உயிர்மெய் எழுத்துகள்

ங குடும்பம்

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Tamil vowel video | 2 பின்னூட்டங்கள்

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”


உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”களின் காணொளியை இங்கே கண்டு கற்கலாம்

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

The video of uyir maiy “க்”‘ group can be viewed to learn here

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள்-2

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது. இது அடுத்தபடியாக வரும்  சொற்களின்  தொகுப்பாகும்.

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • இது
 • என்
 • ஒரு
 • நீ
 • யார்
 • வீடு

மேலும் சில சொற்கள்

 • அணில்
 • எறும்பு
 • சிலந்தி
 • பறவை
 • மீன்
 • தேனீ
சித்திரச் சொற்கள் 2- Tamil sight words

சித்திரச் சொற்கள் 2

Words to learn:

 • இது(ithu)- This
 • என்(en)-my
 • ஒரு(oru)- a, an
 • நீ(nee)-you
 • யார்(yaar)-who
 • வீடு(veedu)-house

More words

 • அணில்(aNNil)-squirrel
 • எறும்பு(ehrrumbu)-ant
 • சிலந்தி(silanthi)-spider
 • பறவை(parravai)-bird
 • மீன்(meen)-fish
 • தேனீ(thaynee)-bee

வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கே அதைத் தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

SightWords2

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்2.2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள் 2.2

SightWords6
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு.
the se cond set of Tamil sight words

SightWords12 SightWords11 SightWords10 SightWords9 SightWords8 SightWords7Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose. You can download them here.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் மெய் “க்” குடும்ப சொற்கள்

“க்” குடும்ப சொற்கள்

உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரெண்டோடும் மெய் எழுத்து “க்” இணையும் போது உருவாகும் எழுத்துகளை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டு படிக்கும் வகையில் இங்கே சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் தரமிறக்கி கொள்ள வசதியாக ஆவணமும் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. கொடுக்கப் பட்டுள்ள சொற்களுக்குக் கையெழுத்து பயிற்சிக்கும் இங்கு இடம் உண்டு

உயிர் மெய் uyirmey Tamil words

உயிர்மெய்

“க்” குடும்ப சொற்கள்

The twelve Tamil vowels interact with “க்” to create 18 Tamil uyirmey letters. to review these letters words are given below. There is a way to practice writing these words too. There is a easy download the pdf document too.

“க ” சொற்கள்

 • கல்
 • கல்வி
 • கண்
 • கண்ணாடி
 • கணக்கு

“க ” words

 • கல் -kal(stone)
 • கல்வி-kalvi(education)
 • கண்-kaNN(eye)
 • கண்ணாடி-kaNNNaadi(mirror)
 • கணக்கு-kaNakku(math)

“கா”சொற்கள்

 • காக்கை
 • காகிதம்
 • காட்சி
 • காட்டு
 • காடு

“கா”words

 • காக்கை-kaakkai(crow)
 • காகிதம்-kaagitham(paper)
 • காட்சி-kaatchi(appearance)
 • காட்டு-kaattu(show)
 • காடு-kaadu(forest)
 Tamil uyir mey ka words உயிர்மெய் சொற்கள் "க"

உயிர்மெய் சொற்கள் “க”

கா சொற்கள் kaa words

கா சொற்கள்

“கி”சொற்கள்

 • கிணறு
 • கிண்ணம்
 • கிராமம்
 • கிளி
 • கிளிஞ்சல்

Picture

“கி” words

 • கிணறு-kinaRRu(well)
 • கிண்ணம்-kiNNam(bowl)
 • கிராமம்-kiraamam(village)
 • கிளி-kiLLi(parrot)
 • கிளிஞ்சல்-kiLLnjal(sea shells)

“கீ”சொற்கள்

 • கீதம்
 • கீதை
 • கீர்த்தனை
 • கீரை
 • கீழே

“கீ” words

 • கீதம்-keetham(song)
 • கீதை-keethai(bhagavath geetha)
 • கீர்த்தனை-keerththanai(hymns)
 • கீரை-keerai(herbs)
 • கீழே-keezlay(sea shells)
கி சொற்கள் ki words

கி சொற்கள்

கீ சொற்கள்

கீ சொற்கள்

“கு”சொற்கள்

 • குட்டை
 • குடம்
 • குடி
 • குடை
 • குதிரை

“கு”words

 • குட்டை-kuttai(pond)
 • குடம்-kudam(pot)
 • குடி-kudi(drink)
 • குடை-kudai(umbrella)
 • குதிரை-kuthirai(horse)

“கூ”சொற்கள்

 • கூட்டம்
 • கூட்டல்
 • கூடாரம்
 • கூடு
 • கூர்மை

“கூ”words

 • கூட்டம்-koottam(crowd)
 • கூட்டல்-koottal(plus)
 • கூடாரம்-koodaaram(tent)
 • கூடு-koodu(nest)
 • கூர்மை-koormai(sharp)
கு சொற்கள்

கு சொற்கள்

உயிர்மெய் சொற்கள்8

“கெ”சொற்கள்

 • கெச்சை
 • கெடு
 • கெண்டி
 • கெண்டை
 • கெம்பு

“கெ”words

 • கெச்சை-kehchchai(anklet)
 • கெடு-kehdu(deadline)
 • கெண்டி-kehNndi(kettle)
 • கெண்டை-kehNndai(carp fish)
 • கெம்பு-kehmbu(ruby)

“கே” சொற்கள்

 • கேசம்
 • கேடயம்
 • கேணி
 • கேள்
 • கேள்வி

“கே” words

 • கேசம்-kehchchai(anklet)
 • கேடயம்-kehdu(deadline)
 • கேணி-kehNndi(kettle)
 • கேள்-kehNndai(carp fish)
 • கேள்வி-kehmbu(ruby)
கெ சொற்கள்

கெ சொற்கள்

கே சொற்கள்

கே சொற்கள்

“கை” சொற்கள்

 • கை
 • கைக்குட்டை
 • கையுறை
 • கையெழுத்து
 • கைவினை

“கை” words

 • கை-kai(hand)
 • கைக்குட்டை-kaikuttai(handkercheif)
 • கையுறை-kaiyuRRie(glove)
 • கையெழுத்து-kaiyezhluththu(hand writing)
 • கைவினை-kaivinai(hand craft)
கை சொற்கள்

கை சொற்கள்

“கொ” சொற்கள்

 • கொக்கு
 • கொசு
 • கொடு
 • கொட்டு
 • கொடி

“கொ” words

 • கொக்கு-kohkku(crane)
 • கொசு-kohsu(mosquito)
 • கொடு-kohdu(give)
 • கொட்டு-kohttu(pour)
 • கொடி-kohdi(flag)

“கோ” சொற்கள்

 • கோ
 • கோலம்
 • கோடரி
 • கோடு
 • கோடை

“கோ” words

 • கோ-kohh(king)
 • கோலம்-kohhlam(rice pattern)
 • கோடரி-kohhdari(axe)
 • கோடு-kohhdu(line)
 • கோடை-kohhdai(summer)
கொ சொற்கள்

கொ சொற்கள்

கோ சொற்கள்

கோ சொற்கள்

“கெள” சொற்கள்

 • கெளசிகம்
 • கெளதாரி
 • கெளரி
 • கெளவியம்
 • கெளளி

“கெள” words

 • கெளசிகம்-kowsigam(owl)
 • கெளதாரி-kowthaari(partridge)
 • கெளரி-gowri(Goddess)
 • கெளவியம்-kowviyam(products of cow)
 • கெளளி-kowLil(lizard)
கெள சொற்கள்

கெள சொற்கள்

உயிர்மெய் சொற்கள்

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், கையெழுத்து பயிற்சி | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள் என்றால் என்ன?

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது

படித்துப் பழகு Practice reading Tamil

படித்துப் பழகு

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • அது
 • என்ன
 • அங்கே
 • எங்கே
 • பூ
 • தீ
 • பூனை
 • நாய்
தமிழ் சித்திர சொற்கள்,Tamil sight words

தமிழ் சித்திர சொற்கள்

Words to learn

 • அது(athu)-that
 • என்ன(ehnna)-what
 • அங்கே (anggay)-there
 • எங்கே(enggay)-where
 • பூ(poo)-flower
 • தீ(thee)-fire
 • பூனை(poonai)-cat
 • நாய்(naaiy_dog
வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது.

படித்துப் பழகு புத்தகத்தை இங்கு தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்

Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose.

YOU can download the odfeBook read and practice Tamil sight words.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்.”டு” 2

“டு” ஒலியில் முடியும் இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்2

தமிழில் ஒத்த ஒலியுடைய சொற்கள் பல உள்ளன. அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளும் போது தமிழ் எழுத்துகளையும் மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்வதுடன். ஒரு எழுத்தின் ஒலியைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதைச் சரியாக உச்சரிக்க முடிகிறது.
ஒத்திசையுடைய சொற்களை கற்றுக் கொள்ளும் போது சொற்களை வாசித்து பழகுவதும் எளிதாகிறது. எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலியையும் சரியாக அடையாளம் கண்டு சொற்களை வாசிப்பதும் ஒரு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இங்கு “டு” என்ற ஒலியோடு ஒத்திசைந்து ஒலிக்கும் இரெழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன

இவை  “டு”  என்ற ஒலியில் முடியும் ஒத்திவைச் சொற்களின் இரண்டாம் பிரிவு

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

rhyming words that end with “டு”  sounds

Tamil language has lot of rhyming words. Studying the words will help with reviewing the letter and their sound. One can Identify the sound and the  associated letters easily.This helps one to read the  words easily.  When reading  and recognizing the letters and their  sound comes easily reading becomes  a fun play. Here the  two letter rhyming words that end with “டு”  sounds are given  below

These  words are the second set of rhyming words that end s with sound and syllable “டு”

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

சொற்கள்
 1. ஈடு
 2.  எடு
 3. கூடு
 4.  கொடு
 5. தடு
 6. தேடு
 7. நாடு
 8. படு
 9. போடு
 10. மடு
 11. மேடு
 12. வடு
The words
 1. ஈடு ஒத்திவை சொற்கள்

  ஈடு

  வடு

  வடு

  மேடு

  மேடு

  மடு

  மடு

  போடு

  போடு

  படு

  படு

  நாடு

  நாடு

  தேடு

  தேடு

  தடு

  தடு

  கொடு

  கொடு

  கூடு ஒத்திசை சொற்கள் கூடு rhyming words

  கூடு

  எடு ஒத்திசை சொற்கள் டு

  எடு

  ஈடு(eedu)- Compensation

 2.  எடு(ehdu)-Take
 3. கூடு(koodu)=Nest
 4.  கொடு(kohdu)_Give
 5. தடு(thadu)-Forbid
 6. தேடு(thaydu)-Search
 7. நாடு(naadu)-Approch
 8. படு(padu)-Sleep
 9. போடு (pohhdu)-Drop
 10. மடு(madu)-Shoal
 11. மேடு(maydu)-Elevation
 12. வடு (vadu)-Scar
Categories: ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்., உயிர்மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்.”டு”

“டு” ஒலியில் முடியும் இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்

தமிழில் ஒத்த ஒலியுடைய சொற்கள் பல உள்ளன. அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளும் போது தமிழ் எழுத்துகளையும் மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்வதுடன். ஒரு எழுத்தின் ஒலியைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதைச் சரியாக உச்சரிக்க முடிகிறது.
ஒத்திசையுடைய சொற்களை கற்றுக் கொள்ளும் போது சொற்களை வாசித்து பழகுவதும் எளிதாகிறது. எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலியையும் சரியாக அடையாளம் கண்டு சொற்களை வாசிப்பதும் ஒரு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இங்கு “டு” என்ற ஒலியோடு ஒத்திசைந்து ஒலிக்கும் இரெழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன

.

இரெழுத்து ஒத்திசைபு சொற்கள்

இரெழுத்து ஒத்திசைபு சொற்கள்

rhyming words that end with “டு”  sounds

Tamil language has lot of rhyming words. Studying the words will help with reviewing the letter and their sound. One can Identify the sound and the  associated letters easily.This helps one to read the  words easily.  When reading  and recognizing the letters and their  sound comes easily reading becomes  a fun play. Here the  two letter rhyming words that end with “டு”  sounds are given  below

 இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்."டு"

சொற்கள்
 1. ஆடு(விலங்கு)
 2. ஆடு( நடனம்)
 3. ஏடு( பனையோலை சுவடு)
 4. ஓடு( கூரையில் இடும் களிமண்   கிளிஞ்சல்)
 5. ஓடு(ஓடுதல்)
 6. காடு
 7. நாடு(தேசம்)
 8. சூடு
 9. மாடு
 10. பாடு
 11. வாடு
 12. வீடு
The words
 1. ஆடு -aadu(goat )
 2. ஆடு -aadu( dance)
 3. ஏடு aydu( Book made out of palm leaves)
 4. ஓடு- ohhdu( clay shingles)
 5. ஓடு ohhdu(run)
 6. காடு kaadu(Jungle)
 7. நாடு Naadu(Country)
 8. சூடு soodu(hot)
 9. மாடு maadu(bull)
 10. பாடு paadu(sing)
 11. வாடு vaadu( whither)
 12. வீடு veedu( house
Categories: ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்., உயிர்மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

சித்திர வார்த்தைகள் Sight words

பட வார்த்தைகள்

சிறு குழந்தைகள் ஒரு மொழியில் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எழுத்துக் கூட்டி படிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சில சொற்களை படங்களாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஒரு சொல்லை மனதில் கண்ணால் படம் பிடித்து மூளைக்குள் நிறுத்தி விட்டால் அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களை விரைவிலும் எளிதாகவும் வாசிக்கக் கூடும் . அதனால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருகும். இந்த முறையை ஆங்கில மொழியில் கண்டு பிடித்தவர். Edward William Dolch. இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு இதை  “Problems in Reading” என்ற தன் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். அப்படி அவர் எழுதிய ஆங்கில சொற்களை ஒட்டி எழுதப்பட்ட சிலதமிழ் சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. அங்கே
 2. அது
 3. அப்பா
 4. அம்மா
 5. அவர்
 6. அவள்
 7. அவன்
 8. ஆண்
 9. இங்கே
 10. இது
 11. இவர்
 12. இவள்
 13. இவன்
 14. உள்ளே
 15. உன்
 16. எங்கே
 17. எடு
 18. எது
 19. எலி
 20. எவர்
 21. எவள்
 22. எவன்
 23. என்
 24. என்ன
 25. ஏன்
 26. கீழே
 27. குதி
 28. கை
 29. கொடு
 30. சிறியது
 31. தை
 32. நட
 33. நாய்
 34. நான்
 35. நீ
 36. படி
 37. பாடு
 38. புலி
 39. பூனை
 40. பெண்
 41. பெரியது
 42. போ
 43. மேலே
 44. யார்
 45. யானை
 46. வா
 47. விடு
 48. வீடு
 49. வெளியே
 50. வை

  பட வார்த்தைகள்

  பட வார்த்தைகள்

Sight words

Sight words are frequent words that the children keep them in their memory thus starting to read sentences faster. This concept was introduced by Edward William Dolch in 1948 through his book “Problems in Reading”. These Tamil words are created on the basis of his list.

 1. அங்கே(angay)- there
 2. அது (athu)=that
 3. அப்பா(appaa)-father
 4. அம்மா(ammaa) – mother
 5. அவர் (avar)- he with respect
 6. அவள்(avaLL)-she
 7. அவன்(avan)- he
 8. ஆண் (aaNn)-male
 9. இங்கே(ingay) -here
 10. இது(ithu)-this
 11. இவர் (ivar)-he who is closer
 12. இவள்(ivaL)-she who is closer
 13. இவன் (ivan)-he  who is closer
 14. உள்ளே(wuLLay)-inside
 15. உன் (un)-you
 16. எங்கே (engay) -where
 17. எடு(edu)-take
 18. எது (ethu) -which
 19. எலி(eli)-rat
 20. எவர் (evar)-who
 21. எவள் (evaLL)who female form
 22. எவன்(evan) who male form
 23. என்(yen)-mine
 24. என்ன(enna)-what
 25. ஏன் (ayen)-why
 26. கீழே (keezhay)- down
 27. குதி (kuthi) -jump
 28. கை (kai)-hand
 29. கொடு (kodu)-give
 30. சிறியது(ciRiyathu)=small
 31. தை(thai)-sew
 32. நட (nada)-walk
 33. நாய்(naai)-dog
 34. நான்(naan)- me
 35. நீ (nee)-you
 36. படி (paddi)-read
 37. பாடு (paadu)-sing
 38. புலி(puli)-tiger
 39. பூனை(puunai) -cat
 40. பெண்(peNn)-female
 41. பெரியது(perriyathu)-big
 42. போ (pohh)-go
 43. மேலே (maylay)-up
 44. யார்(yaar)-who
 45. யானை (yaanai)-elephant
 46. வா(vaa) come
 47. விடு(vidu) let go
 48. வீடு (veedu)-house
 49. வெளியே (veLLiyay) -outside
 50.  வை (vai)-put
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

“ர்” “ற்” வேறுபாடு

“ர்” “ற்” வேறுபாடு

“ர்” “ற்” என்ற இரண்டு எழுத்துகளுமே மெய் எழுத்துகள். இவற்றின் ஒலியும் ஒன்று போலவே ஒலிக்கும்.ஆனால் இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு முக்கியமானது.

 • ·”ற்” ஒரு வல்லின மெய்யெழுத்து இதைச் சற்று அழுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும். இதைப் பெரிய”ற் “என்று சொல்லலாம்.
 • ·”ர்” இடையினத்தைச் சேர்ந்த மெய்யெழுத்து அதனால் அதன் ஓசை “ற்” எழுத்தைவிட சற்று இறங்கி இருக்கும். இதைச் சின்ன “ர்” என்று சொல்லலாம்.
 • ·”ற்”  மெய் எழுத்து சொல்லின் கடைசியில் வராது.
 • “ர்” மெய் எழுத்து சொல்லின் கடைசியில் வரும்.
 "ற்" "ர்"

“ற்” “ர்” வேறுபாடு

“ற்” “ர்” வேறுபாடு

The difference in “ர்” “ற்”

The two letters “ர்” “ற்” are consonants. They have similar sounds,yet their differences are very important

 • ·”ற்” is a hard consonant. One has to pronounce it with little pressure. It is referred as big ·”ற்”(irr)
 • ·”ர்” is a medial consonants. It’s pronunciation has lesser pressure, It is referred as small “ர்”(ir)
 • The consonant·”ற்”  will not be a ending sound of a word.
 • The consonant “ர்” can form a ending sound of the word.
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ண்,ந்,ன் எழுத்துக்களின் வேறுபாடு

வேறுபாடு

ஏன் கவனிக்க வேண்டும்?

ண்,ந்,ன் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துக்களை கொஞ்சம் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும். இவை தோற்றத்தில் வேறு பட்டிருந்தாலும் ஒலி அளவில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இவை உயிர் மெய் எழுத்துக்களாக மாறும் போது குழப்பம் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் எனவே இந்த எழுத்துக்களுக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை கவனிக்க வேண்டும்.

 The difference between ண்,ந்,ன்

The difference

Why notice?

The three consonants though look different they have similar sounds. When they transform in to uyir mey letters the confusion increases too. So it is important to understand the basic differences.

என்ன வேறுபாடு?

 • ந் என்ற  மெய் எழுத்து சொல்லின் இடையிலேயே வரும்.
 • ண் என்ற மெய் எழுத்தும் ன் என்ற மெய் எழுத்தும் சொல்லின் இறுதியிலிம் இடையிலும் வரும்
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ண் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ந் மெய் எழுத்துக்களின் குடும்பம் ஒரு சொல்லின் முதலில் வரும். இறுதியில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ன் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது

ண் என்ற மெய் எழுத்தையும் ன் என்ற மெய் எழுத்தையும் சரியாகப் பயன் படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் பொருள் மாறி விடும்.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)

What is the difference?

 • The consonant “ந்” will come in the middle of the words only.
 • The consonant “ண்” and the consonant “ன்” will come at the middle and at the end of words
 • When the consonant “ண்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word
 • When the consonant “ந்” becomes a uyir meiy it will only come at the beginning of the word. It will not come at the end of a any word
 • When the consonant “ன்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word

The letters ண் and ன் have to be used correctly otherwise the meaning of the word will change.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் அட்டவணை.

இதுவரை நாம் பார்த்த உயிர் மெய் எழுத்துக்களும் அவற்றின் ஆங்கில ஒலி அடையாளங்களுடன் முழு அட்டவணையாக இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை நன்கு அறிந்து கொண்டபின் நாம் தமிழ் சொற்களை வாசிக்கக் முடியும். புது சொற்களை வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த அட்டவணை மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

uyirmeyChart
Attached is a table of Uyirmiey chart of Tamil Letters . English pronunciation is also given in the table. Learning and recognizing these letters will help us read Tamil words. This also can be a reference when we learn new words.

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள் | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒளகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பன்னிரெண்டாவது எழுத்து “ஓள” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஏழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓள”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The twelfth vowel “ஓள” (ow) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓள” (ow) and have a longer sound duration of two seconds.
ஒளகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

ஒளகாரக் குறி

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் ஒற்றை கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து ள வடிவமுள்ள ஒலியை நீட்டும் குறியீடு வரும்.. இந்தக் குறியீடு ள என்ற உயிர்மெய் எழுத்திலிருந்து வேறு பட்டது. இந்தக் குறிக்கு என்று தனியாக ஒலிவடிவம் ஏதும் இல்லை. ஒலி நீண்டு ஒலிக்க வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இந்தஒளகார வடிவ மாற்ற விதி எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called single horn preceding them. The symbol with the shape of ள will come after the consonants to indicate the elongated sound of the letter. This shape is different form the letter ள. This does not have a sound. It is nearly a shape that shows the letter has a longer sound duration.This rule applies to all the consonants.

”ஓள”(ow) is pronounced as ow like in the word “owl”

க்+ஓள= கெள ik+ow=kow as in cow
ங்+ஓள= ஙெள ing+ow=ngow
ச்+ஓள= செள ich+ow=chow chow as in chow
ஞ்+ஓள= ஞெள inj+ow=njow
ட்+ஓள= டெள it+ow=tow tow as in town
ண்+ஓள= ணெள iNn+ow=Nnow Nnow as is now
த்+ஓள= தெள ith+ow=thigh
ந்+ஓள= நெள inth+ow=Now Now as in now
ப்+ஓள= பெள ip+ow= pow pow as in pow
ம்+ஓள= மெள im+ow=mow mow as in mow
ய்+ஓள= யெள iy+ow=yow
ர்+ஓள= ரெள ir+ow=row row
ல்+ஓள= லெள il+ow=low low as in loud
வ்+ஓள= வெள iv+ow=vow vow as in vow
ழ்+ஓள= ழெள izhl+ow=
ள்+ஓள= ளெள ILl+ow=Illow
ற்+ஓள= றெள irr+ow= irrow
ன்+ஓள= னெள in+ow =now now as in now

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஓகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பதினோராவது எழுத்து “ஓ” பதினெட்டு மெய் ஓழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓ”வின் ஓலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The eleventh Tamil vowel “ஓ” (ohh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓ” (ohh) and have a longer sound duration of two seconds.
ஓகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து துணைக்கால் என்ற குறியீடு வரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them. The supporting will come after the consonants. It applies to all the consonants.
இரட்டைக் கொம்பும் துணைக்காலும்

”ஓ”(ohh) is pronounced as ohh like in the word “ohh” Note that the words may be similar but one need to lengthen the sound of the letter to two seconds.

க்+ஓ= கோ ik+ohh=kohh as in coat
ங்+ஓ= ஙோ ing+ohh=ngohh
ச்+ஓ= சோ ich+ohh=chohh chohh as in choke
ஞ்+ஓ= ஞோ inj+ohh=njohh
ட்+ஓ= டோ it+ohh=tohh tohh as in tone
ண்+ஓ= ணோ iNn+ohh=Nnohh Nnohh as is no
த்+ஓ= தோ ith+ohh=thigh
ந்+ஓ= நோ inth+ohh=Nohh Nohh as in note
ப்+ஓ= போ ip+ohh= pohh pohh as in pope
ம்+ஓ= மோ im+ohh=mohh mohh as in mobile
ய்+ஓ= யோ iy+ohh=yohh
ர்+ஓ= ரோ ir+ohh=rohh rohh as in rope
ல்+ஓ= லோ il+ohh=lohh lohh as in load
வ்+ஓ= வோ iv+ohh=vohh vohh as in vocab
ழ்+ஓ= ழோ izhl+ohh=
ள்+ஓ= ளோ ILl+ohh=Illohh
ற்+ஓ= றோ irr+ohh= irrohh
ன்+ஓ= னோ in+ohh =nohh nohh as in noble

 

 

உயிர் எழுத்துக்களின் பதினோராவது எழுத்து “ஓ” பதினெட்டு மெய் ஓழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓ”வின் ஓலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The eleventh Tamil vowel “ஓ” (ohh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓ” (ohh) and have a longer sound duration of two seconds.
ஓகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து துணைக்கால் என்ற குறியீடு வரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them. The supporting will come after the consonants. It applies to all the consonants.
இரட்டைக் கொம்பும் துணைக்காலும்

”ஓ”(ohh) is pronounced as ohh like in the word “ohh” Note that the words may be similar but one need to lengthen the sound of the letter to two seconds.

க்+ஓ= கோ ik+ohh=kohh as in coat
ங்+ஓ= ஙோ ing+ohh=ngohh
ச்+ஓ= சோ ich+ohh=chohh chohh as in choke
ஞ்+ஓ= ஞோ inj+ohh=njohh
ட்+ஓ= டோ it+ohh=tohh tohh as in tone
ண்+ஓ= ணோ iNn+ohh=Nnohh Nnohh as is no
த்+ஓ= தோ ith+ohh=thigh
ந்+ஓ= நோ inth+ohh=Nohh Nohh as in note
ப்+ஓ= போ ip+ohh= pohh pohh as in pope
ம்+ஓ= மோ im+ohh=mohh mohh as in mobile
ய்+ஓ= யோ iy+ohh=yohh
ர்+ஓ= ரோ ir+ohh=rohh rohh as in rope
ல்+ஓ= லோ il+ohh=lohh lohh as in load
வ்+ஓ= வோ iv+ohh=vohh vohh as in vocab
ழ்+ஓ= ழோ izhl+ohh=
ள்+ஓ= ளோ ILl+ohh=Illohh
ற்+ஓ= றோ irr+ohh= irrohh
ன்+ஓ= னோ in+ohh =nohh nohh as in noble

 

 

 

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | 1 பின்னூட்டம்

ஒகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பத்தாவது எழுத்து “ஒ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஒழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஒ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு மாத்திரைக் கொண்டு ஒலிக்கும் குறில்களாக மாறுகின்றன.

The tenth Tamil vowel “ஒ” (oh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஒ” (oh) and have a shorter sound duration of one second.

ஒகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

ஒற்றைக் கொம்பும் துணைக்காலும்

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் ஒற்றைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து துணைக்கால் என்ற குறியீடு வரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called Single horn preceding them. The supporting will come after the consonants. It applies to all the consonants.
”ஒ”(oh) is pronounced as oh like in the word toe

க்+ஒ= கொ ik+oh=koh as in coat
ங்+ஒ= ஙொ ing+oh=ngoh
ச்+ஒ= சொ ich+oh=choh choh as in choke
ஞ்+ஒ= ஞொ inj+oh=njoh
ட்+ஒ= டொ it+oh=toh toh as in toe
ண்+ஒ= ணொ iNn+oh=Nnoh Nnoh as is no
த்+ஒ= தொ ith+oh=tho
ந்+ஒ= நொ inth+oh=Noh Noh as in know
ப்+ஒ= பொ ip+oh= poh poh as in poke
ம்+ஒ= மொ im+oh=moh moh as in mope
ய்+ஒ= யொ iy+oh=yoh
ர்+ஒ= ரொ ir+oh=roh roh as in row
ல்+ஒ= லொ il+oh=loh loh as in low
வ்+ஒ= வொ iv+oh=voh voh as in vote
ழ்+ஒ= ழொ izhl+oh=
ள்+ஒ= ளொ ILl+oh=Illoh
ற்+ஒ= றொ irr+oh= irroh
ன்+ஒ= னொ in+oh =noh noh as in nope

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள் | குறிச்சொற்கள்: , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஐகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் ஒன்பதாவது எழுத்து “ஐ” பதினெட்டு மெய் ஐழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஐழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஐ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் ஐழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.

The eighth Tamil vowel “ஐ” (ie) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஐ” (ie) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் சங்கிலிக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும் இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.
உயிர்மெய்9

The consonants will have the symbol called chain horn preceding them indicating longer sound duration. It applies to all the consonants.
ஐகார சங்கிலிக் கொம்பு
”ஐ”(ie) is prounced as ie like in the word hie

க்+ஐ= கை ik+ie=kie as in kite
ங்+ஐ= ஙை ing+ie=ngie
ச்+ஐ= சை ich+ie=chie chie as in china
ஞ்+ஐ= ஞை inj+ie=njie
ட்+ஐ= டை it+ie=tie tie as in tie
ண்+ஐ= ணை iNn+ie=Nnie Nnie as night
த்+ஐ= தை ith+ie=thigh
ந்+ஐ= நை inth+ie=Nie Nie as in knight
ப்+ஐ= பை ip+ie= pie pie as in pie
ம்+ஐ= மை im+ie=mie mie as in my
ய்+ஐ= யை iy+ie=yie
ர்+ஐ= ரை ir+ie=rie rie as in right
ல்+ஐ= லை il+ie=lie lie as in light
வ்+ஐ= வை iv+ie=vie vie as in why
ழ்+ஐ= ழை izhl+ie=
ள்+ஐ= ளை ILl+ie=Illie
ற்+ஐ= றை irr+ie= irrie
ன்+ஐ= னை in+ie =nie nie as in nice

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஏகார மெய்

உயிர் ஏழுத்துக்களின் எட்டாவது எழுத்து “ஏ” பதினெட்டு மெய் ஏழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஏழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஏ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் ஏழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக  மாறுகின்றன.

