உயிர் எழுத்துகள்

பாடம் 1 எழுத்து 1

Advertisements
Categories: Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

சொற்களை அடையாளம் கண்டுபிடி

கீழ் உள்ள சொற்களின் எழுத்து வடிவத்தையும், பட வடிவத்தையும் உருவ வடிவத்தையும் ஒருமுறை மீள் பார்வை செய்தல் வேண்டும் அப்போது தான் அடுத்ததாக வெறும் வார்த்தைகளை பாரதியார் பாடலாக மாற்றி அமைக்க முடிந்ததன் அடிப்படை இலக்கணத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

எனவே இது ஒரு சிறு மீள் பார்வையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Identify the words

This is lesson is another simple review of the words in their written and picture form. Understanding the meaning and able to identify the words is the first step in learning the grammar behind the words. The words Bharathi used turned ordinary words into a song. So This is a simple review.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Categories: Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஓடி விளையாடு பாப்பா

Subramanya_Bharathi

எழுத்துகளை கண்டுபிடிக்கவும்

பாரதியாரின் பாடலான ”ஓடி விளையாடு பாப்பா” என்ற பாடலின் பொருளை ஓரளவு புரிந்திருப்பீர்கள். அது குழந்தைகளுக்காக மகாகவி பாடியது. அவரது பாடலின் முதல் இரு வரிகளில் உள்ள சொற்களை இங்குப் பார்ப்போம். சொற்களை முதலில் நாம் கண்ணால் அடையாளம் காண்கிறோம், பின் காதால் கேட்டு எப்படி உரைப்பது என்று பார்க்கிறோம்
பாடத்தைத் தொடங்கும் முன்னால் எழுத்துகளின் அடிப்படையைப் புரிந்து கொண்டோமா எனப் பரிசோதித்துப் பார்த்தல் அவசியம்.
இந்த இழையில் ஓடுதல், விளையாடுதல், பாப்பா குழந்தை, கூடுதல் நீ ஓய்ந்திருத்தல் வைதல் ஆகாது என்ற சொற்கள் சிறிது வித்தியாசமாகக் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.

கொடுக்கப்பட்ட சொற்களின்  எழுத்துகளை அடையாளம்  கண்டு கொள்ள உதவும் Testletter_bharathiyaar

Identify the letters

Hope you understood the meaning of Bharathiyar song”odi villayaadu paappaa.

We will learn the words in the first two lines. First we learn to identify the words with out eyes. Then we listen to the words with our ears. Before Moving to learn the meaning of the words  one need to identify the letters.

The below power point presentation is a self test for you.

Testletter_bharathiyaar

 

Categories: Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் எழுத்துகளும் குறில், நெடில், ஒற்று வேறுபாடுகளும்

தமிழ் இலக்கணத்தைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டால் எழுத்து கூட்டிப் பாடங்களை வாசிப்பது எளிதாக அமையும்.. இலக்கணம் என்பது கண்ணால் பார்த்து, காதால் கேட்டால் மட்டும் தமிழ் குழந்தைகளின் மனதில் எளிதில் பதிந்து விடாது. அவர்கள் விளையாட்டு மூலமாகவும் எழுத்துகளின் ஒலி வேறுபாட்டையும் வரி வடிவ வேறுபாட்டையும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

இந்தப் பாடத்தில் உயிர் எழுத்துகள் ஒலி வேறுபாட்டின் மூலம் குறில் நெடில் ஒற்று ஆகியவை கற்றுக் கொடுக்கப் படுகிறது.

குறில்

ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அல்லது ஒரு வினாடி எடுத்துக் கொள்ளும் எழுத்துகள் குறில் என்று அழைக்கப்படும்.
குறில் உயிர் எழுத்துகள் அ, இ, உ, எ, ஒ
என்பன.

நெடில்

ஒரு எழுத்து தான் ஒலிக்க இரண்டு வினாடிகள் எடுத்துக் கொண்டால் அது நெடில் என்று அழைக்கப்படும். ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள ஆகியவை நெடில் எழுத்துகள் ஆகும்

ஒற்று

ஒலிப்பதற்கு அரை மாத்திரை நேரமே எடுக்கும் எழுத்துகள் ஒற்று என்று அழைக்கப்படுகிறன.”ஃ
” ஒற்று ஆகும்

a picture short_long Tamil Vowels

A poster for short_long Tamil Vowels

இந்த விளையாட்டு காட்சி வில்லைகளாகத் தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இதை ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பில் பயன் படுத்தும் வகையாக இங்கு ஒரு கோப்பும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தக் கோப்பில் ஒலி ஒரு சில இடங்களில் வேலை செய்யாது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவும்.

தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் வசதிக்காக  குறில்_ நெடில்கோப்பை இங்கு தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

Learning Short and long Tamil vowels through games

To read Tamil correctly one has to understand the grammar behind the letters. This will help the student recognize the letters and read the words properly. For the children to grasp tamil language it is not enough that they see adn hear the letters. They need to play and interact with the letters to use their learning in a practical way

In this lesson through sounds the students will learn the long and short vowels

The pronunciation of these letters depends upon how long it takes to make the particular sound. The unit of measure is called a Mathirai. A mathirai is the time it takes to snap your fingers or blink your eyes naturally. It is usually a second

Short vowels

When a letter take a second to pronounce that letter is called kurril They are அ, இ, உ, எ, ஒ

Long vowels

When a letter take two seconds to pronounce it is called neddill.
Those letters are ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள

Ottru

when a letter has only half second sound duration,it is referred as otRRu

a picture short_long Tamil Vowels

A poster for short_long Tamil Vowels

This game is a power point slide show One can use the link . In some places the audio will not work. But for the convenience of the teachers

Shor_ Longcan download the file here.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், விளையாடி கற்போம், Play and learn, Short and Long vowels, Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் நெடில் காணொளி Tamil long vowels video

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Tamil vowel video, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”


உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”களின் காணொளியை இங்கே கண்டு கற்கலாம்

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

The video of uyir maiy “க்”‘ group can be viewed to learn here

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் குறில் காணோளி-Tamil short vowels

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Short and Long vowels, Tamil vowel video, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள்-2

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது. இது அடுத்தபடியாக வரும்  சொற்களின்  தொகுப்பாகும்.

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • இது
 • என்
 • ஒரு
 • நீ
 • யார்
 • வீடு

மேலும் சில சொற்கள்

 • அணில்
 • எறும்பு
 • சிலந்தி
 • பறவை
 • மீன்
 • தேனீ
சித்திரச் சொற்கள் 2- Tamil sight words

சித்திரச் சொற்கள் 2

Words to learn:

 • இது(ithu)- This
 • என்(en)-my
 • ஒரு(oru)- a, an
 • நீ(nee)-you
 • யார்(yaar)-who
 • வீடு(veedu)-house

More words

 • அணில்(aNNil)-squirrel
 • எறும்பு(ehrrumbu)-ant
 • சிலந்தி(silanthi)-spider
 • பறவை(parravai)-bird
 • மீன்(meen)-fish
 • தேனீ(thaynee)-bee

வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கே அதைத் தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

SightWords2

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்2.2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள் 2.2

SightWords6
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு.
the se cond set of Tamil sight words

SightWords12 SightWords11 SightWords10 SightWords9 SightWords8 SightWords7Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose. You can download them here.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

விளையாடி கற்போம்

தனிமையில் வாடும் ஆடு ஒன்றுக்குக் கிடைத்த அன்பான நட்பைப் பற்றிப் படித்து மகிழுங்கள்

Book coer for the Ebook Aadu

Book Cover

Enjoy reading the book about a lonely goat and  how found a loving friendship.

Categories: வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம், Play and learn, Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள் என்றால் என்ன?

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது

படித்துப் பழகு Practice reading Tamil

படித்துப் பழகு

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • அது
 • என்ன
 • அங்கே
 • எங்கே
 • பூ
 • தீ
 • பூனை
 • நாய்
தமிழ் சித்திர சொற்கள்,Tamil sight words

தமிழ் சித்திர சொற்கள்

Words to learn

 • அது(athu)-that
 • என்ன(ehnna)-what
 • அங்கே (anggay)-there
 • எங்கே(enggay)-where
 • பூ(poo)-flower
 • தீ(thee)-fire
 • பூனை(poonai)-cat
 • நாய்(naaiy_dog
வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது.

