மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

Review and read Tamil words

இறை வாழ்த்து பராபரக்கண்ணி

தாயுமானவர் எழுதிய  பராபாரக்கண்ணி பாடல்  தமிழ் இணையக் கலவி கழகத்தின் சான்றிதழ் படிப்பின் மேல்நிலையின் முதல் பாடமாக உள்ளது.   அந்தப் பாடலை  ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் ஒருமுறை  சொல்லிக் கொடுத்தாலும்,  புலம்பெயர்ந்த இரண்டாம் தலைமுறை மாணவர்கள்  சொற்களையும் அவற்றை   சொல்ல வேண்டிய முறையையும் இக்காணொளி உதவி செய்கிறது.

பராபரக்கண்ணி

அன்பைப் பெருக்கி எனது ஆருயிரைக் காக்க வந்த
இன்பப் பெருக்கே இறையே பராபரமே!
எவ்வுயிரும் என் உயிர் போல் எண்ணி இரங்கவும் நின்
தெய்வ அருள் கருணை செய்யாய் பராபரமே!- தாயுமானவர்.

 இப்பாடலின் ஆங்கில  மொழியாக்கம்:

Oh supreme power, the abundance of eternal bliss you came to protect my beloved life by love
Oh supreme power kindly bestow your blessings so I love and shower kindness to all living things as if it. Is my own.

Meaning of the poem in Tamil.

இப்பாடலின் பொருள் தமிழ் இணையப்பல்கலைக்கழகத்தில் கீழ் வருமாறு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இங்கே விளக்கத்தை இடுவதன் மூலம் இந்தப் பாடத்திட்டங்களைப் பயிலும் மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

“என்னிடம் அன்பு என்ற உணர்வை அதிகமாக்கி என் அருமையான உயிரைக் காக்க வந்த இறைவனே, இன்ப வெள்ளமே! ஒப்பற்ற மேலான பொருளே! உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் என் உயிர் போல நினைத்து அவ்வுயிர்கள் மேல் இரக்கம் கொள்ளும்படி நீ எனக்கு அருள்புரிவாயாக”

 பொருளின் ஆங்கில விளக்கம்:

Oh Almighty, the endless joy, you have come to protect my precious life, by magnifying the feeling of love.Please bless me with a sense of benevolence so I can love others as I love myself.

இறை வாழ்த்து பராபரக்கண்ணி was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், மீள் பார்வை, வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஓடி விளையாடு பாப்பா

பாடிக் கற்கலாம்

பாரதியார் இந்திய விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில்தமிழகத்தில் வாழ்ந்த ஒர் எழுச்சி மிகு மகா கவி ஆவார். அவருடைய பிரபலமான பாடல்களில் முக்கியமானவை சில குழந்தைப் பாடல்கள்.அதில் ஒன்று தான் “ஓடி விளையாடி பாப்பா. அந்தப் பாடலைக் கொண்டு தமிழைக் கற்கலாம். அந்தப் பாடலை இங்குப் பார்த்தும், கேட்டும் முதலில் மகிழுங்கள்.பாடலை மனதிற்குள் பதிய வைத்துக் கொள்ளூங்கள்.

 

 

Sing and learn

Bharathiyar is well-known poet in Tamil Nadu during India’s freedom struggle. He is a poet, writer and a publisher. Some of his popular poems are written for children. Odi villayaadu paappa is one among them. Please watch the video to see how the song is sung. Watching the video helps the students get to listen to the song. They also try to understand the meaning behind the song. We will learn Tamil using his poem next.

Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம் | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்- மறு பார்வை

மெய் எழுத்துகள்

மெய் எழுத்துகள்

play and review

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் நம் மொழியின் உடலாகக் கருதப் படுகின்றன. மெய் எழுத்துக்களை ஒரு மரத்திக்கு ஒப்பிடுவோம். அடிமரம், இலைகள், பூக்கள் என்று ஒரு மரத்தை மூண்று முக்கியப் பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். அடிமரம் தொடுவதற்குக் கடினமாக இருக்கும். பூக்கள் தொடுவதற்கு மிக மென்மையாக இருக்கும். இலைகளின் இழையமைப்பு இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும்.
ஒரு மரத்தைப் போலவே தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் அவற்றின் ஒலிக்கும் தன்மை கொண்டு மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன.
மெய் எழுத்துக்கள் தங்களின் ஒலியைப் பொறுத்து வல்லினம், மெல்லினம்,இடையினம் என்று மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும். வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு. க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் வல்லின எழுத்துக்களாகும். இந்த எழுத்துக்களின் உச்சரிப்ப்பு வலுவான மூச்சுக்காற்று கொடுக்கும் அழுத்தத்தால் வலுமையாக இருக்கும். மெல்லின எழுத்துக்களும் ஆறு தான். ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் ஆகியவை மெல்லின எழுத்துகள் ஆகும். மெல்லிய ஓசைக் கொண்ட இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்க அதிக முயற்சி தேவையில்லை இடையின எழுத்துக்களும் ஆறு எழுத்துக்கள் தான். ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் ஆகியவை இடையின எழுத்துக்கள். இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்கத் தேவையான முயற்சி நடுத்தரமாக இருக்கும். ஒலி ஓசையும் கடினமாகவோ அல்லது மென்மையாகவோ இல்லாமல் இடையில் வரும்.

 

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

Categorization

The Tamil consonants forms the body of the language. Think of the consonants as tree. The tree has three main parts. The trunk, the leaves and the flowers. The tree trunk is the hardest to touch, The flowers have the softest texture,and the leaves have a in-between texture.
Like a tree tamil consonants are divided in to three groups based on the way we pronounce them. Each group has six letters.
The consonants are categorized based on how hard or soft they pronounce. க்,ச்,ட்,த்,,ப்,ற் letters have a hardness to the sound when we pronounce them. They are called vallinam. ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ப் letters have a softness to the sound when we pronounce and does not require a lot of effort. They are called mellinam. The lettersய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் have a sound that is in-between hardness and softness. They are called idaiyinam.

 

play and review

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், விளையாடி கற்போம், Play and learn, Tamil Consonants | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்.”டு” 2

“டு” ஒலியில் முடியும் இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்2

தமிழில் ஒத்த ஒலியுடைய சொற்கள் பல உள்ளன. அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளும் போது தமிழ் எழுத்துகளையும் மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்வதுடன். ஒரு எழுத்தின் ஒலியைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதைச் சரியாக உச்சரிக்க முடிகிறது.
ஒத்திசையுடைய சொற்களை கற்றுக் கொள்ளும் போது சொற்களை வாசித்து பழகுவதும் எளிதாகிறது. எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலியையும் சரியாக அடையாளம் கண்டு சொற்களை வாசிப்பதும் ஒரு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இங்கு “டு” என்ற ஒலியோடு ஒத்திசைந்து ஒலிக்கும் இரெழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன

இவை  “டு”  என்ற ஒலியில் முடியும் ஒத்திவைச் சொற்களின் இரண்டாம் பிரிவு

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

rhyming words that end with “டு”  sounds

Tamil language has lot of rhyming words. Studying the words will help with reviewing the letter and their sound. One can Identify the sound and the  associated letters easily.This helps one to read the  words easily.  When reading  and recognizing the letters and their  sound comes easily reading becomes  a fun play. Here the  two letter rhyming words that end with “டு”  sounds are given  below

These  words are the second set of rhyming words that end s with sound and syllable “டு”

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

சொற்கள்
 1. ஈடு
 2.  எடு
 3. கூடு
 4.  கொடு
 5. தடு
 6. தேடு
 7. நாடு
 8. படு
 9. போடு
 10. மடு
 11. மேடு
 12. வடு
The words
 1. ஈடு ஒத்திவை சொற்கள்

