practice hand writing too

 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar? -who is this?
 • பார் பார் அம்மா பார் paar paar amma paar – look at mom
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar? -who is this?</
 • பார் பார் அப்பா paar paar appa paar -look at dad
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?</
 • பார் பார் அக்கா பார் paar paar akka paar -look at eldest sister
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் அண்ணன் பார் paar paar annnann paar -look at eledest brother
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் தங்கை பார் paar paar thangai paar -look at younger sister
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் தம்பி பார் paar paar thambi paar – look at younger brother
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார்பார் மாமா பார் paar paar maamaa paar -look at uncle
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் அத்தை பார் paar paar athai paar – look at aunt
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் சித்தப்பா பார் paar paar chithappa paar – look at dad’s younger brother
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் சித்தி பார் paar paar chithi paar – look at mom’s younger sister
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் பாட்டி பார் paar paar paatti paar – look at grandma
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar? -who is this?
 • பார் பார் தாத்தா பார் paar paar thaathaa paar – look at grandpa
Categories: கையெழுத்து பயிற்சி, வாசிக்கலாம் வாங்க | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: