தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்- மறு பார்வை

மெய் எழுத்துகள்

மெய் எழுத்துகள்

play and review

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் நம் மொழியின் உடலாகக் கருதப் படுகின்றன. மெய் எழுத்துக்களை ஒரு மரத்திக்கு ஒப்பிடுவோம். அடிமரம், இலைகள், பூக்கள் என்று ஒரு மரத்தை மூண்று முக்கியப் பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். அடிமரம் தொடுவதற்குக் கடினமாக இருக்கும். பூக்கள் தொடுவதற்கு மிக மென்மையாக இருக்கும். இலைகளின் இழையமைப்பு இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும்.
ஒரு மரத்தைப் போலவே தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் அவற்றின் ஒலிக்கும் தன்மை கொண்டு மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன.
மெய் எழுத்துக்கள் தங்களின் ஒலியைப் பொறுத்து வல்லினம், மெல்லினம்,இடையினம் என்று மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும். வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு. க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் வல்லின எழுத்துக்களாகும். இந்த எழுத்துக்களின் உச்சரிப்ப்பு வலுவான மூச்சுக்காற்று கொடுக்கும் அழுத்தத்தால் வலுமையாக இருக்கும். மெல்லின எழுத்துக்களும் ஆறு தான். ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் ஆகியவை மெல்லின எழுத்துகள் ஆகும். மெல்லிய ஓசைக் கொண்ட இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்க அதிக முயற்சி தேவையில்லை இடையின எழுத்துக்களும் ஆறு எழுத்துக்கள் தான். ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் ஆகியவை இடையின எழுத்துக்கள். இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்கத் தேவையான முயற்சி நடுத்தரமாக இருக்கும். ஒலி ஓசையும் கடினமாகவோ அல்லது மென்மையாகவோ இல்லாமல் இடையில் வரும்.

 

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

Categorization

The Tamil consonants forms the body of the language. Think of the consonants as tree. The tree has three main parts. The trunk, the leaves and the flowers. The tree trunk is the hardest to touch, The flowers have the softest texture,and the leaves have a in-between texture.
Like a tree tamil consonants are divided in to three groups based on the way we pronounce them. Each group has six letters.
The consonants are categorized based on how hard or soft they pronounce. க்,ச்,ட்,த்,,ப்,ற் letters have a hardness to the sound when we pronounce them. They are called vallinam. ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ப் letters have a softness to the sound when we pronounce and does not require a lot of effort. They are called mellinam. The lettersய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் have a sound that is in-between hardness and softness. They are called idaiyinam.

 

play and review

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், விளையாடி கற்போம், Play and learn, Tamil Consonants | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”


உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”களின் காணொளியை இங்கே கண்டு கற்கலாம்

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

The video of uyir maiy “க்”‘ group can be viewed to learn here

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள்-2

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது. இது அடுத்தபடியாக வரும்  சொற்களின்  தொகுப்பாகும்.

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • இது
 • என்
 • ஒரு
 • நீ
 • யார்
 • வீடு

மேலும் சில சொற்கள்

 • அணில்
 • எறும்பு
 • சிலந்தி
 • பறவை
 • மீன்
 • தேனீ
சித்திரச் சொற்கள் 2- Tamil sight words

சித்திரச் சொற்கள் 2

Words to learn:

 • இது(ithu)- This
 • என்(en)-my
 • ஒரு(oru)- a, an
 • நீ(nee)-you
 • யார்(yaar)-who
 • வீடு(veedu)-house

More words

 • அணில்(aNNil)-squirrel
 • எறும்பு(ehrrumbu)-ant
 • சிலந்தி(silanthi)-spider
 • பறவை(parravai)-bird
 • மீன்(meen)-fish
 • தேனீ(thaynee)-bee

வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கே அதைத் தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

SightWords2

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்2.2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள் 2.2

SightWords6
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு.
the se cond set of Tamil sight words

SightWords12 SightWords11 SightWords10 SightWords9 SightWords8 SightWords7Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose. You can download them here.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

விளையாடி கற்போம்- தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

விளையாடி கற்போம்- தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் பதினெட்டும் ஒரு சொல்லுக்கு முதலில் வராது அதனால் அவற்றை பழக ஒரு விளையாட்டை விளையாடலாம். சொற்களில் வரும் உச்சரிப்பிற்கு ஏற்ப மெய் எழுத்துகளை கண்டு பிடித்து சேர்க்கலாம். கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள படத்திலிருந்து தேனீக்களை வெட்டி சரியான இடத்தில் ஒட்டவும். சொற்களின் உச்சரிப்பின் ஒலியே விளையாட்டிற்கு உதவ வேண்டும். இந்த விளையாட்டின் மூலம் மெய் எழுத்துகளை மறுபடியும் தெரிந்து கொள்வதோடு அவற்றின் வரிசையையும் மனதில் பதிய வைக்கலாம்.

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் விளையாட்டு

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் விளையாட்டு Tamil consonants

Play and learn Tamil consonants

Tamil consonants are eighteen. They do not come in the beginning of the words , so to practice them a game is introduced. In this game one need to match the bees according to the sound of the consonant in the word, IT is a great practice for pronouncing the words. This game is a review of Tamil consonants and their pronunciation as well as their order.

மெய் எழுத்து சொற்கள்
 1. காக்கை
 2. ங்கு
 3. பூச்சி
 4. ஞ்சு
 5. ட்டு
 6. ண்டு
 7. த்தை
 8. ந்தை
 9. பாம்பு
 10. ப்பு
 11. நாய்
 12. மலர்
 13. ல்லி
 14. வெளவ்வால்
 15. குமிழ்
 16. தேள் 
 17. சிற்பம்
 18. ன்றி
Tamil consonant words
 1. காக்கை(kaakkie)-crow
 2. ங்கு(sangu)-shell
 3. பூச்சி(poochchi)-Insect
 4. ஞ்சு(panju)=cotton
 5. ட்டு(thattu)-Plate
 6. ண்டு(vaNNdu(beetle)
 7. த்தை(naththai)-slug
 8. ந்தை(aanthai)owl
 9. பாம்பு(paambu) snake
 10. ப்பு(wuppu)-salt
 11. நாய் (naaiy) dog
 12. மலர் (malar) flower
 13. ல்லி(balli)-lizard
 14. வெளவ்வால்(vowvvall)bat
 15. குமிழ்(kumizhl)-bubble
 16. தேள் (theyLL) Scorpion)
 17. சிற்பம்(siRRpam)-statue
 18. ன்றி(pandri)pig
Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், விளையாடி கற்போம், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள் என்றால் என்ன?

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது

படித்துப் பழகு Practice reading Tamil

படித்துப் பழகு

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • அது
 • என்ன
 • அங்கே
 • எங்கே
 • பூ
 • தீ
 • பூனை
 • நாய்
தமிழ் சித்திர சொற்கள்,Tamil sight words

தமிழ் சித்திர சொற்கள்

Words to learn

 • அது(athu)-that
 • என்ன(ehnna)-what
 • அங்கே (anggay)-there
 • எங்கே(enggay)-where
 • பூ(poo)-flower
 • தீ(thee)-fire
 • பூனை(poonai)-cat
 • நாய்(naaiy_dog
வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது.

படித்துப் பழகு புத்தகத்தை இங்கு தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்

Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose.

YOU can download the odfeBook read and practice Tamil sight words.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

சித்திர வார்த்தைகள் Sight words

பட வார்த்தைகள்

சிறு குழந்தைகள் ஒரு மொழியில் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எழுத்துக் கூட்டி படிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சில சொற்களை படங்களாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஒரு சொல்லை மனதில் கண்ணால் படம் பிடித்து மூளைக்குள் நிறுத்தி விட்டால் அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களை விரைவிலும் எளிதாகவும் வாசிக்கக் கூடும் . அதனால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருகும். இந்த முறையை ஆங்கில மொழியில் கண்டு பிடித்தவர். Edward William Dolch. இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு இதை  “Problems in Reading” என்ற தன் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். அப்படி அவர் எழுதிய ஆங்கில சொற்களை ஒட்டி எழுதப்பட்ட சிலதமிழ் சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. அங்கே
 2. அது
 3. அப்பா
 4. அம்மா
 5. அவர்
 6. அவள்
 7. அவன்
 8. ஆண்
 9. இங்கே
 10. இது
 11. இவர்
 12. இவள்
 13. இவன்
 14. உள்ளே
 15. உன்
 16. எங்கே
 17. எடு
 18. எது
 19. எலி
 20. எவர்
 21. எவள்
 22. எவன்
 23. என்
 24. என்ன
 25. ஏன்
 26. கீழே
 27. குதி
 28. கை
 29. கொடு
 30. சிறியது
 31. தை
 32. நட
 33. நாய்
 34. நான்
 35. நீ
 36. படி
 37. பாடு
 38. புலி
 39. பூனை
 40. பெண்
 41. பெரியது
 42. போ
 43. மேலே
 44. யார்
 45. யானை
 46. வா
 47. விடு
 48. வீடு
 49. வெளியே
 50. வை

  பட வார்த்தைகள்

  பட வார்த்தைகள்

Sight words

Sight words are frequent words that the children keep them in their memory thus starting to read sentences faster. This concept was introduced by Edward William Dolch in 1948 through his book “Problems in Reading”. These Tamil words are created on the basis of his list.

 1. அங்கே(angay)- there
 2. அது (athu)=that
 3. அப்பா(appaa)-father
 4. அம்மா(ammaa) – mother
 5. அவர் (avar)- he with respect
 6. அவள்(avaLL)-she
 7. அவன்(avan)- he
 8. ஆண் (aaNn)-male
 9. இங்கே(ingay) -here
 10. இது(ithu)-this
 11. இவர் (ivar)-he who is closer
 12. இவள்(ivaL)-she who is closer
 13. இவன் (ivan)-he  who is closer
 14. உள்ளே(wuLLay)-inside
 15. உன் (un)-you
 16. எங்கே (engay) -where
 17. எடு(edu)-take
 18. எது (ethu) -which
 19. எலி(eli)-rat
 20. எவர் (evar)-who
 21. எவள் (evaLL)who female form
 22. எவன்(evan) who male form
 23. என்(yen)-mine
 24. என்ன(enna)-what
 25. ஏன் (ayen)-why
 26. கீழே (keezhay)- down
 27. குதி (kuthi) -jump
 28. கை (kai)-hand
 29. கொடு (kodu)-give
 30. சிறியது(ciRiyathu)=small
 31. தை(thai)-sew
 32. நட (nada)-walk
 33. நாய்(naai)-dog
 34. நான்(naan)- me
 35. நீ (nee)-you
 36. படி (paddi)-read
 37. பாடு (paadu)-sing
 38. புலி(puli)-tiger
 39. பூனை(puunai) -cat
 40. பெண்(peNn)-female
 41. பெரியது(perriyathu)-big
 42. போ (pohh)-go
 43. மேலே (maylay)-up
 44. யார்(yaar)-who
 45. யானை (yaanai)-elephant
 46. வா(vaa) come
 47. விடு(vidu) let go
 48. வீடு (veedu)-house
 49. வெளியே (veLLiyay) -outside
 50.  வை (vai)-put
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம் Tamil work book

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

தமிழ் எழுத்துகளை எழுதிப் பார்க்கவும் அடிப்படை சொற்களைப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளவும் உதவும் தமிழ் தொடக்கப் பயிற்சி புத்தகம் இங்கே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் உச்சரிப்பிற்கு உதவியாக ஆங்கிலத்திலும் உச்சரிப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

தமிழ் பயிற்சி புத்தகத்தை தரமிறக்க

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

தமிழ் பயிற்சி புத்தகம்

Tamil Workbook_Page_02 Tamil Workbook_Page_03 Tamil Workbook_Page_04 Tamil Workbook_Page_05 Tamil Workbook_Page_06 Tamil Workbook_Page_07 Tamil Workbook_Page_08 Tamil Workbook_Page_09 Tamil Workbook_Page_10

Tamil work book

This Tamil work book will help to practice writing tamil vowels nad consonants. It will also act as guide to read elementary Tamil words. The pronunciation are given in English also

to download the Tamil Workbook

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள் | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள் Hand writing- Tamil consonants

கையெழுத்து பயிற்சி – மெய் எழுத்துகள்

தமிழ் மெய் எழுத்துகளையும் எழுதிப் பழகினால் ஒவ்வோரு எழுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் புரியும். அவற்றின் வரிசையும் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

Hand writing- Tamil consonants

Tamil consonants hand writing practice is a great way to learn the differences between the letters. Also learning the order of the letters will be easy.

தமிழ் மெய் யெழுத்து கையெழுத்து

மெய் எழுத்து பயிற்சி

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து பயிற்சி

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து

தமிழ் கையெழுத்து- மெய் எழுத்து

தமிழ் மெய் எழுத்து


Handwriting practiceTamilConsonants

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants | 1 பின்னூட்டம்

“ர்” “ற்” வேறுபாடு

“ர்” “ற்” வேறுபாடு

“ர்” “ற்” என்ற இரண்டு எழுத்துகளுமே மெய் எழுத்துகள். இவற்றின் ஒலியும் ஒன்று போலவே ஒலிக்கும்.ஆனால் இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு முக்கியமானது.

 • ·”ற்” ஒரு வல்லின மெய்யெழுத்து இதைச் சற்று அழுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும். இதைப் பெரிய”ற் “என்று சொல்லலாம்.
 • ·”ர்” இடையினத்தைச் சேர்ந்த மெய்யெழுத்து அதனால் அதன் ஓசை “ற்” எழுத்தைவிட சற்று இறங்கி இருக்கும். இதைச் சின்ன “ர்” என்று சொல்லலாம்.
 • ·”ற்”  மெய் எழுத்து சொல்லின் கடைசியில் வராது.
 • “ர்” மெய் எழுத்து சொல்லின் கடைசியில் வரும்.
 "ற்" "ர்"

“ற்” “ர்” வேறுபாடு

“ற்” “ர்” வேறுபாடு

The difference in “ர்” “ற்”

The two letters “ர்” “ற்” are consonants. They have similar sounds,yet their differences are very important

 • ·”ற்” is a hard consonant. One has to pronounce it with little pressure. It is referred as big ·”ற்”(irr)
 • ·”ர்” is a medial consonants. It’s pronunciation has lesser pressure, It is referred as small “ர்”(ir)
 • The consonant·”ற்”  will not be a ending sound of a word.
 • The consonant “ர்” can form a ending sound of the word.
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ர்”ல் முடியும் சொற்கள்

“ர்” என்ற மெய்யெழுத்து இடையினத்தைச் சேர்ந்தது இது அரை மாத்திரை அளவே ஒலிக்கும்,இதன் ஒலி மூக்கிற்கும் மார்பிற்கும் இடைப்பட்ட கழுத்திலிருந்து வெளி வரும். இந்த எழுத்து சொற்களின் இறுதியில் வரும் அது ஆ ஈ, ஊ, ஏ,ஓ என்ற உயிர் எழுத்துகளோடு சேர்ந்து இரு எழுத்துகளை உருவாக்கும். சொற்கள் ஒன்று போலத் தோன்றினாலும் அவற்றின் பொருள் மாறுபடும்.

ர் வார்த்தைகள்

ர் வார்த்தைகள்

“ர்” ending words

The consonant “ர்” has middle sound and has duration of half a second. The sound comes from the neck which is between the nose and the chest. This letter be a ending in a word. With vowel letters ஆ ஈ, ஊ, ஏ,ஓ they create two letter words. Each word may sound similar but have different meanings.

“ஆ” வில் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஆர்(ஆத்தி மலர்)
 2. ஆர்(செவ்வாய் கிரகம்)
 3. ஆர்(கூர்மை)
 4. ஆர்(அழகு)
 5. ஆர்(மலரின் புல்லி வட்டம்)

Words start with “ஆ”

 1. ஆர்(Mountain ebony flower )
 2. ஆர்(mars)
 3. ஆர்(sharpness)
 4. ஆர்(beauty)
 5. ஆர்(The calyx of a flower)

“ஈ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஈர்(பேன் முட்டை)
 2. ஈர்இறகு)
 3. ஈர்(நுண்மை)
 4. ஈர்(ஈரம்)
 5. ஈர்(பசுமை)
 6. ஈர்(நெய்ப்பு)
 7. ஈர்(இனிமை)

Words start with “ஈ”

 1. ஈர்(nit)
 2. (wing)
 3. ஈர்(minute)
 4. ஈர்(moisture)
 5. ஈர்(greenness)
 6. ஈர்(smoothness)
 7. ஈர்(pleasentness)

“ஊ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஊர்(கிராமம்)
 2. ஊர்)பரி வட்டம்)
 3. ஊர்(ஊர்தல்)

words start with”ஊ”

 1. ஊர்(village)
 2. ஊர்(halo round)
 3. ஊர்(to crawl)

“ஏ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஏர்(கலப்பை)
 2. ஏர்(உழுதல்)
 3. ஏர்(தோற்றப் பொலிவு)
 4. ஏர்(வளர்ச்சி)
 5. ஏர்(நன்மை)

words start with”ஏ”

 1. ஏர்(plough)
 2. ஏர்(ploughing)
 3. ஏர்(attraction)
 4. ஏர்(growth)
 5. ஏர்(welfare)

“ஓ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஓர்(ஒன்று)
ஒன்று

One

word start with”ஓ”

 1. ஓர்(one)
Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ல்,ள்,ழ் எழுத்துக்கள்

ல்,ள்,ழ் எழுத்துக்கள்

ல்,ள்,ழ் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துகளும் ஒலியில் ஒன்று இருப்பது போலத் தோன்றினாலும் அவை மூன்றும் வேவ்வேறு விதமாக ஒலிக்கும். “ல்” மெல்லிய ஒலியைக் கொண்டது.”ள்” எழுத்தின் ஒலி கடின உச்சரிப்பு உடையது. “ழ்” இந்த இரண்டிலிருந்தும் மாறுபட்டு ஒலிக்கும்.

ல்,ழ்,ள் -வேறுபட்ட எழுத்துகள்

ல்,ழ்,ள் -வேறுபட்ட எழுத்துகள்

ல்,ள்,ழ்  எழுத்துக்கள்

The Three consonants ல்,ள்,ழ் may sound similar but they are very different from each other. “ல்”(il) will have a soft sound. “ள்”(iLL) will have a harder sound. “ழ்” will have a different sound altogether.

ஒற்றுமையும் வேற்றூமையும்

இநத மூன்று எழுத்துக்களுக்கும் இடையினத்தைச் சேர்ந்தவைல்,ழ்,ள் மூன்றும் சொல்லுக்கு நடுவிலும் இறுதியிலும் மட்டுமே வரும். அவை சொல்லின் முதலில் வராது.. இவற்றைத் தவறாகப் பயன் படுத்தினால் சொல்லின் பொருள் மாறும்.

Similarities and differences

These three consonants belong to medial consonants(idiyinam). The three ல்,ழ்,ள் consonants will only come at the ending of a word. They will not begin the word.If they are used wrongly the meaning of the word will change.

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ண்,ந்,ன் எழுத்துக்களின் வேறுபாடு

வேறுபாடு

ஏன் கவனிக்க வேண்டும்?

ண்,ந்,ன் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துக்களை கொஞ்சம் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும். இவை தோற்றத்தில் வேறு பட்டிருந்தாலும் ஒலி அளவில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இவை உயிர் மெய் எழுத்துக்களாக மாறும் போது குழப்பம் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் எனவே இந்த எழுத்துக்களுக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை கவனிக்க வேண்டும்.

 The difference between ண்,ந்,ன்

The difference

Why notice?

The three consonants though look different they have similar sounds. When they transform in to uyir mey letters the confusion increases too. So it is important to understand the basic differences.

என்ன வேறுபாடு?

 • ந் என்ற  மெய் எழுத்து சொல்லின் இடையிலேயே வரும்.
 • ண் என்ற மெய் எழுத்தும் ன் என்ற மெய் எழுத்தும் சொல்லின் இறுதியிலிம் இடையிலும் வரும்
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ண் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ந் மெய் எழுத்துக்களின் குடும்பம் ஒரு சொல்லின் முதலில் வரும். இறுதியில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ன் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது

ண் என்ற மெய் எழுத்தையும் ன் என்ற மெய் எழுத்தையும் சரியாகப் பயன் படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் பொருள் மாறி விடும்.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)

What is the difference?

 • The consonant “ந்” will come in the middle of the words only.
 • The consonant “ண்” and the consonant “ன்” will come at the middle and at the end of words
 • When the consonant “ண்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word
 • When the consonant “ந்” becomes a uyir meiy it will only come at the beginning of the word. It will not come at the end of a any word
 • When the consonant “ன்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word

The letters ண் and ன் have to be used correctly otherwise the meaning of the word will change.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words ending with “ன்”

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

The vowels for review are “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

a

wu

woo

ow

eh

ee

ea

ay

aa

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ன்”

The consonant letter for review “ன்”

innSmall

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ன்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ன்” This letter joins with certain vowels to make two letter words. They are

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

ன் வார்த்தைகள்

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் ஆகியச் சொற்கள் செய்யுளில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் are only used in classical poems called cheyyuLL

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words

இரு எழுத்துச் சொற்கள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ”
wu

woo

eh

ay

aa

Two letter words

The vowels for review are ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ண்”

INN

The consonant letter for review “ண்”

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும். மெய்யெழுத்து “ண்” சொல்லின் இறுதியில் வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • ஆண் (male)
 • உண் (to eat)
 • ஊண்(food)
 • எண் (number)
 • ஏண்(strength)

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle and at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ண்” This has a hard sound. This letter interacts with certain vowels to make two letter words.

 • ஆண்-aaInn (male)
 • உண் -wuINn(to eat)
 • ஊண் -oohINn(food)
 • எண்-ehINn (number)
 • ஏண் -ayINn(strength)

ண் வார்த்தைகள்

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒளகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பன்னிரெண்டாவது எழுத்து “ஓள” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஏழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓள”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The twelfth vowel “ஓள” (ow) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓள” (ow) and have a longer sound duration of two seconds.
ஒளகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

ஒளகாரக் குறி

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் ஒற்றை கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து ள வடிவமுள்ள ஒலியை நீட்டும் குறியீடு வரும்.. இந்தக் குறியீடு ள என்ற உயிர்மெய் எழுத்திலிருந்து வேறு பட்டது. இந்தக் குறிக்கு என்று தனியாக ஒலிவடிவம் ஏதும் இல்லை. ஒலி நீண்டு ஒலிக்க வேண்டும் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இந்தஒளகார வடிவ மாற்ற விதி எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called single horn preceding them. The symbol with the shape of ள will come after the consonants to indicate the elongated sound of the letter. This shape is different form the letter ள. This does not have a sound. It is nearly a shape that shows the letter has a longer sound duration.This rule applies to all the consonants.

”ஓள”(ow) is pronounced as ow like in the word “owl”

க்+ஓள= கெள ik+ow=kow as in cow
ங்+ஓள= ஙெள ing+ow=ngow
ச்+ஓள= செள ich+ow=chow chow as in chow
ஞ்+ஓள= ஞெள inj+ow=njow
ட்+ஓள= டெள it+ow=tow tow as in town
ண்+ஓள= ணெள iNn+ow=Nnow Nnow as is now
த்+ஓள= தெள ith+ow=thigh
ந்+ஓள= நெள inth+ow=Now Now as in now
ப்+ஓள= பெள ip+ow= pow pow as in pow
ம்+ஓள= மெள im+ow=mow mow as in mow
ய்+ஓள= யெள iy+ow=yow
ர்+ஓள= ரெள ir+ow=row row
ல்+ஓள= லெள il+ow=low low as in loud
வ்+ஓள= வெள iv+ow=vow vow as in vow
ழ்+ஓள= ழெள izhl+ow=
ள்+ஓள= ளெள ILl+ow=Illow
ற்+ஓள= றெள irr+ow= irrow
ன்+ஓள= னெள in+ow =now now as in now

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஓகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பதினோராவது எழுத்து “ஓ” பதினெட்டு மெய் ஓழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓ”வின் ஓலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The eleventh Tamil vowel “ஓ” (ohh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓ” (ohh) and have a longer sound duration of two seconds.
ஓகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து துணைக்கால் என்ற குறியீடு வரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them. The supporting will come after the consonants. It applies to all the consonants.
இரட்டைக் கொம்பும் துணைக்காலும்

”ஓ”(ohh) is pronounced as ohh like in the word “ohh” Note that the words may be similar but one need to lengthen the sound of the letter to two seconds.

க்+ஓ= கோ ik+ohh=kohh as in coat
ங்+ஓ= ஙோ ing+ohh=ngohh
ச்+ஓ= சோ ich+ohh=chohh chohh as in choke
ஞ்+ஓ= ஞோ inj+ohh=njohh
ட்+ஓ= டோ it+ohh=tohh tohh as in tone
ண்+ஓ= ணோ iNn+ohh=Nnohh Nnohh as is no
த்+ஓ= தோ ith+ohh=thigh
ந்+ஓ= நோ inth+ohh=Nohh Nohh as in note
ப்+ஓ= போ ip+ohh= pohh pohh as in pope
ம்+ஓ= மோ im+ohh=mohh mohh as in mobile
ய்+ஓ= யோ iy+ohh=yohh
ர்+ஓ= ரோ ir+ohh=rohh rohh as in rope
ல்+ஓ= லோ il+ohh=lohh lohh as in load
வ்+ஓ= வோ iv+ohh=vohh vohh as in vocab
ழ்+ஓ= ழோ izhl+ohh=
ள்+ஓ= ளோ ILl+ohh=Illohh
ற்+ஓ= றோ irr+ohh= irrohh
ன்+ஓ= னோ in+ohh =nohh nohh as in noble

 

 

உயிர் எழுத்துக்களின் பதினோராவது எழுத்து “ஓ” பதினெட்டு மெய் ஓழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஓ”வின் ஓலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடில்களாக மாறுகின்றன.

The eleventh Tamil vowel “ஓ” (ohh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஓ” (ohh) and have a longer sound duration of two seconds.
ஓகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து துணைக்கால் என்ற குறியீடு வரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them. The supporting will come after the consonants. It applies to all the consonants.
இரட்டைக் கொம்பும் துணைக்காலும்

”ஓ”(ohh) is pronounced as ohh like in the word “ohh” Note that the words may be similar but one need to lengthen the sound of the letter to two seconds.

க்+ஓ= கோ ik+ohh=kohh as in coat
ங்+ஓ= ஙோ ing+ohh=ngohh
ச்+ஓ= சோ ich+ohh=chohh chohh as in choke
ஞ்+ஓ= ஞோ inj+ohh=njohh
ட்+ஓ= டோ it+ohh=tohh tohh as in tone
ண்+ஓ= ணோ iNn+ohh=Nnohh Nnohh as is no
த்+ஓ= தோ ith+ohh=thigh
ந்+ஓ= நோ inth+ohh=Nohh Nohh as in note
ப்+ஓ= போ ip+ohh= pohh pohh as in pope
ம்+ஓ= மோ im+ohh=mohh mohh as in mobile
ய்+ஓ= யோ iy+ohh=yohh
ர்+ஓ= ரோ ir+ohh=rohh rohh as in rope
ல்+ஓ= லோ il+ohh=lohh lohh as in load
வ்+ஓ= வோ iv+ohh=vohh vohh as in vocab
ழ்+ஓ= ழோ izhl+ohh=
ள்+ஓ= ளோ ILl+ohh=Illohh
ற்+ஓ= றோ irr+ohh= irrohh
ன்+ஓ= னோ in+ohh =nohh nohh as in noble

 

 

 

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | 1 பின்னூட்டம்

ஒகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் பத்தாவது எழுத்து “ஒ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஒழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஒ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு மாத்திரைக் கொண்டு ஒலிக்கும் குறில்களாக மாறுகின்றன.

The tenth Tamil vowel “ஒ” (oh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஒ” (oh) and have a shorter sound duration of one second.

ஒகார உயிர்மெய்

எப்படி மாறுகின்றன?

How do they change?

ஒற்றைக் கொம்பும் துணைக்காலும்

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் ஒற்றைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும். எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து துணைக்கால் என்ற குறியீடு வரும். இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called Single horn preceding them. The supporting will come after the consonants. It applies to all the consonants.
”ஒ”(oh) is pronounced as oh like in the word toe

க்+ஒ= கொ ik+oh=koh as in coat
ங்+ஒ= ஙொ ing+oh=ngoh
ச்+ஒ= சொ ich+oh=choh choh as in choke
ஞ்+ஒ= ஞொ inj+oh=njoh
ட்+ஒ= டொ it+oh=toh toh as in toe
ண்+ஒ= ணொ iNn+oh=Nnoh Nnoh as is no
த்+ஒ= தொ ith+oh=tho
ந்+ஒ= நொ inth+oh=Noh Noh as in know
ப்+ஒ= பொ ip+oh= poh poh as in poke
ம்+ஒ= மொ im+oh=moh moh as in mope
ய்+ஒ= யொ iy+oh=yoh
ர்+ஒ= ரொ ir+oh=roh roh as in row
ல்+ஒ= லொ il+oh=loh loh as in low
வ்+ஒ= வொ iv+oh=voh voh as in vote
ழ்+ஒ= ழொ izhl+oh=
ள்+ஒ= ளொ ILl+oh=Illoh
ற்+ஒ= றொ irr+oh= irroh
ன்+ஒ= னொ in+oh =noh noh as in nope

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள் | குறிச்சொற்கள்: , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஐகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் ஒன்பதாவது எழுத்து “ஐ” பதினெட்டு மெய் ஐழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஐழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஐ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் ஐழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.

The eighth Tamil vowel “ஐ” (ie) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஐ” (ie) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் சங்கிலிக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும் இது எல்லா மெய் எழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.
உயிர்மெய்9

The consonants will have the symbol called chain horn preceding them indicating longer sound duration. It applies to all the consonants.
ஐகார சங்கிலிக் கொம்பு
”ஐ”(ie) is prounced as ie like in the word hie

க்+ஐ= கை ik+ie=kie as in kite
ங்+ஐ= ஙை ing+ie=ngie
ச்+ஐ= சை ich+ie=chie chie as in china
ஞ்+ஐ= ஞை inj+ie=njie
ட்+ஐ= டை it+ie=tie tie as in tie
ண்+ஐ= ணை iNn+ie=Nnie Nnie as night
த்+ஐ= தை ith+ie=thigh
ந்+ஐ= நை inth+ie=Nie Nie as in knight
ப்+ஐ= பை ip+ie= pie pie as in pie
ம்+ஐ= மை im+ie=mie mie as in my
ய்+ஐ= யை iy+ie=yie
ர்+ஐ= ரை ir+ie=rie rie as in right
ல்+ஐ= லை il+ie=lie lie as in light
வ்+ஐ= வை iv+ie=vie vie as in why
ழ்+ஐ= ழை izhl+ie=
ள்+ஐ= ளை ILl+ie=Illie
ற்+ஐ= றை irr+ie= irrie
ன்+ஐ= னை in+ie =nie nie as in nice

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஏகார மெய்

உயிர் ஏழுத்துக்களின் எட்டாவது எழுத்து “ஏ” பதினெட்டு மெய் ஏழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் ஏழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஏ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும். இந்த உயிர்மெய் ஏழுத்துக்கள் இரண்டு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக  மாறுகின்றன.

The eighth Tamil vowel “ஏ” (ay) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஏ” (ay) and have a longer sound duration of two seconds.உயிர்மெய்8

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தின் முன்னால் இரட்டைக் கொம்பு என்று சொல்லப் படும் குறியீடு வரும் இது எல்லா மெய் ஏழுத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

The consonants will have the symbol called double horn preceding them indicating longer sound duration. It applies to all the cosonants.Print

”ஏ”(ay) is prounced as ay like in the word hay

க்+ஏ=கே ik+ay=kay as in cape
ங்+ஏ= ஙே ing+ay=ngay
ச்+ஏ=சே ich+ay=chay chay as in chase
ஞ்+ஏ= ஞே inj+ay=njay
ட்+ஏ= டே it+ay=tay tay as in taste
ண்+ஏ= ணே iNn+ay=Nnay Nnay as in
த்+ஏ= தே ith+ay=thay
ந்+ஏ= நே inth+ay=Nay Nay as in nape
ப்+ஏ= பே ip+ay= pay pay as in pay
ம்+ஏ= மே im+ay=may may as in maybe
ய்+ஏ= யே iy+ay=yay as in yay
ர்+ஏ= ரே ir+ay=ray ray as in ray
ல்+ஏ= லே il+ay=lay lay as in late
வ்+ஏ= வே iv+ay=vay vay as in weigh
ழ்+ஏ= ழே izhl+ay=
ள்+ஏ= ளே ILl+ay=Illay
ற்+ஏ= றே irr+ay= irray
ன்+ஏ= னே in+ay =nay nay as in name

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஊகார உயிர்மெய்

உயிர் எழுத்துக்களின் ஆறாவது எழுத்து “ஊ” பதினெட்டு மெய் எழுததுக்களுடன் சேர்ந்து பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறது. “ஊ”வின் ஒலியைத் தழுவி வரும் இந்த உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரு மாத்திரைகள் கொண்டு ஒலிக்கும் நெடிலாக மாறுகின்றன.
 ஊகார உயிர்மெய்
The sixth Tamil vowel “ஊ” (ooh) joins with the consonants to create the eighteen uyirmey letters. They adapt the sound of the vowel“ஊ” (ooh) and have a longer sound duration of two seconds.

எப்படி மாறுகிறது?

How do they change?

ஊகாரக் குறியீடுகள்
புள்ளியை இழந்த மெய்யெழுத்தோடு  கூட்டு,சுழிச்சுற்று,  இருக்கைக்கால்  கொண்டை என்று சொல்லப்படும் ஏதாவது ஒரு குறீயீடு  சேரும். க்  என்ற மெய்உஎழுத்து கூட்டு என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு  கூ என்று வரும். ங் ,ச்,ப்,ய்,வ், ஆகியவை சுழிச்சுற்றுக் குறீயீட்டை ஏற்று ஙூ,சூ,பூ, யூ,வூ  என மாறும்.  ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ற்,ன் ஆகியவை இருக்கைக்கால்   என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு ஞூ,ணூ,தூ,நூ,லூ.றூ,னூ என மாறும்.ச்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் ஆகியவை கொண்டை என்ற குறியீட்டைக் கொண்டு சூ,டூ, மூ,ரூ,ழூ,ளூ என மாறும்

The consonants will have have any one of these symbol accesstion,curled curve, legged sea and crest. The consonant   க்  will be joined with a symbol called  accession and become   கூ. The consonants ங் ,ச்,ப்,ய்,வ்,will have  the curled  curve symbol and  change like ஙூ,சூ,பூ, யூ,வூ.  The consonants ஞ்,ண்,த்,ந்,ல்,ற்,ன் will have the symbol called  legged seat and change in to  ஞூ,ணூ, தூ,நூ,லூ.றூ,னூ. The consonants ச்,ட்,ம்,ர்,ழ்,ள் will have a symbol  crest on them and  will turn like சூ,டூ, மூ,ரூ,ழூ,ளூ.

”ஊ”(ooh) is prounced as ooh like in the word too

 1. க்+ஊ= கூ   ik+ooh=koo  koo as in cuckoo
 2. ங்+ஊ= ஙூ  ing+ooh=ngoo
 3. ச்+ஊ= சூ   ich+ooh=choo  choo as in chooser
 4. ஞ்+ஊ= ஞூ   inj+ooh=njoo
 5. ட்+ஊ= டூ    it+ooh=too  too as in too
 6. ண்+ஊ= ணூ  iNn+ooh=Nnoo Nnoo as in noodle
 7. த்+ஊ= தூ   ith+ooh=thoo
 8. ந்+ஊ= நூ inth+ooh=Noo Noo as in noon
 9. ப்+ஊ= பூ  ip+ooh= poo  poo as in pool
 10. ம்+ஊ= மூ   im+ooh=moo moo as in moon
 11. ய்+ஊ= யூ   iy+ooh=yoo
 12. ர்+ஊ= ரூ   ir+ooh=roo  roo as in rune
 13. ல்+ஊ= லூ   il+ooh=loo  loo as in loop
 14. வ்+ஊ= வூ  iv+ooh=voo  voo as in voodoo
 15. ழ்+ஊ= ழூ   izhl+ooh=zhloo
 16. ள்+ஊ= ளூ   ILl+ooh=Illoo
 17. ற்+ஊ= றூ   irr+ooh= irroo
 18. ன்+ஊ= னூ  in+ooh =noo noo as in snood
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Create a free website or blog at WordPress.com.