  ஈடு

  வடு

  வடு

  மேடு

  மேடு

  மடு

  மடு

  போடு

  போடு

  படு

  படு

  நாடு

  நாடு

  தேடு

  தேடு

  தடு

  தடு

  கொடு

  கொடு

  கூடு ஒத்திசை சொற்கள் கூடு rhyming words

  கூடு

  எடு ஒத்திசை சொற்கள் டு

  எடு

  ஈடு(eedu)- Compensation

 2.  எடு(ehdu)-Take
 3. கூடு(koodu)=Nest
 4.  கொடு(kohdu)_Give
 5. தடு(thadu)-Forbid
 6. தேடு(thaydu)-Search
 7. நாடு(naadu)-Approch
 8. படு(padu)-Sleep
 9. போடு (pohhdu)-Drop
 10. மடு(madu)-Shoal
 11. மேடு(maydu)-Elevation
 12. வடு (vadu)-Scar
Categories: ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்., உயிர்மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் எழுத்து சொற்கள்- Vowel words

உயிர் எழுத்து சொற்கள்

vowels

கீழே சில உயிர் எழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அவை உயிர் எழுத்துக்களை மறு பார்வை பார்க்க உதவும் இந்த சொற்களை தமிழ் அநிதம் இணைய தளத்தில்   விளையாட்டாக கற்கலாம்

அ வார்த்தைகள்

அ சொற்கள்

 • அம்மா(amma)
 • அணில்(aNNil)
 • அன்னம்(annam)
ஆ வார்த்தைகள்

ஆ சொற்கள்

 • ஆடு(aadu)
 • ஆந்தை(aNthai)
 • ஆல மரம்(aallamaram)
இ வார்த்தைகள்

இ சொற்கள்

 • இலை(elai)
 • இல்லம்(ellam)
 • இதழ்(ethazh)
ஈ வார்த்தைகள்

ஈ சொற்கள்

 • ஈட்டி(eette)
 • ஈ(ee)
 • ஈச்ச மரம்(eecha maram)
உ வார்த்தைகள்

உ சொற்கள்மு(eette)

 • உழவன்(wuzhavan)
 • உரல்(wural)
 • உப்பு(wuppu)
ஊ வார்த்தைகள்

ஊ சொற்கள்

 • ஊஞ்சல்(oohnjal)
 • ஊசி(oohsi)
 • ஊதல்(oohthal)
எ வார்த்தைகள்

எ சொற்கள்

 • எறும்பு(ehRRumbu)
 • எலி (ehli)
 • எட்டு(ehttu)
ஏ வார்த்தைகள்

ஏ சொற்கள்

 • ஏடு(audu)
 • ஏழு (ayzhu)
 • ஏணி(ayNNi)
ஐ வார்த்தைகள்

ஐ சொற்கள்

 • ஐஸ்வரியம்(ieswariyam)
 • ஐந்து(ienthu)
 • ஐங்கரன்(iengaran)
ஒ வார்த்தைகள்

ஒ சொற்கள்

 • ஒட்டகம்(ohttagam)
 • ஒன்பது(ohnbathu)
 • ஒன்று(ondRu)
ஓ வார்த்தைகள்

ஓ சொற்கள்

 • ஓநாய்(ohhnnai)
 • ஓடம்(ohhdam)
 • ஓட்டம்(ohhttam)
ஒள வார்த்தைகள்

ஒள சொற்கள்

 • ஒளடதம்(Owdatham)
 • ஒளவை(owvai)
 • ஒளவியம்(owviyam)

Tamil vowels

Above words ae words that represent Tamil vowels. Learning them will reinforce Tamil vowels. These vowels can be learnt through games in the site TamilUnltd.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: | 2 பின்னூட்டங்கள்

ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்.”டு”

“டு” ஒலியில் முடியும் இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்

தமிழில் ஒத்த ஒலியுடைய சொற்கள் பல உள்ளன. அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளும் போது தமிழ் எழுத்துகளையும் மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்வதுடன். ஒரு எழுத்தின் ஒலியைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதைச் சரியாக உச்சரிக்க முடிகிறது.
ஒத்திசையுடைய சொற்களை கற்றுக் கொள்ளும் போது சொற்களை வாசித்து பழகுவதும் எளிதாகிறது. எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலியையும் சரியாக அடையாளம் கண்டு சொற்களை வாசிப்பதும் ஒரு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இங்கு “டு” என்ற ஒலியோடு ஒத்திசைந்து ஒலிக்கும் இரெழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன

.

இரெழுத்து ஒத்திசைபு சொற்கள்

இரெழுத்து ஒத்திசைபு சொற்கள்

rhyming words that end with “டு”  sounds

Tamil language has lot of rhyming words. Studying the words will help with reviewing the letter and their sound. One can Identify the sound and the  associated letters easily.This helps one to read the  words easily.  When reading  and recognizing the letters and their  sound comes easily reading becomes  a fun play. Here the  two letter rhyming words that end with “டு”  sounds are given  below

 இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்."டு"

சொற்கள்
 1. ஆடு(விலங்கு)
 2. ஆடு( நடனம்)
 3. ஏடு( பனையோலை சுவடு)
 4. ஓடு( கூரையில் இடும் களிமண்   கிளிஞ்சல்)
 5. ஓடு(ஓடுதல்)
 6. காடு
 7. நாடு(தேசம்)
 8. சூடு
 9. மாடு
 10. பாடு
 11. வாடு
 12. வீடு
The words
 1. ஆடு -aadu(goat )
 2. ஆடு -aadu( dance)
 3. ஏடு aydu( Book made out of palm leaves)
 4. ஓடு- ohhdu( clay shingles)
 5. ஓடு ohhdu(run)
 6. காடு kaadu(Jungle)
 7. நாடு Naadu(Country)
 8. சூடு soodu(hot)
 9. மாடு maadu(bull)
 10. பாடு paadu(sing)
 11. வாடு vaadu( whither)
 12. வீடு veedu( house
Categories: ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்., உயிர்மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

சித்திர வார்த்தைகள் Sight words

பட வார்த்தைகள்

சிறு குழந்தைகள் ஒரு மொழியில் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எழுத்துக் கூட்டி படிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் ஒரு சில சொற்களை படங்களாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஒரு சொல்லை மனதில் கண்ணால் படம் பிடித்து மூளைக்குள் நிறுத்தி விட்டால் அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களை விரைவிலும் எளிதாகவும் வாசிக்கக் கூடும் . அதனால் அவர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருகும். இந்த முறையை ஆங்கில மொழியில் கண்டு பிடித்தவர். Edward William Dolch. இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு இதை  “Problems in Reading” என்ற தன் புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். அப்படி அவர் எழுதிய ஆங்கில சொற்களை ஒட்டி எழுதப்பட்ட சிலதமிழ் சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. அங்கே
 2. அது
 3. அப்பா
 4. அம்மா
 5. அவர்
 6. அவள்
 7. அவன்
 8. ஆண்
 9. இங்கே
 10. இது
 11. இவர்
 12. இவள்
 13. இவன்
 14. உள்ளே
 15. உன்
 16. எங்கே
 17. எடு
 18. எது
 19. எலி
 20. எவர்
 21. எவள்
 22. எவன்
 23. என்
 24. என்ன
 25. ஏன்
 26. கீழே
 27. குதி
 28. கை
 29. கொடு
 30. சிறியது
 31. தை
 32. நட
 33. நாய்
 34. நான்
 35. நீ
 36. படி
 37. பாடு
 38. புலி
 39. பூனை
 40. பெண்
 41. பெரியது
 42. போ
 43. மேலே
 44. யார்
 45. யானை
 46. வா
 47. விடு
 48. வீடு
 49. வெளியே
 50. வை

  பட வார்த்தைகள்

  பட வார்த்தைகள்

Sight words

Sight words are frequent words that the children keep them in their memory thus starting to read sentences faster. This concept was introduced by Edward William Dolch in 1948 through his book “Problems in Reading”. These Tamil words are created on the basis of his list.

 1. அங்கே(angay)- there
 2. அது (athu)=that
 3. அப்பா(appaa)-father
 4. அம்மா(ammaa) – mother
 5. அவர் (avar)- he with respect
 6. அவள்(avaLL)-she
 7. அவன்(avan)- he
 8. ஆண் (aaNn)-male
 9. இங்கே(ingay) -here
 10. இது(ithu)-this
 11. இவர் (ivar)-he who is closer
 12. இவள்(ivaL)-she who is closer
 13. இவன் (ivan)-he  who is closer
 14. உள்ளே(wuLLay)-inside
 15. உன் (un)-you
 16. எங்கே (engay) -where
 17. எடு(edu)-take
 18. எது (ethu) -which
 19. எலி(eli)-rat
 20. எவர் (evar)-who
 21. எவள் (evaLL)who female form
 22. எவன்(evan) who male form
 23. என்(yen)-mine
 24. என்ன(enna)-what
 25. ஏன் (ayen)-why
 26. கீழே (keezhay)- down
 27. குதி (kuthi) -jump
 28. கை (kai)-hand
 29. கொடு (kodu)-give
 30. சிறியது(ciRiyathu)=small
 31. தை(thai)-sew
 32. நட (nada)-walk
 33. நாய்(naai)-dog
 34. நான்(naan)- me
 35. நீ (nee)-you
 36. படி (paddi)-read
 37. பாடு (paadu)-sing
 38. புலி(puli)-tiger
 39. பூனை(puunai) -cat
 40. பெண்(peNn)-female
 41. பெரியது(perriyathu)-big
 42. போ (pohh)-go
 43. மேலே (maylay)-up
 44. யார்(yaar)-who
 45. யானை (yaanai)-elephant
 46. வா(vaa) come
 47. விடு(vidu) let go
 48. வீடு (veedu)-house
 49. வெளியே (veLLiyay) -outside
 50.  வை (vai)-put
Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

“ர்” “ற்” வேறுபாடு

“ர்” “ற்” வேறுபாடு

“ர்” “ற்” என்ற இரண்டு எழுத்துகளுமே மெய் எழுத்துகள். இவற்றின் ஒலியும் ஒன்று போலவே ஒலிக்கும்.ஆனால் இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு முக்கியமானது.

 • ·”ற்” ஒரு வல்லின மெய்யெழுத்து இதைச் சற்று அழுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும். இதைப் பெரிய”ற் “என்று சொல்லலாம்.
 • ·”ர்” இடையினத்தைச் சேர்ந்த மெய்யெழுத்து அதனால் அதன் ஓசை “ற்” எழுத்தைவிட சற்று இறங்கி இருக்கும். இதைச் சின்ன “ர்” என்று சொல்லலாம்.
 • ·”ற்”  மெய் எழுத்து சொல்லின் கடைசியில் வராது.
 • “ர்” மெய் எழுத்து சொல்லின் கடைசியில் வரும்.
 "ற்" "ர்"

“ற்” “ர்” வேறுபாடு

“ற்” “ர்” வேறுபாடு

The difference in “ர்” “ற்”

The two letters “ர்” “ற்” are consonants. They have similar sounds,yet their differences are very important

 • ·”ற்” is a hard consonant. One has to pronounce it with little pressure. It is referred as big ·”ற்”(irr)
 • ·”ர்” is a medial consonants. It’s pronunciation has lesser pressure, It is referred as small “ர்”(ir)
 • The consonant·”ற்”  will not be a ending sound of a word.
 • The consonant “ர்” can form a ending sound of the word.
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ர்”ல் முடியும் சொற்கள்

“ர்” என்ற மெய்யெழுத்து இடையினத்தைச் சேர்ந்தது இது அரை மாத்திரை அளவே ஒலிக்கும்,இதன் ஒலி மூக்கிற்கும் மார்பிற்கும் இடைப்பட்ட கழுத்திலிருந்து வெளி வரும். இந்த எழுத்து சொற்களின் இறுதியில் வரும் அது ஆ ஈ, ஊ, ஏ,ஓ என்ற உயிர் எழுத்துகளோடு சேர்ந்து இரு எழுத்துகளை உருவாக்கும். சொற்கள் ஒன்று போலத் தோன்றினாலும் அவற்றின் பொருள் மாறுபடும்.

ர் வார்த்தைகள்

ர் வார்த்தைகள்

“ர்” ending words

The consonant “ர்” has middle sound and has duration of half a second. The sound comes from the neck which is between the nose and the chest. This letter be a ending in a word. With vowel letters ஆ ஈ, ஊ, ஏ,ஓ they create two letter words. Each word may sound similar but have different meanings.

“ஆ” வில் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஆர்(ஆத்தி மலர்)
 2. ஆர்(செவ்வாய் கிரகம்)
 3. ஆர்(கூர்மை)
 4. ஆர்(அழகு)
 5. ஆர்(மலரின் புல்லி வட்டம்)

Words start with “ஆ”

 1. ஆர்(Mountain ebony flower )
 2. ஆர்(mars)
 3. ஆர்(sharpness)
 4. ஆர்(beauty)
 5. ஆர்(The calyx of a flower)

“ஈ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஈர்(பேன் முட்டை)
 2. ஈர்இறகு)
 3. ஈர்(நுண்மை)
 4. ஈர்(ஈரம்)
 5. ஈர்(பசுமை)
 6. ஈர்(நெய்ப்பு)
 7. ஈர்(இனிமை)

Words start with “ஈ”

 1. ஈர்(nit)
 2. (wing)
 3. ஈர்(minute)
 4. ஈர்(moisture)
 5. ஈர்(greenness)
 6. ஈர்(smoothness)
 7. ஈர்(pleasentness)

“ஊ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஊர்(கிராமம்)
 2. ஊர்)பரி வட்டம்)
 3. ஊர்(ஊர்தல்)

words start with”ஊ”

 1. ஊர்(village)
 2. ஊர்(halo round)
 3. ஊர்(to crawl)

“ஏ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஏர்(கலப்பை)
 2. ஏர்(உழுதல்)
 3. ஏர்(தோற்றப் பொலிவு)
 4. ஏர்(வளர்ச்சி)
 5. ஏர்(நன்மை)

words start with”ஏ”

 1. ஏர்(plough)
 2. ஏர்(ploughing)
 3. ஏர்(attraction)
 4. ஏர்(growth)
 5. ஏர்(welfare)

“ஓ” ல் தொடங்கும் சொற்கள்

 1. ஓர்(ஒன்று)
ஒன்று

One

word start with”ஓ”

 1. ஓர்(one)
Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ல்,ள்,ழ் எழுத்துக்கள்

ல்,ள்,ழ் எழுத்துக்கள்

ல்,ள்,ழ் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துகளும் ஒலியில் ஒன்று இருப்பது போலத் தோன்றினாலும் அவை மூன்றும் வேவ்வேறு விதமாக ஒலிக்கும். “ல்” மெல்லிய ஒலியைக் கொண்டது.”ள்” எழுத்தின் ஒலி கடின உச்சரிப்பு உடையது. “ழ்” இந்த இரண்டிலிருந்தும் மாறுபட்டு ஒலிக்கும்.

ல்,ழ்,ள் -வேறுபட்ட எழுத்துகள்

ல்,ழ்,ள் -வேறுபட்ட எழுத்துகள்

ல்,ள்,ழ்  எழுத்துக்கள்

The Three consonants ல்,ள்,ழ் may sound similar but they are very different from each other. “ல்”(il) will have a soft sound. “ள்”(iLL) will have a harder sound. “ழ்” will have a different sound altogether.

ஒற்றுமையும் வேற்றூமையும்

இநத மூன்று எழுத்துக்களுக்கும் இடையினத்தைச் சேர்ந்தவைல்,ழ்,ள் மூன்றும் சொல்லுக்கு நடுவிலும் இறுதியிலும் மட்டுமே வரும். அவை சொல்லின் முதலில் வராது.. இவற்றைத் தவறாகப் பயன் படுத்தினால் சொல்லின் பொருள் மாறும்.

Similarities and differences

These three consonants belong to medial consonants(idiyinam). The three ல்,ழ்,ள் consonants will only come at the ending of a word. They will not begin the word.If they are used wrongly the meaning of the word will change.

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறுபார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ழ்” வார்த்தைகள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “ஆஊ”
மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ழ்”

ழ்

தமிழ் எழுத்து ழ்

“ழ்” words

The vowels for review are “ஆஊ”
The consonant letter for review “ழ்”

சொற்கள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ழ்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்த சொற்களை பார்ப்போம்.

 1. ஆழ் (மூழ்கு)
 2. ஊழ்(பழமை)
 3. ஊழ் (முதிர்ச்சி)
 4. ஊழ் (மலர்தல்)
 5. ஊழ் (சூரியன்)
ழ் வார்த்தைகள்

ழ் வார்த்தைகளின் பட்டியல்

The words

Tamil vowels come only at the beginning  They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ழ்” This letter joins with certain vowels to make two letter words.
They are

  1. ஆழ் (to Sink)
  2. ஊழ்(ancient)
  3. ஊழ் (mature)
  4. ஊழ் (blossom)
  5. ஊழ் (sun)
Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும் | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறுபார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ள்” வார்த்தைகள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆஉ. எ”
மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ள்”

“ள்” words

The vowels for review are “அ,ஆஉ. எ”
The consonant letter for review  “ள்”

சொற்கள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ள்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்த சொற்களை பார்ப்போம்.

 1. அள் (நெருக்கம்)
 2. ஆள் (ஆண், மனிதன்)
 3. ஆள் (அடக்குதல்)
 4. உள் (உள்ளிடம்)
 5. எள்(எள் செடி)
 6. எள் (நிந்தை)

ள் வார்த்தைகள்

The words

Tamil vowels come only at the beginning  They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ள்” This letter joins with certain vowels to make two letter words.
They are

 1. அள் (Closeness)
 2. ஆள் (Man)
 3. ஆள் (To control)
 4. உள் (Interior)
 5. எள்(Sesame)
 6. எள் (Censure)

Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும் | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறுபார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்

“ல்” வார்த்தைகள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆ இ. ஏ”
மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ல்”

ல் வார்த்தைகள்

“ல்” words

The vowels for review are “அ,ஆ இ. ஏ”
The consonant letter for review “ல்”

சொற்கள்

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ல்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்த சொற்களை பார்ப்போம்.

 1. அல் (இரவு)
 2. ஆல் (ஆல மரம்)
 3. ஆல் (நீர்)
 4. ஆல் (விஷம்)
 5. இல் (வீடு)
 6. இல் (இல்லாமை)
 7. ஏல் (ஏற்றுக் கொள்ளுதல்)
 8. ஏல் (எழுதல்)

The words

Tamil vowels come only at the beginning  They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ல்” This letter joins with certain vowels to make two letter words.
They are

 • அல் (night)
 • ஆல் (banyan tree)
 • ஆல் (water)
 • ஆல் (poison)
 • இல் (house)
 • இல் (non existence)
 • ஏல் (to accept)
 • ஏல் (to wake up)
Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும் | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ண்,ந்,ன் எழுத்துக்களின் வேறுபாடு

வேறுபாடு

ஏன் கவனிக்க வேண்டும்?

ண்,ந்,ன் ஆகிய மூன்று மெய்யெழுத்துக்களை கொஞ்சம் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும். இவை தோற்றத்தில் வேறு பட்டிருந்தாலும் ஒலி அளவில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இவை உயிர் மெய் எழுத்துக்களாக மாறும் போது குழப்பம் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் எனவே இந்த எழுத்துக்களுக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை கவனிக்க வேண்டும்.

 The difference between ண்,ந்,ன்

The difference

Why notice?

The three consonants though look different they have similar sounds. When they transform in to uyir mey letters the confusion increases too. So it is important to understand the basic differences.

என்ன வேறுபாடு?

 • ந் என்ற  மெய் எழுத்து சொல்லின் இடையிலேயே வரும்.
 • ண் என்ற மெய் எழுத்தும் ன் என்ற மெய் எழுத்தும் சொல்லின் இறுதியிலிம் இடையிலும் வரும்
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ண் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ந் மெய் எழுத்துக்களின் குடும்பம் ஒரு சொல்லின் முதலில் வரும். இறுதியில் வராது
 • உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறி வரும் போது ன் மெய் எழுத்துன் குடும்பம் சொல்லின் முதலில் வராது

ண் என்ற மெய் எழுத்தையும் ன் என்ற மெய் எழுத்தையும் சரியாகப் பயன் படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் பொருள் மாறி விடும்.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)

What is the difference?

 • The consonant “ந்” will come in the middle of the words only.
 • The consonant “ண்” and the consonant “ன்” will come at the middle and at the end of words
 • When the consonant “ண்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word
 • When the consonant “ந்” becomes a uyir meiy it will only come at the beginning of the word. It will not come at the end of a any word
 • When the consonant “ன்” becomes a uyir meiy it will not come in the beginning of any word

The letters ண் and ன் have to be used correctly otherwise the meaning of the word will change.

 1. ஆண் (male)ஆன்(to control)
 2. உண் (to eat)உன் (your)
 3. ஊண்(food)ஊன் (flesh or muscle)
 4. எண் (number) என் (my)
 5. ஏண்(strength) ஏன் (why)
Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words ending with “ன்”

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

The vowels for review are “அ,ஆ இ. ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ”

a

wu

woo

ow

eh

ee

ea

ay

aa

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ன்”

The consonant letter for review “ன்”

innSmall

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து “ன்” சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle or at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ன்” This letter joins with certain vowels to make two letter words. They are

 • அன்(closeness or iron clamp)
 • ஆன்(to control)
 • இன் agreeable
 • ஈன் to give birth or to yield
 • உன் your
 • ஊன் flesh or muscle
 • என் my
 • ஏன் why

ன் வார்த்தைகள்

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் ஆகியச் சொற்கள் செய்யுளில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

அன்
ஆன்
இன்
ஈன் are only used in classical poems called cheyyuLL

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும்/ Review and read Tamil words

இரு எழுத்துச் சொற்கள்

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் “ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ”
wu

woo

eh

ay

aa

Two letter words

The vowels for review are ஆ,உ,ஊ,எ,ஏ

மறுபார்வையிடப்படும் தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் “ண்”

INN

The consonant letter for review “ண்”

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் முதலிலேயே வரும்.. அவை ஒரு சொல்லின் நடுவிலோ அல்லது இறுதியிலோ வரவே வராது.அது போலவே மெய் எழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வராது.அவை சொல்லின் மத்தியில் தான் பெரும்பாலும் வரும். ஒரு சில மெய் எழுத்துக்களே சொல்லின் இறுதியாக வரும். மெய்யெழுத்து “ண்” சொல்லின் இறுதியில் வரும்.
இந்த மெய் எழுத்து சில உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து இரெழுத்து சொற்களாக வரும்.

அந்தச் சொற்களைப் பார்ப்போம்.

 • ஆண் (male)
 • உண் (to eat)
 • ஊண்(food)
 • எண் (number)
 • ஏண்(strength)

Tamil vowels come only at the beginning. They don’t come in the middle and at the end of the word. Likewise consonants mostly come in the middle of the word. Only certain consonants come at the end of the word. We will review one of these such consonants. The letter “ண்” This has a hard sound. This letter interacts with certain vowels to make two letter words.

 • ஆண்-aaInn (male)
 • உண் -wuINn(to eat)
 • ஊண் -oohINn(food)
 • எண்-ehINn (number)
 • ஏண் -ayINn(strength)

ண் வார்த்தைகள்

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு எழுத்து ஒரு வார்த்தைகள் One letter words

தமிழ் எழுத்துக்களை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டாலே நம்மால் சில வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ள முடியும். இவை ஓர் எழுத்துச் சொற்கள் என்று அழைக்கப்படும். இதில் பெயர் சொற்கள் , வினைச் சொற்கள் ஆகியவை அடங்கும்.அவை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


If we know the Tamil Letters thoroughly we know some of the words. These letters are called one letter words. They can be nouns or verbs.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம், Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.