படித்துப் பழகு புத்தகத்தை இங்கு தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்

Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose.

YOU can download the odfeBook read and practice Tamil sight words.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் எழுத்து சொற்கள்- Vowel words

உயிர் எழுத்து சொற்கள்

vowels

கீழே சில உயிர் எழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அவை உயிர் எழுத்துக்களை மறு பார்வை பார்க்க உதவும் இந்த சொற்களை தமிழ் அநிதம் இணைய தளத்தில்   விளையாட்டாக கற்கலாம்

அ வார்த்தைகள்

அ சொற்கள்

 • அம்மா(amma)
 • அணில்(aNNil)
 • அன்னம்(annam)
ஆ வார்த்தைகள்

ஆ சொற்கள்

 • ஆடு(aadu)
 • ஆந்தை(aNthai)
 • ஆல மரம்(aallamaram)
இ வார்த்தைகள்

இ சொற்கள்

 • இலை(elai)
 • இல்லம்(ellam)
 • இதழ்(ethazh)
ஈ வார்த்தைகள்

ஈ சொற்கள்

 • ஈட்டி(eette)
 • ஈ(ee)
 • ஈச்ச மரம்(eecha maram)
உ வார்த்தைகள்

உ சொற்கள்மு(eette)

 • உழவன்(wuzhavan)
 • உரல்(wural)
 • உப்பு(wuppu)
ஊ வார்த்தைகள்

ஊ சொற்கள்

 • ஊஞ்சல்(oohnjal)
 • ஊசி(oohsi)
 • ஊதல்(oohthal)
எ வார்த்தைகள்

எ சொற்கள்

 • எறும்பு(ehRRumbu)
 • எலி (ehli)
 • எட்டு(ehttu)
ஏ வார்த்தைகள்

ஏ சொற்கள்

 • ஏடு(audu)
 • ஏழு (ayzhu)
 • ஏணி(ayNNi)
ஐ வார்த்தைகள்

ஐ சொற்கள்

 • ஐஸ்வரியம்(ieswariyam)
 • ஐந்து(ienthu)
 • ஐங்கரன்(iengaran)
ஒ வார்த்தைகள்

ஒ சொற்கள்

 • ஒட்டகம்(ohttagam)
 • ஒன்பது(ohnbathu)
 • ஒன்று(ondRu)
ஓ வார்த்தைகள்

ஓ சொற்கள்

 • ஓநாய்(ohhnnai)
 • ஓடம்(ohhdam)
 • ஓட்டம்(ohhttam)
ஒள வார்த்தைகள்

ஒள சொற்கள்

 • ஒளடதம்(Owdatham)
 • ஒளவை(owvai)
 • ஒளவியம்(owviyam)

Tamil vowels

Above words ae words that represent Tamil vowels. Learning them will reinforce Tamil vowels. These vowels can be learnt through games in the site TamilUnltd.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: | 2 பின்னூட்டங்கள்

உயிர் எழுத்து சொற்களின் காணோளி

உயிர் எழுத்துப் பயிற்சிக்கு உதவும் சொற்களை கண்ணால் கண்டு காதால் கேட்டு மகிழுங்கள்

Enjoy seeing and listening to the Tamil vowel words

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Play and learn, Tamil vowel video, Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

சித்திர வார்த்தைகள் Sight words

பட வார்த்தைகள்

சிறு குழந்தைகள் ஒரு மொழியில் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எழுத்துக் கூட்டி படிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சில சொற்களை படங்களாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஒரு சொல்லை மனதில் கண்ணால் படம் பிடித்து மூளைக்குள் நிறுத்தி விட்டால் அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களை விரைவிலும் எளிதாகவும் வாசிக்கக் கூடும் . அதனால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருகும். இந்த முறையை ஆங்கில மொழியில் கண்டு பிடித்தவர். Edward William Dolch. இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு இதை  “Problems in Reading” என்ற தன் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். அப்படி அவர் எழுதிய ஆங்கில சொற்களை ஒட்டி எழுதப்பட்ட சிலதமிழ் சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. அங்கே
 2. அது
 3. அப்பா
 4. அம்மா
 5. அவர்
 6. அவள்
 7. அவன்
 8. ஆண்
 9. இங்கே
 10. இது
 11. இவர்
 12. இவள்
 13. இவன்
 14. உள்ளே
 15. உன்
 16. எங்கே
 17. எடு
 18. எது
 19. எலி
 20. எவர்
 21. எவள்
 22. எவன்
 23. என்
 24. என்ன
 25. ஏன்
 26. கீழே
 27. குதி
 28. கை
 29. கொடு
 30. சிறியது
 31. தை
 32. நட
 33. நாய்
 34. நான்
 35. நீ
 36. படி
 37. பாடு
 38. புலி
 39. பூனை
 40. பெண்
 41. பெரியது
 42. போ
 43. மேலே
 44. யார்
 45. யானை
 46. வா
 47. விடு
 48. வீடு
 49. வெளியே
 50. வை

  பட வார்த்தைகள்

  பட வார்த்தைகள்

Sight words

Sight words are frequent words that the children keep them in their memory thus starting to read sentences faster. This concept was introduced by Edward William Dolch in 1948 through his book “Problems in Reading”. These Tamil words are created on the basis of his list.

 1. அங்கே(angay)- there
 2. அது (athu)=that
 3. அப்பா(appaa)-father
 4. அம்மா(ammaa) – mother
 5. அவர் (avar)- he with respect
 6. அவள்(avaLL)-she
 7. அவன்(avan)- he
 8. ஆண் (aaNn)-male
 9. இங்கே(ingay) -here
 10. இது(ithu)-this
 11. இவர் (ivar)-he who is closer
 12. இவள்(ivaL)-she who is closer
 13. இவன் (ivan)-he  who is closer
 14. உள்ளே(wuLLay)-inside
 15. உன் (un)-you
 16. எங்கே (engay) -where
 17. எடு(edu)-take
 18. எது (ethu) -which
 19. எலி(eli)-rat
 20. எவர் (evar)-who
 21. எவள் (evaLL)who female form
 22. எவன்(evan) who male form
 23. என்(yen)-mine
 24. என்ன(enna)-what
 25. ஏன் (ayen)-why
 26. கீழே (keezhay)- down
 27. குதி (kuthi) -jump
 28. கை (kai)-hand
 29. கொடு (kodu)-give
 30. சிறியது(ciRiyathu)=small
 31. தை(thai)-sew
 32. நட (nada)-walk
 33. நாய்(naai)-dog
 34. நான்(naan)- me
 35. நீ (nee)-you
 36. படி (paddi)-read
 37. பாடு (paadu)-sing
 38. புலி(puli)-tiger
 39. பூனை(puunai) -cat
 40. பெண்(peNn)-female
 41. பெரியது(perriyathu)-big
 42. போ (pohh)-go
 43. மேலே (maylay)-up
 44. யார்(yaar)-who
 45. யானை (yaanai)-elephant
 46. வா(vaa) come
 47. விடு(vidu) let go
 48. வீடு (veedu)-house
 49. வெளியே (veLLiyay) -outside
 50.  வை (vai)-put
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம் Tamil work book

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

தமிழ் எழுத்துகளை எழுதிப் பார்க்கவும் அடிப்படை சொற்களைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளவும் உதவும் தமிழ் தொடக்கப் பயிற்சி புத்தகம் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் உச்சரிப்பிற்கு உதவியாக ஆங்கிலத்திலும் உச்சரிப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

தமிழ் பயிற்சி புத்தகத்தை தரமிறக்க

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

Tamil Workbook_Page_02 Tamil Workbook_Page_03 Tamil Workbook_Page_04 Tamil Workbook_Page_05 Tamil Workbook_Page_06 Tamil Workbook_Page_07 Tamil Workbook_Page_08 Tamil Workbook_Page_09 Tamil Workbook_Page_10

Tamil work book

This Tamil work book will help to practice writing tamil vowels nad consonants. It will also act as guide to read elementary Tamil words. The pronunciation are given in English also

to download the Tamil Workbook

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள் | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

விளையாட்டாய்க் கற்கலாம். Play and learn

விளையாட்டாய்க் கற்கலாம்

குழந்தைகள் விளையாட்டு மூலம் இன்னும் ஆர்வமாக கற்பர். அதனால் இந்த பலகை விளையாட்டு மூலம் உயிர் எழுத்துகளை கற்றுக் கொள்ளலாம். அச்சுப் பிரதி எடுத்து விளையாட பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம். உயிர் எழுத்துகளின் ஒலியை அடையாளம் கண்டு கொள்வதே இந்தப் விளளயாட்டின் நோக்கம்.

உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு

உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு


Tamil vowels Game

Play and learn

Children learn through play. Through this board game. they can practice listening and identifying the Tamil vowels. The board game can be printed for use

Categories: உயிர் எழுத்துகள், விளையாடி கற்போம், Play and learn, pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் எழுத்து கையெழுத்துப் பயிற்சி Tamil Vowels – Hand writing

உயிர் எழுத்து கையெழுத்துப் பயிற்சி

Tamil Vowel Hand writing

தமிழை வாசிப்பது மட்டுமல்ல அதை எழுதியும் பழக வேண்டும்.
To retain Tamil one has to not only read but also learn to write Tamil letters.

 தமிழ் உயிர் கையெழுத்து

தமிழ் உயிர் எழுத்து 1-3

Tamilvowel.1pdf

தமிழ் உயிர் எழுத்து கையெழுத்த்ய்

தமிழ் உயிர் எழுத்து 4-6

தமி உயிர் எழுத்து 7-9
தமி உயிர் எழுத்து 7-9

Tamilvowel3-8pdf

தமிழ் உயிர் எழுத்து 9-12 கையெழுத்து

தமிழ் உயிர் எழுத்து 9-12

Tamil vowel9-12pdf

Categories: உயிர் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ர்”ல் முடியும் சொற்கள்

“ர்” என்ற மெய்யெழுத்து இடையினத்தைச் சேர்ந்தது இது அரை மாத்திரை அளவே ஒலிக்கும்,இதன் ஒலி மூக்கிற்கும் மார்பிற்கும் இடைப்பட்ட கழுத்திலிருந்து வெளி வரும். இந்த எழுத்து சொற்களின் இறுதியில் வரும் அது ஆ ஈ, ஊ, ஏ,ஓ என்ற உயிர் எழுத்துகளோடு சேர்ந்து இரு எழுத்துகளை உருவாக்கும். சொற்கள் ஒன்று போலத் தோன்றினாலும் அவற்றின் பொருள் மாறுபடும்.

ர் வார்த்தைகள்

ர் வார்த்தைகள்

“ர்” ending words

The consonant “ர்” has middle sound and has duration of half a second. The sound comes from the neck which is between the nose and the chest. This letter be a ending in a word. With vowel letters ஆ ஈ, ஊ, ஏ,ஓ they create two letter words. Each word may sound similar but have different meanings.

“ஆ” வில் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஆர்(ஆத்தி மலர்)
 2. ஆர்(செவ்வாய் கிரகம்)
 3. ஆர்(கூர்மை)
 4. ஆர்(அழகு)
 5. ஆர்(மலரின் புல்லி வட்டம்)

Words start with “ஆ”

 1. ஆர்(Mountain ebony flower )
 2. ஆர்(mars)
 3. ஆர்(sharpness)
 4. ஆர்(beauty)
 5. ஆர்(The calyx of a flower)

“ஈ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஈர்(பேன் முட்டை)
 2. ஈர்இறகு)
 3. ஈர்(நுண்மை)
 4. ஈர்(ஈரம்)
 5. ஈர்(பசுமை)
 6. ஈர்(நெய்ப்பு)
 7. ஈர்(இனிமை)

Words start with “ஈ”

 1. ஈர்(nit)
 2. (wing)
 3. ஈர்(minute)
 4. ஈர்(moisture)
 5. ஈர்(greenness)
 6. ஈர்(smoothness)
 7. ஈர்(pleasentness)

