மீள் பார்வை

Password Reset

[ultimatemember_password]

Password Reset was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Account

[ultimatemember_account]

Account was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Logout

Logout was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Members

Members was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Register

You are already registered

Register was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Login

Login was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

User

User was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

இறை வாழ்த்து பராபரக்கண்ணி

தாயுமானவர் எழுதிய  பராபாரக்கண்ணி பாடல்  தமிழ் இணையக் கலவி கழகத்தின் சான்றிதழ் படிப்பின் மேல்நிலையின் முதல் பாடமாக உள்ளது.   அந்தப் பாடலை  ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் ஒருமுறை  சொல்லிக் கொடுத்தாலும்,  புலம்பெயர்ந்த இரண்டாம் தலைமுறை மாணவர்கள்  சொற்களையும் அவற்றை   சொல்ல வேண்டிய முறையையும் இக்காணொளி உதவி செய்கிறது.

பராபரக்கண்ணி

அன்பைப் பெருக்கி எனது ஆருயிரைக் காக்க வந்த
இன்பப் பெருக்கே இறையே பராபரமே!
எவ்வுயிரும் என் உயிர் போல் எண்ணி இரங்கவும் நின்
தெய்வ அருள் கருணை செய்யாய் பராபரமே!- தாயுமானவர்.

 இப்பாடலின் ஆங்கில  மொழியாக்கம்:

Oh supreme power, the abundance of eternal bliss you came to protect my beloved life by love
Oh supreme power kindly bestow your blessings so I love and shower kindness to all living things as if it. Is my own.

Meaning of the poem in Tamil.

இப்பாடலின் பொருள் தமிழ் இணையப்பல்கலைக்கழகத்தில் கீழ் வருமாறு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இங்கே விளக்கத்தை இடுவதன் மூலம் இந்தப் பாடத்திட்டங்களைப் பயிலும் மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

“என்னிடம் அன்பு என்ற உணர்வை அதிகமாக்கி என் அருமையான உயிரைக் காக்க வந்த இறைவனே, இன்ப வெள்ளமே! ஒப்பற்ற மேலான பொருளே! உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் என் உயிர் போல நினைத்து அவ்வுயிர்கள் மேல் இரக்கம் கொள்ளும்படி நீ எனக்கு அருள்புரிவாயாக”

 பொருளின் ஆங்கில விளக்கம்:

Oh Almighty, the endless joy, you have come to protect my precious life, by magnifying the feeling of love.Please bless me with a sense of benevolence so I can love others as I love myself.

இறை வாழ்த்து பராபரக்கண்ணி was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், மீள் பார்வை, வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பட அகராதி 2

https://h5p.org/h5p/embed/255505https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js

பட அகராதி 2 was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Picture Dictionary Tamil words

/wp-content/uploads/articulate_uploads/Glossary-One8/interaction.html

Picture Dictionary Tamil words was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை, Play and learn | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

பறவைகள் தமிழ் சொற்களஞ்சியம்- flashcards

பறவைகள் தமிழ் சொற்களஞ்சியம்- flashcards was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

படர்க்கையும் பாலும்- The third person and the gender in Tamil language

படர்க்கையும் பாலும்

படர்க்கை என்பது உரையாடலில் இல்லாத ஒரு மூன்றாம் நபரைக் குறிக்கும். அந்த மூன்றாம் நபர் இரண்டு உயர் திணை அஃறிணை என்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம், அதை அடுத்துக் கொடுக்கப்பட்ட படர்க்கைப் பெயர்ச்சொல்லை (மூன்றாம் நபர் பெயர்ச்சொல்) இன்னும் ஒரு பிரிவாகப் பார்க்கலாம். அது தான் பால். பால் என்பது ஆங்கிலத்தில் genderரைக் குறிக்கும் . ஆங்கிலத்தில் ஆண், பெண் என்று இரு பால்களே உள்ளன. ஆனால் தமிழ் மொழிக்கு இவற்றைத் தவிர, பலர்பால், ஒன்றன்பால், பலவின பால் என்ற பால்கள் உள்ளன.

படர்க்கை - பால்

படர்க்கை – பால்

இதில் ஆண்பால், பெண்பால்,பலர்பால் உயர்திணையாகவும், ஒன்றன்பால், பலவின பால் ஆகிய இரண்டும் அஃறிணையாக அமைகின்றன. இதில் முக்கியமாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் இந்தப் பெயர்ச்சொற்கள் அவற்றின் எண்ணிக்கையையும் காட்டும் பிரிவுகளாகக் காட்டுகின்றன. உயர்திணையின் பால்களில் ஆண் பால், பெண்பால் இரண்டும் ஒருமையையும் பலர்பால் பன்மையையும் காட்டுகின்றது. அஃறிணையில் ஒன்றன் பால் ஒருமையையும், பலவின பால் பன்மையையும் காட்டுகின்றன.
கண்ணன், பையன், அண்ணன், பழம், அகிலா, பெண், தங்கை, பூ
கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பெயர்ச்சொற்களை முதலில் நாம் பிரிக்கலாம். எப்படிப் பிரிப்பது என்று கீழே உள்ள காணொலியில் காணலாம்.

 The third person and the gender in Tamil language

The word third person is படர்க்கை. Naturally a third person noun fall under three categories in Tamil. திணைthiNnie(class),பால் paal(gender) எண் eNn(Count)
In English there are only two genders.Male and Female.
In Tamil we see male, female, plural for the upper class or rational class uyarthiNnie.
The lower class or irrational class akrriNnie has Singlular gender as well as plural gender.
See the video above for more explanation.

 

 

//edpuzzle.com/embed/media/5838de6bda676d413564d803#?secret=N2V2Rrd9Qs

படர்க்கையும் பாலும்- The third person and the gender in Tamil language was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Review -Places and Count in with Tamil words

To write better in Tamil, one have to understand the places and the count.So for we saw singular first person,and singular second person in all three sentences.
So let us review and test our knowledge on first person singular present tense.