The eighth Tamil vowel “ஏ” (ay) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஏ” (ay) and have a longer sound duration of two seconds.உயிர்மெய்8

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும் இது எல்லா மெய் ஏழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them indicating longer sound duration. It applies to all the cosonants.Print

”ஏ”(ay) is prounced as ay like in the word hay

க்+ஏ=கே ik+ay=kay as in cape
ங்+ஏ= ஙே ing+ay=ngay
ச்+ஏ=சே ich+ay=chay chay as in chase
ஞ்+ஏ= ஞே inj+ay=njay
ட்+ஏ= டே it+ay=tay tay as in taste
ண்+ஏ= ணே iNn+ay=Nnay Nnay as in
த்+ஏ= தே ith+ay=thay
ந்+ஏ= நே inth+ay=Nay Nay as in nape
ப்+ஏ= பே ip+ay= pay pay as in pay
ம்+ஏ= மே im+ay=may may as in maybe
ய்+ஏ= யே iy+ay=yay as in yay
ர்+ஏ= ரே ir+ay=ray ray as in ray
ல்+ஏ= லே il+ay=lay lay as in late
வ்+ஏ= வே iv+ay=vay vay as in weigh
ழ்+ஏ= ழே izhl+ay=
ள்+ஏ= ளே ILl+ay=Illay
ற்+ஏ= றே irr+ay= irray
ன்+ஏ= னே in+ay =nay nay as in name

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

எகார உயிர் மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் ஏழாவது எழுத்து “எ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “எ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு மாத்திரைக்கொண்டு ஒலிக்கும் குறிலாக மாறுகின்றன.

The seventh Tamil vowel “எ” (eh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel “எ” (eh) and have a shorter sound duration of one second.
 ஊகார உயிர்மெய்

The sixth Tamil vowel “எ” (eh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“எ” (eh) and have a longer sound duration of two seconds.Print

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தோடு ஒற்றைக் கொம்பு என்று சொல்லப்படும் ஒரு குறீயீடு சேரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called single horn preceding them. It applies to all the consonants.

”எ”(eh) is pronounced as eh like in the word echo

 1. க்+எ= கெ ik+eh=keh as in kale
 2. ங்+எ= ஙெ ing+eh=ngeh
 3. ச்+எ= செ ich+eh=cheh cheh as in chain
 4. ஞ்+எ= ஞெ inj+eh=njeh
 5. ட்+எ= டெ it+eh=teh teh as in ten
 6. ண்+எ= ணெ iNn+eh=Nneh Nneh as in neck
 7. த்+எ= தெ ith+eh=theh
 8. ந்+எ= நெ inth+eh=Neh Neh as in neigh
 9. ப்+எ= பெ ip+eh= peh peh as in pen
 10. ம்+எ= மெ im+eh=meh meh as in met
 11. ய்+எ= யெ iy+eh=yeh as in yet
 12. ர்+எ= ரெ ir+eh=reh reh as in rate
 13. ல்+எ= லெ il+eh=leh leh as in let
 14. வ்+எ= வெ iv+eh=veh veh as in vet
 15. ழ்+எ= ழெ izhl+eh=
 16. ள்+எ= ளெ ILl+eh=Illeh
 17. ற்+எ= றெ irr+eh= irreh
 18. ன்+எ= னெ in+eh =neh neh as in never
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள் | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஊகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் ஆறாவது எழுத்து “ஊ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஊ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.
 ஊகார உயிர்மெய்
The sixth Tamil vowel “ஊ” (ooh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஊ” (ooh) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

ஊகாரக் குறியீடுகள்
புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தோடு  கூட்டு,சுழிச்சுற்று,  இருக்கைக்கால்  கொண்டை என்று சொல்லப்படும் ஏதாவது ஒரு குறீயீடு  சேரும். க்  என்ற மெய்உஎழுத்து கூட்டு என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு  கூ என்று வரும். ங் ,ச்,ப்,ய்,வ், ஆகியவை சுழிச்சுற்றுக் குறீயீட்டை ஏற்று ஙூ,சூ,பூ, யூ,வூ  என மாறும்.  ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ற்,ன் ஆகியவை இருக்கைக்கால்   என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு ஞூ,ணூ,தூ,நூ,லூ.றூ,னூ என மாறும்.ச்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் ஆகியவை கொண்டை என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு சூ,டூ, மூ,ரூ,ழூ,ளூ என மாறும்

The consonants will have have any one of these symbol accesstion,curled curve, legged sea and crest. The consonant   க்  will be joined with a symbol called  accession and become   கூ. The consonants ங் ,ச்,ப்,ய்,வ்,will have  the curled  curve symbol and  change like ஙூ,சூ,பூ, யூ,வூ.  The consonants ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ற்,ன் will have the symbol called  legged seat and change in to  ஞூ,ணூ, தூ,நூ,லூ.றூ,னூ. The consonants ச்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் will have a symbol  crest on them and  will turn like சூ,டூ, மூ,ரூ,ழூ,ளூ.

”ஊ”(ooh) is prounced as ooh like in the word too

 1. க்+ஊ= கூ   ik+ooh=koo  koo as in cuckoo
 2. ங்+ஊ= ஙூ  ing+ooh=ngoo
 3. ச்+ஊ= சூ   ich+ooh=choo  choo as in chooser
 4. ஞ்+ஊ= ஞூ   inj+ooh=njoo
 5. ட்+ஊ= டூ    it+ooh=too  too as in too
 6. ண்+ஊ= ணூ  iNn+ooh=Nnoo Nnoo as in noodle
 7. த்+ஊ= தூ   ith+ooh=thoo
 8. ந்+ஊ= நூ inth+ooh=Noo Noo as in noon
 9. ப்+ஊ= பூ  ip+ooh= poo  poo as in pool
 10. ம்+ஊ= மூ   im+ooh=moo moo as in moon
 11. ய்+ஊ= யூ   iy+ooh=yoo
 12. ர்+ஊ= ரூ   ir+ooh=roo  roo as in rune
 13. ல்+ஊ= லூ   il+ooh=loo  loo as in loop
 14. வ்+ஊ= வூ  iv+ooh=voo  voo as in voodoo
 15. ழ்+ஊ= ழூ   izhl+ooh=zhloo
 16. ள்+ஊ= ளூ   ILl+ooh=Illoo
 17. ற்+ஊ= றூ   irr+ooh= irroo
 18. ன்+ஊ= னூ  in+ooh =noo noo as in snood
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் ஐந்தாவது எழுத்து “உ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “உ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ஒருமாத்திரைக் கொண்டு ஒலிக்கும் குறிலாக மாறுகின்றன.
 உகார உயிர்மெய்கள்The fifth Tamil vowel “உ”(wu) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel”உ”(wu) and have a shortersound duration of one second.