“ஊ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஊர்(கிராமம்)
 2. ஊர்)பரி வட்டம்)
 3. ஊர்(ஊர்தல்)

words start with”ஊ”

 1. ஊர்(village)
 2. ஊர்(halo round)
 3. ஊர்(to crawl)

“ஏ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஏர்(கலப்பை)
 2. ஏர்(உழுதல்)
 3. ஏர்(தோற்றப் பொலிவு)
 4. ஏர்(வளர்ச்சி)
 5. ஏர்(நன்மை)

words start with”ஏ”

 1. ஏர்(plough)
 2. ஏர்(ploughing)
 3. ஏர்(attraction)
 4. ஏர்(growth)
 5. ஏர்(welfare)

“ஓ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஓர்(ஒன்று)
ஒன்று

One

word start with”ஓ”

 1. ஓர்(one)
Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அன்னை

அம்மா

அம்மாவினால் கற்போம்

தமிழில் அம்மா என்ற பொருளில் ஐந்து சொற்கள் இருக்கின்றன. அன்னையர் தினமான இன்று அந்த ஐந்து சொற்களையும் அதில் உள்ள எழுத்துக்களையும் தெரிந்து கொள்வோம்.
மறு பார்வையிடப் போகும் உயிர் எழுத்துக்கள் அ, ஆ ஐ
மறுபார்வையிடப் போகும் மெய் எழுத்துக்கள் த்,ம்,ய், ள்,ன்

என்று உருவாகும் மா.தா, னை ஆகிய உயிர் எழுத்துக்களையும் இங்கு மறுபார்வை செய்யலாம்.

அம்மா
அ,ஆ ஆகிய உயிர் எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதலில் வருகின்றன. ஐ இங்கு “னை” உயிர்மெய் எழுத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.

 1. ம்+ஆ= மா
 2. த்+ஆ=தா
 3. ன்+ஐ=னை

uyirmeiy

இந்த எழுத்துக்கள் கூடி உருவாக்கும் சொற்கள் ஐந்து. அவை
ammaWordList

 1. அம்மா
 2. அன்னை
 3. ஆத்தாள்
 4. தாய்
 5. மாதா

-----

amma

uyirmeiy

Let us learn through amma

There are five words in Tamil that means mother. Let us learn those words and review the letters on mother’s day.
Vowels for review are அ, ஆ ஐ
consonants for review are த்,ம்,ய், ள்,ன்

There will be review on Tamil uyirmeiy letters that are மா.தா, னை.
அம்மாEnglish

The vowels அ, ஆ come in the beginning of the words. The vowel ஐ is to create the letter னை
uyirmeiy

These letters make the following words

 1. அம்மா (amma)
 2. அன்னை (annai)
 3. ஆத்தாள் (aaththaaLL)
 4. தாய்(Thaai)
 5. மாதா(Maathaa)

ammaWordList

Categories: உயிர் எழுத்துகள், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words ending with “ன்”

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

The vowels for review are “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

a

wu

woo

ow

eh

ee

ea

ay

aa

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ன்”

The consonant letter for review “ன்”

innSmall

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ன்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ன்” This letter joins with certain vowels to make two letter words. They are

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

ன் வார்த்தைகள்

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் ஆகியச் சொற்கள் செய்யுளில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் are only used in classical poems called cheyyuLL

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words

இரு எழுத்துச் சொற்கள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ”
wu

woo

eh

ay

aa

Two letter words

The vowels for review are ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ண்”

INN

The consonant letter for review “ண்”

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும். மெய்யெழுத்து “ண்” சொல்லின் இறுதியில் வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • ஆண் (male)
 • உண் (to eat)
 • ஊண்(food)
 • எண் (number)
 • ஏண்(strength)

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle and at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ண்” This has a hard sound. This letter interacts with certain vowels to make two letter words.

 • ஆண்-aaInn (male)
 • உண் -wuINn(to eat)
 • ஊண் -oohINn(food)
 • எண்-ehINn (number)
 • ஏண் -ayINn(strength)

ண் வார்த்தைகள்

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.