என் பெயர் கண்ணன். My name is Kannan
நான் ஒரு பையன் I am a boy
நான் உன் அண்ணன் – Iam your brother
இந்தப் பழம் என்னுடையது
என் பெயர் அகிலா- My name is Akilla
நான் ஒரு சிறுமி I am a girl
நான் உன் தங்கை I am your sister
இந்தப் பூ என்னுடையது This flower is mine!

All these sentences are first person singular in present tense
உன் பெயர் கண்ணன் Your name is kannan
நீ ஒரு பையன் You are a boy
நீ என் அண்ணன் You are my brother

இந்தப் புத்தகம் உன்னுடையது This book is yours
உன் பெயர் அகிலா- Your name is Akilla
நீ ஒரு பெண் you are a girl.
நீ என் தங்கை you are my sister
இந்தப்பூ உன்னுடையது This flower is yours!
All these sentences are second person singular in present tense.
This is a simple sentence so naturally it will come in present tense
This sentences also does not have verbs
So we will use this sentences to practice the first person and second pronouns


http://www.tamilunltd.com/pages/games/games%20resource/Place%20-Review%20-%20Storyline%20output/story_html5.html

Play the game here

Review -Places and Count in with Tamil words was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

இடைச்சொல்- பாடம்

இடைச்சொல்- பாடம்

தொடக்க நிலைப் பாடத்தில் நாம் இடைநிலைச் சொற்களைப் பார்க்கப் போகிறோம். இவை தனியாக நின்று பொருள் தராது. அவை பெயர்ச்சொல்லின் இறுதியில் சேர்ந்து பொருள் தரும் ஒரு இடைநிலைகளைப் பயன்படுத்தத் தெரிந்தால் தமிழ்ல் பொருள் தரும் சொற்றொடர்களை அமைக்க முடியும். இந்த இடைநிலைகளைக் கொண்டு தொழிலைக் குறிக்கும் பெயர்சொற்களை வினைச்சொல்லாகவும் மாற்றலாம்.

தொடக்க நிலையில் இடைநிலை சொற்களை   இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

காலம் காட்டும் ஈறுகள்

இடம் காட்டும் இடைநிலைகள்,

ஏற்கனவே காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் இந்தச் சுட்டியில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

அவையாயாவன,இன்” “ட்”ற்”“த்” “கிறு” “கின்று” ஆநின்று“ “ப்” “வ்

இன்” “ட்”ற்”“த்”ஆகியவை இறந்த காலத்தையும், “கிறு” “கின்று” ஆநின்று“ஆகியவை நிகழ்காலத்தையும் “ப்” “வ்

ஆகியவை எதிர்காலத்தையும் காட்டும்.

இடம் காட்டும் ஈறுகளைப் பார்ப்போம்

தன்மை இடம் (ஒருமை) ஏன்

(பன்மை)ஓம்

முன்னிலை இடம் (ஒருமை)- ஆய்

முன்னிலை இடம் (பன்மை) ஈர்கள்

நாம் முதலிலேயே பார்த்தபடி தன்மையும் முன்னிலை எந்தப் பாலையும் காட்டாது.ஆனால் தொழிலைக் குறிக்கும் பெயர்சொற்களோடு சேர்ந்து பெயர்ச்சொல்லை வினைச்சொல்லாக மாற்றும் ஒரு சொற்றொடர் அமைக்கும் போது பெயரைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொல்லை விட ஒரு வினைச்சொல்லே இடத்தையும் காலத்தையும் காட்டும்.

இங்கே நாம் தன்மை முன்னிலை இடங்களை வைத்துச் சில சொற்றொடர்களை அமைக்கலாம்.

முதலில் தொழில் பெயர்களை வினைச்சொல்லாக மாற்றலாம்.

அதன் படிகள்

 • “அல்” என்பதை எடுக்க வேண்டும்
 • “காலம் காட்டும் இடைச்சொல்லை”சேர்க்க வேண்டும்
 • இடம் காட்டும் இடைச் சொல்லைச் சேர்க்க வேண்டுமஇடைச்சொல்லைப் பயன் படுத்துதல் Using particlesin Tamil
 • Particles have an important work in Tamil language even though they cannot give any meaning. Particles are also referred as in-between words in Tamil. In an elementary level the learners need to know two types of particles. They are particles that show tense. And point of view.இன்-in” “ட் it”ற் iRr”“த்(ith)” “கிறு(kiRu)” “(கின்று(kinduRu)” ஆநின்று(aaninRu)“ “ப்(ip)” “வ்(iv)
 • Past tense particles areஇன்-in” “ட் it”ற் iRr”“த்(ith)”
 • Present tense are “கிறு(kiRu)” “(கின்று(kinduRu)” ஆநின்று(aaninRu)”
 • Future tense are “ப்(ip)” “வ்(iv)

Some particles show the point of view ending.  They are “ஏன்yehen”ஓம்om””ஆய் aai” ஈர்கள்eergal”

First person singular- “ஏன்yehen”

First person plural- “ஓம்om”

Second person singular “ஆய் aai”

Second person plural ஈர்கள்eergal”

Changing the action nouns to verbs In Tamil

 • Remove the“அல்
 • Add the appropriate tense particle
 • Add the appropriate point of view particle ending

Now play the game to reinforce the concept for  first person past tense

http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/pastenseGame8/story.html

இடைச்சொல்- பாடம் was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: தமிழ் காணோளி, மீள் பார்வை, Review | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

இடைச்சொல்-Particles

இடைச்சொல்

தொடக்க நிலைப் பாடத்தில் நாம் இடைநிலைச் சொற்களைப் பார்க்கப் போகிறோம். இவை தனியாக நின்று பொருள் தராது. அவை பெயர்ச்சொல்லின் இறுதியில் சேர்ந்து பொருள் தரும் ஒரு இடைநிலைகளைப் பயன்படுத்தத் தெரிந்தால் தமிழ்ல் பொருள் தரும் சொற்றொடர்களை அமைக்க முடியும். இந்த இடைநிலைகளைக் கொண்டு தொழிலைக் குறிக்கும் பெயர்சொற்களை வினைச்சொல்லாகவும் மாற்றலாம்.

தொடக்க நிலையில் இடைநிலை சொற்களை   இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

காலம் காட்டும் ஈறுகள்

இடம் காட்டும் இடைநிலைகள்,

ஏற்கனவே காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் இந்தச் சுட்டியில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

அவையாயாவன,இன்” “ட்”ற்”“த்” “கிறு” “கின்று” ஆநின்று“ “ப்” “வ்

இன்” “ட்”ற்”“த்”ஆகியவை இறந்த காலத்தையும், “கிறு” “கின்று” ஆநின்று“ஆகியவை நிகழ்காலத்தையும் “ப்” “வ்

ஆகியவை எதிர்காலத்தையும் காட்டும்.

இடம் காட்டும் ஈறுகளைப் பார்ப்போம்

தன்மை இடம் (ஒருமை) ஏன்

(பன்மை)ஓம்

முன்னிலை இடம் (ஒருமை)- ஆய்

முன்னிலை இடம் (பன்மை) ஈர்கள்

நாம் முதலிலேயே பார்த்தபடி தன்மையும் முன்னிலை எந்தப் பாலையும் காட்டாது.ஆனால் தொழிலைக் குறிக்கும் பெயர்சொற்களோடு சேர்ந்து பெயர்ச்சொல்லை வினைச்சொல்லாக மாற்றும் ஒரு சொற்றொடர் அமைக்கும் போது பெயரைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொல்லை விட ஒரு வினைச்சொல்லே இடத்தையும் காலத்தையும் காட்டும்.

இங்கே நாம் தன்மை முன்னிலை இடங்களை வைத்துச் சில சொற்றொடர்களை அமைக்கலாம்.

முதலில் தொழில் பெயர்களை வினைச்சொல்லாக மாற்றலாம்.

அதன் படிகள்

 • “அல்” என்பதை எடுக்க வேண்டும்
 • “காலம் காட்டும் இடைச்சொல்லை”சேர்க்க வேண்டும்
 • இடம் காட்டும் இடைச் சொல்லைச் சேர்க்க வேண்டுமஇடைச்சொல்லைப் பயன் படுத்துதல் Using particlesin Tamil
 • Particles have an important work in Tamil language even though they cannot give any meaning. Particles are also referred as in-between words in Tamil. In an elementary level the learners need to know two types of particles. They are particles that show tense. And point of view.இன்-in” “ட் it”ற் iRr”“த்(ith)” “கிறு(kiRu)” “(கின்று(kinduRu)” ஆநின்று(aaninRu)“ “ப்(ip)” “வ்(iv)
 • Past tense particles areஇன்-in” “ட் it”ற் iRr”“த்(ith)”
 • Present tense are “கிறு(kiRu)” “(கின்று(kinduRu)” ஆநின்று(aaninRu)”
 • Future tense are “ப்(ip)” “வ்(iv)

Some particles show the point of view ending.  They are “ஏன்yehen”ஓம்om””ஆய் aai” ஈர்கள்eergal”

First person singular- “ஏன்yehen”

First person plural- “ஓம்om”

Second person singular “ஆய் aai”

Second person plural ஈர்கள்eergal”

Changing the action nouns to verbs In Tamil

 • Remove the“அல்
 • Add the appropriate tense particle
 • Add the appropriate point of view particle ending

Now play the game to reinforce the concept for  first person past tense

http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/pastenseGame8/story.html

இடைச்சொல்-Particles was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Elementary Assignments

These are the list of assignments the students need to finish  before getting their certificate.

Assignments for lesson “அறிமுகம்-Introduction”

Assignment title and description Solutions Notes / Feedback Discussion

Discribing Words

ஒருவர் தன்னைப் பற்றி விவரிக்கும் போது அவர்களின் சொல்லாதிக்கமும் ஆக்கமும் வளர்கிறது.

விவரிக்கும் சொற்கள்

வர்ணிக்கும் சொற்கள்

இந்த எடுத்துக் காட்டில் செல்வன் தன்னை சிறுவன், புத்திசாலி அண்ணன் என்று விவரிக்கிறான். அதன் எதிர்பதங்களும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.
In this example the boy selvan has described himself as a boy, intelligent and a brother. The opposite words are also given.

இந்தப் பயிற்சி மாணவர்கள் தங்களைப் பற்றி சிந்திக்கவும் தமிழ் சொல் வளத்தைப் பெறவும் உதவுகிறது.

உங்களை விவரிக்கும் மூன்று தமிழ் சொற்களை எழுதுங்கள்

அவற்றிற்கு எதிர்ப்பதத்தையும் எழுதுங்கள்.

Give three words that describes yourself

Give three opposite description of your self

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

உங்களைப் பற்றிய மன வரைபடம் -Create a mind map of your self

உங்களைப் பற்றி சிந்தித்து உங்களை விளக்கக் கூடிய சொற்களை அகரமுதலியில் தேடி எடுங்கள்.

அதாவது உங்களைப் பற்றிய கேள்விக்கு ஒரு சொல்லால் என்ன அதில் சொல்ல முடியுமோ அதை எழுதுங்கள்.

அதை வரைபடமாக வரையுங்கள். எப்படிச் செய்ய வேண்டும் என்ற எடுத்துக் காட்டு படத்தில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

Think of questions other people might ask  about you

 • If you could give an one word answer  then write the word.
 • From that one word  -Write any word that comes in your mind
 • If your thoughts are in English  translate them in to Tamil using a English Tamil dictioanry

Create a mind map of your self. Mind map  words needs to be in Tamil

Here is an example

மன வரைபடம்

மன வரைபடம்

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Review – அறிமுகம்- சொல்வங்கி Introduction -Vocabulary

 1. Find  English words that describes you and your gender
 2.  Use an online Tamil English dictionary of your choice
 3. Find the correct  Tamil word and post it here

Bonus point for identifying the Tamil letters in your name and gender.
Some example words for a little girl are சிறுமி, தங்கை, மாணவி, புத்திசாலி, அழகி,அறிவாளி

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Creat a flyer about you

Once you know how to write about yourself in Tamil.
It is time to express it and create some thing that expresses yourself
So create an imaginary poster that is about you
Invite people to view the post.
The invite can be in the form of invitation, a letter or an announcement.

Let others know about  you to get a feedback in the following facebook_tamilunltd

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

sample

sa

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Namaste.loadNotes = function(homeworkID, studentID) {
tb_show(“Notes”,
http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=namaste_ajax&type=load_notes&homework_id=’ + homeworkID +
‘&student_id=’ + studentID);
}

Assignments for lesson “என்ன பிடிக்கும்? What do you like?”

Assignment title and description Solutions Notes / Feedback Discussion

Ask yourself some questions

what do I like

Taking the above  picture as a sample  please   create five questions in Tamil.  that will give   some information about you.

Watching the  lesson  will give you some idea.

If  you find it hard to create you own questions

translate the following questions in to Tamil

What do I like?

What can I do?

Where Am I staying?

What Am I doing?

what do I have?

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

I like

எனக்கு

Using the above example answer the questions you created in the last assignment

If you have trouble  writing your own sentence  translate the following sentences.

I like idly

I can cook

I am staying in Chennai

I am writing

I have a book

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

About your friend

what dou likeUsing  the above example  write five questions that you will ask your friend.

If you have any doubt  or trouble translate the following

What do you Like?

What can you do?

Where are you staying?

What are you doing?

What do you have?

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Namaste.loadNotes = function(homeworkID, studentID) {
tb_show(“Notes”,
http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=namaste_ajax&type=load_notes&homework_id=’ + homeworkID +
‘&student_id=’ + studentID);
}

Assignments for lesson “சூரிய காந்தி Sunflower”

Assignment title and description Solutions Notes / Feedback Discussion

Pretend

In this exercise  Pick an object

write down five things you know about the object. Then start writing the   details from the first person point of view.

If it is hard for you to write record   it in your own voice  and submit it.

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

The second persont point of view

In this  assignment    pick  inferior class object and  write 10 describing words. then try to create the sentence  in the second person point of view.

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Grammer classification

By reading the same content we  found that   changing the verb ending  changes the point of view . Pick  sunflower story or  you are sunflower story .

Explain the cases and verb endings in your own words

None yet.

Submit solution

None yet.

Not allowed

Namaste.loadNotes = function(homeworkID, studentID) {
tb_show(“Notes”,
http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=namaste_ajax&type=load_notes&homework_id=’ + homeworkID +
‘&student_id=’ + studentID);
}

Assignments for lesson “சூரிய காந்தி Sunflower”

Assignment title and description Solutions Notes / Feedback Discussion

Pretend

In this exercise  Pick an object

write down five things you know about the object. Then start writing the   details from the first person point of view.

If it is hard for you to write record   it in your own voice  and submit it.

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

The second persont point of view

In this  assignment    pick  inferior class object and  write 10 describing words. then try to create the sentence  in the second person point of view.

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Grammer classification

By reading the same content we  found that   changing the verb ending  changes the point of view . Pick  sunflower story or  you are sunflower story .

Explain the cases and verb endings in your own words

None yet.

Submit solution

None yet.

Not allowed

Namaste.loadNotes = function(homeworkID, studentID) {
tb_show(“Notes”,
http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=namaste_ajax&type=load_notes&homework_id=’ + homeworkID +
‘&student_id=’ + studentID);
}

Assignments for lesson “தொடர்பு”

Assignment title and description Solutions Notes / Feedback Discussion

communication

Write your name and address in Tamil

Write   the name of a friend  and his or her address in Tamil.

Write three sentences  about yourself that you would like  the friend to know

Ask  three details about the friend in Tamil

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Tamil Electronics

We use social sites for communication  than formal letter writing

so write three words that you would like to send it in sms

or write three details about yourself you want to share in the social media

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Namaste.loadNotes = function(homeworkID, studentID) {
tb_show(“Notes”,
http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=namaste_ajax&type=load_notes&homework_id=’ + homeworkID +
‘&student_id=’ + studentID);
}

Assignments for lesson “சித்திரக் கதை- comic”

Assignment title and description Solutions Notes / Feedback Discussion

You are the hero

Create your own comic

First   understand you as a human being belong to the upper class. since you are the hero your friends need to be from the inferior class. Choose  your friends. choose your tense and create  comic

for the use of images  you must  use the creative commons pictures only. otherwise no credit will be given

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

create a glossary word

Use the English Tamil dictionary and find five words and create your glossary

None yet.

Submit solution

None yet.

Post comment

Namaste.loadNotes = function(homeworkID, studentID) {
tb_show(“Notes”,
http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=namaste_ajax&type=load_notes&homework_id=’ + homeworkID +
‘&student_id=’ + studentID);
}

Elementary Assignments was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Registration is now open

தமிழ் அநிதம்

தமிழ்க் கல்வி நிலையம

Registration is now open for The beta testing is starting on July 24th 2015. The first ever Online Tamil Learning Institute.

Hurry and register.

It is a very sweet opportunity to learn Tamil as a second language. The Tamilunltd Tamil learning institute has been providing sources for primary Tamil education for the last ten years. Now it is announcing the Elementary, Developmental, Intermediate, Higher level and Advanced level of the learners. The learners will learn Tamil through various skill development exercises and games.

The elementary level learners will learn how to introduce themselves and write a journal about them. They will learn Aathicchudi and Muthurai by avvaiyaar.

Through this Online Tamil learning institution the learners can learn, participate in exercises community discussions pertaining to their learning and take tests online. all from their home at their convenience.

தமிழ் அநிதம்

தமிழ்க் கல்வி நிலையம

ஜூலை மாதம் 24ம் வெள்ளிக் கிழமை வெள்ளோட்டம் தொடக்கமாகிறது

விரைந்து படிவு செய்யுங்கள்.

உலகில் முதல் முதலாக இணையம் வழி மாணவர்களுக்கான தமிழ் கல்வி

தமிழை இரண்டாவது மொழியாக கற்க ஒரு இனிய வாய்ப்பு. தமிழ் அநிதம் என்ற இணையக் தமிழ் கல்வி நிலையம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தமிழ் மழலைக் கல்வியை இலவசமாக இணையம் வழி வழங்கி வந்தது. தற்போது இக் கல்வி நிலையத்தில் மழலைக் கல்வி, தொடக்க நிலை வளர்நிலை இடைநிலை உயர்நிலை மேல்நிலை தமிழ் வகுப்புகள் இணையம் வழி நடத்தப்பட்டு சான்றிதழ் ஒவ்வோர் நிலையிலும் வழங்கப்படும் தேர்வுகளும் பயிற்சிகளும் இணையம் வழியாகவே நடத்தப்படும்.

இதன் அறிமுகப் பாடங்கள் ஜூலை மாதம் 24ம் வெள்ளிக் கிழமையிலிருந்து தொடங்குகிறது. பதினைந்து நாட்கள் கொண்ட இந்தப் பாடத்திட்டத்தின் மூலம் எழுத்துகள் அறிமுகம், அடிப்படை இலக்கண அறிமுகம் ஆகியவற்றை கற்றுக் கொள்வார்கள் ஆத்திச்சூடி மூதுரை ஆகிய அறநெறிப் பாடல்களையும் மாணவர்கள் கற்றுத் தெளிவார்கள்.அறிமுகப் பாடங்களின் இறுதியில் மாணவ மாணவியர் தமிழில் தங்களைப் பற்றிய ஒரு சுய குறிப்பை தமிழில் எழுதவும், தங்களை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப் படுத்தியும் கொள்வார்கள் ஒரு.தமிழை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்க நினைப்பவர்கள் எளிதாக உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எந்த நேரத்திலும் படித்துத் தேர்வு எழுதலாம். வேறுபாடான பயிற்சிகள் மூலமும் விளையாட்டுகள் மூலமும் தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கப் படுகிறது.

இந்த முதல் பத்து நாட்களில் பதிவு செய்பவர்களுக்கு மேல்நிலை வரை தமிழ்க் கல்வி இலவசம்.

Registration is now open was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

second person singular verb ending and tense

முன்னிலை ஒருமை விகுதிகளும் கால இடைநிலைகளும்

முன்னிலை பெயர்சொற்களாகிய நீ,உன் ஆகியவற்றையும் அவை வேற்றுமை உருபுகளால் எப்படி மாற்றம் அடையும் என்பது ஒரு அறிமுகமாக சொல்லப் பட்டது. இதுவரை முன்னிலை ஒருமையின் அடிப்படையில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது.

ஒரு பெயர்ச்சொல்லினால் முன்னிலை இடம் எப்படி குறிக்கப் படுகின்றனவோ அதே போல ஒரு செயலோடு இணையும் வினைமுற்று விகுதி இடைநிலைகள் ஒரு பொருட்பெயரின் எண்ணிக்கை, அதன் செயல்படும் காலத்தை உணர்த்த பயன்படுகின்றன. இங்கு முன்னிலை இடங்களுக்கான ஒருமை விகுதிகளையும் அவை எவ்வாறு காலங்களைக் காட்டுகின்றன என்பதையும் பார்க்கலாம்

கால இடைநிலைகள்

முன்னிலை ஒருமை பெயர்ச்சொல்லின் செயல்களுக்கு காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் “கிறு” “கின்று” “இன்” “த்” “ப்””வ்” ஆகியவை

ஒரு சொல்லின் இறுதியில் வரும் இடைச்சொற்கள் விகுதிகள் என்று அழைக்கப்படும்.

முன்னிலை ஒருமை விகுதிகள் மொத்தம் மூன்று/

“இ” “ஐ” “ஆய்”

இந்த மூன்று விகுதிகளில் “இ” “ஐ” என்ற இரண்டு விகுதிகளும் செய்யுளில் மட்டுமே பயன் படுத்தப் படுகின்றன. “ஆய்” என்ற விகுதியே இன்று வழக்கில் உள்ளது

உன் என்ற தன்மைப் பெயர்சொல்லுக்கு காலம் காட்டும் இடைநிலையும் எண்ணிக்கையைக் காட்டும் இடைநிலையும் படி ஓடு என்ற இரு வினைகளோடு சேர்ந்து எப்படிச் செயலாற்றுகிறது என்று எடுத்துக் காட்டுகள் விளக்கம் தரும்..

நீ படித்தாய்

நீ + படி+த்+ஆய்= நீ படித்தாய்

நீ படிக்கின்றாய்

நீ + படி+கின்று+ஆய்= நீ படிக்கின்றாய்

நீ படிப்பாய்

நீ+படி+ப்+ஆய்= நீ படிப்பாய்

அடுத்த வினை ஓடு

நீ ஓடினாய்

நீ+ஓடு+இன்+ஆய் =நீ ஓடினாய்

நீ ஓடுகின்றாய்

நீ+ஓடு+கின்று+ஆய்= நீ ஓடுகின்றாய்

நீ ஓடுவாய்

நீ+ஓடு+வ்+ஆய்=நீ ஓடுவாய்

second person singular verb ending  and tense

The second person nouns you(நான்) and your (என்) can only show the tense and the count through verbs. The in-between words   are the connecting characters that change the verb appropriately.

“கிறு” “கின்று” “இன்” “த்” “ப்” “வ்

For the second person singular the ending in-between words are “இ” “ஐ” “ஆய்” Only “ஆய்”  is used. The following verb படி(read) ஓடு(run) examples will show how the verb changes.

நான் படித்தேன்= I read

நான்+ படி+த்+ஏன்= நான் படித்தேன்

நான் படிக்கின்றேன் I am reading

நான் + படி+கின்று+ஏன்= நான் படிக்கின்றேன்

நான் படிப்பேன் I will read

நான்+படி+ப்+ஏன்= நான் படிப்பேன்

அடுத்த வினை ஓடு

நான் ஓடினேன்

நான்+ஓடு+இன்+ஏன்=நான் ஓடினேன்

நான் ஓடுகின்றேன்

நான்+ஓடு+கின்று+ஏன்= நான் ஓடுகின்றேன்

நான் ஓடுவேன்

நான் +ஓடு+வ்+ஏன்=நான் ஓடுவேன்

The second person nouns you(நான்) and your (என்) can only show the tense and the count through verbs. The in-between words   are the connecting characters that change the verb appropriately.

“கிறு” “கின்று” “இன்” “த்” “ப்” “வ்

For the second person singular the ending in-between words are “இ” “ஐ” “ஆய்” Only “ஆய்”  is used. The following verb படி(read) ஓடு(run) examples will show how the verb changes.

நான் படித்தேன்= I read

நான்+ படி+த்+ஏன்= நான் படித்தேன்

நான் படிக்கின்றேன் I am reading

நான் + படி+கின்று+ஏன்= நான் படிக்கின்றேன்

நான் படிப்பேன் I will read

நான்+படி+ப்+ஏன்= நான் படிப்பேன்

அடுத்த வினை ஓடு

நான் ஓடினேன்

நான்+ஓடு+இன்+ஏன்=நான் ஓடினேன்

நான் ஓடுகின்றேன்

நான்+ஓடு+கின்று+ஏன்= நான் ஓடுகின்றேன்

நான் ஓடுவேன்

நான் +ஓடு+வ்+ஏன்=நான் ஓடுவேன்

second person singular verb ending and tense was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தன்மை ஒருமை காலம் காட்டும் இடைநிலைகள்

தன்மை ஒருமை காலம் காட்டும் இடைநிலைகள்

தன்மை பெயர்சொற்களாகிய நான், என், ஆகியவற்றையும் அவை வேற்றுமை உருபுகளால் எப்படி மாற்றம் அடையும் என்பது ஒரு அறிமுகமாக சொல்லப் பட்டது. இதுவரை தன்மை முன்னிலை ஆகிய இரு இடங்களையும் ஒருமையின் அடிப்படையில் அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது.

ஒரு பெயர்ச்சொல்லினால் தன்மை இடம் எப்படி குறிக்கப் படுகின்றனவோ அதே போல ஒரு செயலோடு இணையும் வினைமுற்று விகுதி இடைநிலைகள் ஒரு பொருட்பெயரின் எண்ணிக்கை, அதன் செயல்படும் காலத்தை உணர்த்த பயன்படுகின்றன. இங்கு தன்மை முன்னிலை இடங்களுக்கான ஒருமை விகுதிகளையும் அவை எவ்வாறு காலங்களைக் காட்டுகின்றன என்பதையும் பார்க்கலாம்

கால இடைநிலைகள்

தன்மை ஒருமை பெயர்ச்சொல்லின் செயல்களுக்கு காலம் காட்டும் இடைநிலைகள்  “கிறு” “கின்று” “இன்” “த்” “ப்” “வ் ஆகியவை

ஒரு சொல்லின் இறுதியில் வரும் இடைச்சொற்கள் விகுதிகள் என்று அழைக்கப்படும்.

தன்மை ஒருமை விகுதிகள் மொத்தம் மூன்று/

“அன்” “என்” ஏன்”

இந்த மூன்று விகுதிகளில் “அன்” “என்” என்ற இரண்டு விகுதிகளும் செய்யுளில் மட்டுமே பயன் படுத்தப் படுகின்றன. “ஏன்” என்ற விகுதியே இன்று வழக்கில் உள்ளது

நான் என்ற தன்மைப் பெயர்சொல்லுக்கு காலம் காட்டும் இடைநிலையும் எண்ணிக்கையைக் காட்டும் இடைநிலையும் படி ஓடு என்ற இரு வினைகளோடு சேர்ந்து எப்படிச் செயலாற்றுகிறது என்று எடுத்துக் காட்டுகள் விளக்கம் தரும்..

நான் படித்தேன்

நான்+ படி+த்+ஏன்= நான் படித்தேன் நான் படித்தேன்

நான் படிக்கின்றேன்

நான் + படி+கின்று+ஏன்= நான் படிக்கின்றேன்

நான் படிப்பேன்

நான்+படி+ப்+ஏன்= நான் படிப்பேன்

அடுத்த வினை ஓடு

நான் ஓடினேன்

நான்+ஓடு+இன்+ஏன்=நான் ஓடினேன்

நான் ஓடுகின்றேன்

நான்+ஓடு+கின்று+ஏன்= நான் ஓடுகின்றேன்

நான் ஓடுவேன்

நான் +ஓடு+வ்+ஏன்=நான் ஓடுவேன்

 The  first  person  tense and count

The first person nouns I(நான்) and Me (என்) can only show the tense and the count through verbs. The in-between words   are the connecting characters that change the verb appropriately.

“கிறு” “கின்று” “இன்” “த்” “ப்” “வ்

For the first person singular the ending in-between words are “அன்” “என்” ஏன்

The following verb படி(read) ஓடு(run) examples will show how the verb changes.

நான் படித்தேன்= I read

நான்+ படி+த்+ஏன்= நான் படித்தேன்

நான் படிக்கின்றேன் I am reading

நான் + படி+கின்று+ஏன்= நான் படிக்கின்றேன்

நான் படிப்பேன் I will read

நான்+படி+ப்+ஏன்= நான் படிப்பேன்

The  next word

நான் ஓடினேன்

நான்+ஓடு+இன்+ஏன்=நான் ஓடினேன்

நான் ஓடுகின்றேன்

நான்+ஓடு+கின்று+ஏன்= நான் ஓடுகின்றேன்

நான் ஓடுவேன்

நான் +ஓடு+வ்+ஏன்=நான் ஓடுவேன்

தன்மை ஒருமை காலம் காட்டும் இடைநிலைகள் was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Tamil cases- வேற்றுமை உருபுகள்

வேற்றுமை உருபுகள்

இடைசொற்கள் பெயர்ச் சொல்லையோ வினைச்சொல்லையோ சார்ந்து வரும் பெயர்ச் சொல்லையும் வினைச்சொல்லையும் இணைக்க இடைச் சொற்கள் பயன் படுத்தப்படுவதால் அவை தனியாக இயங்குவதில்லை. இவைத் தனியாக நின்றால் ஒரு பொருளையும் தராது.
இடைச் சொற்களின் ஒருவகை வேற்றுமை உருபுகள் என்று அழைக்கப்படும். வேற்றுமை உருபுகள் பெயர்ச்சொல் ஒரு சொற்றொடர் தொடரில் அமையும் போது ஒருப் பெயர்ச் சொல் சரியானப் பொருளைத் தருவதற்காகப் பயன் படுத்தப் படுகிண்றன, வேற்றுமை உருபுகள் பெயர்ச்சொல்லின் கடைசியில் வந்து பெயர்ச்சொல்லின் பொருளை மாற்றும்
ஐ, ஆல், ஒ, ஓடு, உடன், கு, இன், இல், அது, கண் ஆகியவை வேற்றுமை உருபுகள் ஆகும்.
வேற்றுமை உருபுகள் எட்டு வகைப்படும்.
இது தொடக்க நிலைக்கான விளக்கம் என்பதால் வேற்றுமை உருபுகளின் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது
முதல் வேற்றுமை எழுவாயில் வரும் பெயர்ச்சொல் எந்த வகை மாற்றமும் இல்லாமல் அமைவது ஆகும்.
நான் ஒரு மாணவன்
இந்த சிறு வாக்கியத்தில் நான் என்ற எழுவாய் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் சரியான பொருளைத் தருகிறது.
என்+ = என்னை
நீ என்னைப் பார்
இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஒரு பெயர்சொல்லை செய்யப்படு சொல்லாக மாற்றுகிறது. முதல் எடுத்துக்காட்டில் உள்ள “என்” என்ற தன்மையைக் பெயர்ச்சொல் அதனால் முடிவு பெயர்ச்சொல் தரும் சொல்லின் பெயர் மாறுகிறது. “ஐ” என்ற இரண்டாம் உருபு சேரும் போது தன் முன்னால் இருக்கும் ஒருவர் பார்க்கும் ஒரு தன்மைப் பெயராக மாற்றுகிறது. அதனால் “என்” என்ற சொல் ” என்னை” என்று மாறுகிறது. அதே போல
முன்னிலை இடத்தைக் குறிக்கும் போது
உன்+ =உன்னை
நான் உன்னை தேடினேன்
“உன்” என்ற சொல்லுடன் “ஐ” சேரும் போது உன் என்ற எளிய பெயர்ச்சொல் தன்மை இடத்தில் உள்ளவர் தேடக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறி “உன்னை என்று மாறுகிறது.

மூன்றாம் வேற்றுமை(ஆல்,ஓடு) ஆகிய இரண்டு வேற்றுமைகளை இப்போது பார்க்கப் போகிறோம்.
“ஆல்” என்ற உருபு பெயர் ஒரு செயலைக் கூடிய ஒருவரையோ ஒரு செடலைச் செய்யத் தேவையான கருவையோ இணைத்து பெயர்சொல்லின் பொருளில் மாற்றம் தருகிறது.
தன்மை முன்னிலைப் பெயர்களைப் பார்க்கும் போது ஒரு எளிய “என்” என்ற தன்மைப் பெயர்ச்சொல் ஒரு செயலைச் செய்கின்ற நபராக மாறி “என்னால்” என்று வருகிறது. கீழே உள்ள எடுத்துகாட்டில் தன்னைப் பற்றி சொல்லும் போது அவரால் வரைதல் செயலைச் செய்ய முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.
என்+ஆல்= என்னால்
என்னால் வரைய முடியும்
உன்+ஆல்= உன்னால்
அதே போல முன்னிலை இடத்தில் இருப்பவரை குறிப்பிடும் போது. ஓடுதல் வேலையைச் செய்யக் கூடிய திறமை உள்ளவராக காட்ட ஆல் என்ற மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு உதவுகிறது
உன்னால் ஓட முடியும்
“ஓடு” என்ற வேற்றுமைச் சொல் நடக்கும் ஒரு நிகழவை ஒத்து நடக்கும் நிகழ்ச்சியைக் காட்டுகிறது அதாவது இரு பெயர்ச்சொற்களை இணைக்க ஓடு பயன் படுகிறது
என்+ஓடு= என்னோடு
என்னோடு வா என்றால் தன்மை இடத்தில் இருக்கும் ஒருவர் தான் செல்லும் இடத்திற்கு அழைப்பது போல மாறும்
உன்+ ஓடு= உன்னோடு
உன்னோடு விளையாடுவேன்
நான்காம் வேற்றுமை உருபு கு இந்த வேற்றுமை உருபு ஒரு பெயர்ச்சொல்லை ஒரு உடையைக் குறிக்கும் சொல்லாக மாற்றுகிறது
என்+கு = எனக்கு
நீ எனக்கு தம்பி
உன்+ கு = உனக்கு
நான் உனக்கு அக்கா
ஐந்தாம் வேற்றுமை சொல்லுருபு, இரு பெயர்ச்சொற்களை வேறு படுத்தி அவற்றை ஒன்றோடு ஒன்று மற்றொன்றை ஒப்பீடு செய்யப் பயன் படுகிறது
விட இருந்து ஆகிய இந்த இரண்டு ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபுகள் தான் இப்போது பயன் புட்டி உள்ளன.
என்னை விட நீ பெரியவன்
உன்னை விட நான் <a href="http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/glossary/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%ae%bf-girl/&quot; data-tooltip="

சிறுமி- girl

<h3> <span style="color: #800000;">சிறுமி (ciRRumi)- Girl. </span></h3><br />இளம் பெண்   ஐந்து வயது முதல் பத்து வயது உள்ள பெண்.<br /><br />A female child  whose age is  between age five and ten.” class=”glossaryLink “>சிறியவள்
நீ என்னிடம் இருந்து வாங்கினாய்
நான் உன்னிடம் இருந்து வாங்கினேன்
ஆறாம் வேற்றுமை
“அது” “உடைய” என்ற சொல்லுருபுகள்
என்+அது எனது
நீ எனது செல்லப்பிராணி
என்+உடைய என்னுடைய
நீ என்னுடைய செல்லப்பிராணி
உன்+அது = உனது
நான் உனது செல்லப்பிராணி
உன்+ உடைய உன்னுடைய
நான் உன்னுடைய செல்லப்பிராணி
இந்த சொல் உருபுகள் உடையைக் குறிக்கும் வேலையைச் செய்கின்றன.
ஏழாம் வேற்றுமை உருபு “இல்” “இடம்” இது ஒரு பெயர்சொல்லை ஒரு இடத்தோடு சம்பந்தப் படுத்துகிறது.
“இல்” செய்யுள் இலக்கணத்திலேயே அதிகம் பயன் படுத்த படுகிறது.
“இடம்” என்பது அதிகம் பயன் படுத்தப் படுகிறது
என்+இடம் என்னிடம்
உன்+இடம் உன்னிடம்

என்னிடம் நீ பேசு
உன்னிடம் புத்தகம் இருக்கிறது.
எட்டாம் வேற்றுமை இதற்கு என்ற சொல்லுருபு இல்லை ஆனால் இது முன்னிலை இடத்தில் இருப்பவரை அழைக்கப் பயன் படுத்தப்படுகிறத்.
நீ வா
நீ தா
நீ சொல்

Tamil cases

In Tamil language an in between word which has no meaning of its own while interacting with the noun change the meaning of the noun is called vayTRRUmai urybu.
The vayttrumai word is called cases in English.
The in between word does not give any meaning of its own, so it is considered a character rather than a letter or a word.
There are eight different types of cases.
The first and the eith case have no separate shepe or letter that is given to them. They are the nouns in the sentence itself
First case is the subject in the sentence.
நான் ஒரு மாணவன் means I am a student . The subject of the sentence “நான்” is the first case.
The second case changes the noun in into a possessive noun or a pronoun.
என்+ஐ = என்னை
உன்+ஐ =உன்னை
In these two examples the noun “என்” will change in to possessive noun என்னை. The noun உன் will change into உன்னை
The third case has two in between words. They are (ஆல்,ஓடு)
ஆல் is an in between word that changes the noun to possessive word. The noun என் changes in to என்னால் to show the noun can do some everything. The in between word” ஓடு” makes the noun accompany something
The fourth case கு changes the noun to show the possessive.
என்+கு = எனக்கு
நீ எனக்கு தம்பி

you are my brother
You are my brother. In this sentence the noun me has turned in to my by using “கு”

உன்+ கு = உனக்கு
நான் உனக்கு அக்கா
I am your sister. In this sentence by using “கு” you has turned into your.

The fifth case words are mostly used in classical poetry. But now a days the words “விட” “இருந்து” are being used. These words interact with the noun to have a comparative form
என்னை விட நீ பெரியவன்
You are bigger than me
உன்னை விட நான் <a href="http://tamilunltdwp.suganthinadar.com/glossary/%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%ae%bf-girl/&quot; data-tooltip="

சிறுமி- girl

<h3> <span style="color: #800000;">சிறுமி (ciRRumi)- Girl. </span></h3><br />இளம் பெண்   ஐந்து வயது முதல் பத்து வயது உள்ள பெண்.<br /><br />A female child  whose age is  between age five and ten.” class=”glossaryLink “>சிறியவள்
I am smaller than you.
In these examples the in between word,” விட” takes the place of the word “than” in English so there can be a comparison
நீ என்னிடம் இருந்து வாங்கினாய்
You bought from me.
நான் உன்னிடம் இருந்து வாங்கினேன்
I bought from you.
The sixth case changes a noun to a possessive to show the object. They are “அது” “உடைய
என்+அது எனது
நீ எனது செல்லப்பிராணி
You are my pet.
In the above sentence the word “அது” changes the word “me” to “my” or “mine”.

In the same way in the following example
என்+உடைய என்னுடைய
நீ என்னுடைய செல்லப்பிராணி
The word “உடைய ” changes the word “me” to “my” or “mine”.
The seventh case “இல்” “இடம்” turns the noun to a place. The in between word “இல்” is mostly used in classical poetry.
இடம்” is mostly used in present day Tamil.
என்+இடம் என்னிடம்
உன்+இடம் உன்னிடம்

என்னிடம் நீ பேசு
You talk to me.

உன்னிடம் புத்தகம் இருக்கிறது.
The book is with you.
In the above examples the word “இடம்” changes the noun I and you in to a place or an object an event is taking place.
The eighth case is used to talk to the second person. It does not have a character of its own.
நீ வா You come
நீ தா you give
நீ சொல் You talk

Tamil cases- வேற்றுமை உருபுகள் was originally published on தமிழ் அநிதம்

Categories: மீள் பார்வை | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.