எப்படி மாறுகிறது?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தோடு சுற்று, விழுது, இருக்கை என்று சொல்லப்படும் ஏதாவது ஒரு குறீயீடு  சேரும். க்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் , ஆகியவை சுற்றுக் குறீயீட்டை ஏற்றுக் கு,டு,மு,ரு,ழு,ளு என மாறும். ங்.ச்.ப்,ய்,வ்  ஆகியவை  விழுது என்றக் குறியீட்டை சேர்த்துக் கொண்டு ஙு,சு,  பு,யு,வு  என மாறும்.ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ள்,ற்,ன் ஆகியவை இருக்கை என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு ஞு,ணு,து,நு,லு,ளு,று, னு என மாறும்.

உகாரக் குறியீடுகள்
The consonants will have have any one of these symbols: curve, aerial root and seat. The consonants க்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் will have  the curve symbol and  change like கு,டு,மு,ரு,ழு,ளு.  The letters ங்.ச்.ப்,ய்,வ் will take the aerial root symbol and change ஙு,சு,  பு,யு,வு  like this. The consonants ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ள்,ற்,ன் will have the symbol called seat and change in to ஞு,ணு,து,நு,லு,ளு,று, னு.

 1. க்+உ= கு   ik+wu=ku  ku as in kufi
 2. ங்+உ= ஙு  ing+wu=nguu
 3. ச்+உ= சு   ich+uu=chu  su as in sew
 4. ஞ்+உ= ஞு   inj+wu=njnu
 5. ட்+உ= டு    it+wu=tu  tu as in to
 6. ண்+உ= ணு  iNn+wu+Nnuu Nnuu as in canoe
 7. த்+உ= து   ith+wu=thu Thu as in enthusiasm
 8. ந்+உ= நு  inth+wu=Nu Nu as in noodle
 9. ப்+உ= பு  ip+wu= pu  pu as in put
 10. ம்+உ= மு   im+wu=mu mee as in meet
 11. ய்+உ= யு   iy+wu=yu   yu as in you
 12. ர்+உ= ரு   ir+wu=ru  ru as in rude
 13. ல்+உ= லு   il+wu=lu  lee as in leap
 14. வ்+உ= வு  iv+wu=vu vee as in weep
 15. ழ்+உ= ழு   izhl+wu=zhlu
 16. ள்+உ= ளு   ILl+wu=Illu illu as in illusion
 17. ற்+உ= று   irr+wu= rree   ree as in read
 18. ன்+உ= னு   in+wu =nee nee as in need
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஈகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் நான்காவது எழுத்து “ஈ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஈ”யின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைக் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.
 ஈகார உயிர்மெய்

The fourth Tamil vowel “ஈ”(ee) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel”ஈ”(ee) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

மெய் எழுத்தின் தலை மேல் சுழிக்கொக்கி என்ற குறியீடு சேரும். இநத சுழிக்கொக்கி நீண்ட ஒலியைக் குறிக்கும்.

ஈகாரக் குறியீடு
The forth vowel “ஈ”(ee) merges with the consonants to make the eighteen uyirmey letters.
The consonants will have a
symbol called curled hook on their head instead of a dot.

 1. க்+ஈ= கீ   ik+ee=kee  kee as in keep
 2. ங்+ஈ= ஙீ  ing+ee=ngee there
 3. ச்+ஈ= சீ   ich+ee=chee  chee as in cheap
 4. ஞ்+ஈ= ஞீ   inj+ee=njee
 5. ட்+ஈ= டீ    it+ee=tee   tee as in team
 6. ண்+ஈ= ணீ  iNn+ee+Nnee Nnee as in knead
 7. த்+ஈ= தீ   ith+ee=thee   thee as in theme
 8. ந்+ஈ= நீ   inth+ee=Nee  Nee as in Neem
 9. ப்+ஈ= பீ  ip+ee= pee   pee as in peel
 10. ம்+ஈ= மீ   im+ee=mee mee as in meet
 11. ய்+ஈ= யீ   iy+ee=yee   yee as in eel
 12. ர்+ஈ= ரீ   ir+ee=ree  ree as in reed
 13. ல்+ஈ= லீ   il+ee=lee  lee as in leap
 14. வ்+ஈ= வீ   iv+ea=vee vee as in weep
 15. ழ்+ஈ= ழீ   izhl+ee=zhli
 16. ள்+ஈ= ளீ   ILl+ee=ILlee
 17. ற்+ஈ= றீ   irr+ea rree   ree as in read
 18. ன்+ஈ= னீ   in+ea=nee nee as in need
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.