உயிர் எழுத்துக்களில் குறிலும் நெடிலும் Short and Long Vowels

உயிர் எழுத்துக்களில் குறிலும் நெடிலும் Short and Long Vowels

தமிழ் இலக்கணத்தின் மற்றுமொரு முக்கியமான பகுதி தமிழின் ஓசை வடிவமாகும். தமிழ் எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் தனக்குரிய ஒலி வடிவைப் பெற்றுள்ளன. அதனால் எழுத்துக்கள் ஒலிப்பதற்கான நேர அளவீடை நாம் புரிந்து கொல்ளுதல் அவசியம். இந்த நேர அளவீடு தமிழ் இலக்கணத்தில் மாத்திரை எனப்படும் நாம் கை நொடிக்கும் நேரம் அல்லது இயல்பாக கண் சிமிட்டும் நேரம் ஒரு மாத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அல்லது ஒருவினாடி எடுத்துக் கொள்ளும் எழுத்துக்கள் குறில் என்று அழைக்கப்படும். ஒரு எழுத்து ஒலிக்க இரண்டு வினாடிகள் எடுத்துக் கொண்டால் அவை நெடில் என்று அழைக்கப்படும். சில எழுத்துக்கள் ஒலிப்பதற்கு அரை வினாடியே எடுத்துக் கொள்ளும் அவை ஒற்று என்று அழைக்கப்படும், உயிரெழுத்துக்களில் அ, இ , உ, எ,ஒ என்ற எழுத்துக்கள் ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அளவே எடுத்துக் கொள்வதால் அவை குறில் எழுத்துக்களாகும். ஆ, இ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள என்ற எழுத்துக்கள் நெடில் என்று அழைக்கப்படும்.

a picture short_long Tamil Vowels

A poster for short_long Tamil Vowels

Another important thing to understand in the Tamil grammar is the duration of the letters. Tamil being a phonetic language every sound has letter form representation. The English word syllable is the right way to explain how each letter of the Tamil language has its own sound. By learning the phonetic value of the letters one can easily start to read the language. The pronunciation of these letters depends upon how long it takes to make the particular sound. The unit of measure is called a Mathirai. A mathirai is the time it takes to snap your fingers or blink your eyes naturally. It is usually a second.

So when we take a second to sound a letterout, that letter is called kurrill. When we take two seconds to sound out a letter it is called neddill. Then there are some letters that needs only half a second to pronounce. These letters are called ottuRRu. In vowels, the letters அ, இ, உ, எ, ஒ are kurril. These five tamil letters are short vowels. These need only one second to pronounce. In vowels the letters ஆ, ஈ, ஊ, ஏ,ஐ, ஓ, ஒள are called neddill. These need two seconds to pronounce. These seven tamil letters arelong vowels.

உயிர் எழுத்துக்களில் குறிலும் நெடிலும் Short and Long Vowels was originally published on தமிழ் அநிதம்

Advertisements
Categories: பயிற்சி- Practice | 1 பின்னூட்டம்

சொற்களை அடையாளம் கண்டுபிடி

கீழ் உள்ள சொற்களின் எழுத்து வடிவத்தையும், பட வடிவத்தையும் உருவ வடிவத்தையும் ஒருமுறை மீள் பார்வை செய்தல் வேண்டும் அப்போது தான் அடுத்ததாக வெறும் வார்த்தைகளை பாரதியார் பாடலாக மாற்றி அமைக்க முடிந்ததன் அடிப்படை இலக்கணத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

எனவே இது ஒரு சிறு மீள் பார்வையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Identify the words

This is lesson is another simple review of the words in their written and picture form. Understanding the meaning and able to identify the words is the first step in learning the grammar behind the words. The words Bharathi used turned ordinary words into a song. So This is a simple review.

ஓடுதல் – to run

விளையாடுதல் – to play

பாப்பா – baby or little one

நீ – you

ஓய்ந்திருத்தல் – rest or lounge

ஆகாது – not to become

கூடுதல் – to gather

வைதல் – to scold

Categories: Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஓடி விளையாடு பாப்பா

Subramanya_Bharathi

எழுத்துகளை கண்டுபிடிக்கவும்

பாரதியாரின் பாடலான ”ஓடி விளையாடு பாப்பா” என்ற பாடலின் பொருளை ஓரளவு புரிந்திருப்பீர்கள். அது குழந்தைகளுக்காக மகாகவி பாடியது. அவரது பாடலின் முதல் இரு வரிகளில் உள்ள சொற்களை இங்குப் பார்ப்போம். சொற்களை முதலில் நாம் கண்ணால் அடையாளம் காண்கிறோம், பின் காதால் கேட்டு எப்படி உரைப்பது என்று பார்க்கிறோம்
பாடத்தைத் தொடங்கும் முன்னால் எழுத்துகளின் அடிப்படையைப் புரிந்து கொண்டோமா எனப் பரிசோதித்துப் பார்த்தல் அவசியம்.
இந்த இழையில் ஓடுதல், விளையாடுதல், பாப்பா குழந்தை, கூடுதல் நீ ஓய்ந்திருத்தல் வைதல் ஆகாது என்ற சொற்கள் சிறிது வித்தியாசமாகக் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.

கொடுக்கப்பட்ட சொற்களின்  எழுத்துகளை அடையாளம்  கண்டு கொள்ள உதவும் Testletter_bharathiyaar

Identify the letters

Hope you understood the meaning of Bharathiyar song”odi villayaadu paappaa.

We will learn the words in the first two lines. First we learn to identify the words with out eyes. Then we listen to the words with our ears. Before Moving to learn the meaning of the words  one need to identify the letters.

The below power point presentation is a self test for you.

Testletter_bharathiyaar

 

Categories: Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஓடி விளையாடு பாப்பா

பாடிக் கற்கலாம்

பாரதியார் இந்திய விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில்தமிழகத்தில் வாழ்ந்த ஒர் எழுச்சி மிகு மகா கவி ஆவார். அவருடைய பிரபலமான பாடல்களில் முக்கியமானவை சில குழந்தைப் பாடல்கள்.அதில் ஒன்று தான் “ஓடி விளையாடி பாப்பா. அந்தப் பாடலைக் கொண்டு தமிழைக் கற்கலாம். அந்தப் பாடலை இங்குப் பார்த்தும், கேட்டும் முதலில் மகிழுங்கள்.பாடலை மனதிற்குள் பதிய வைத்துக் கொள்ளூங்கள்.

 

 

Sing and learn

Bharathiyar is well-known poet in Tamil Nadu during India’s freedom struggle. He is a poet, writer and a publisher. Some of his popular poems are written for children. Odi villayaadu paappa is one among them. Please watch the video to see how the song is sung. Watching the video helps the students get to listen to the song. They also try to understand the meaning behind the song. We will learn Tamil using his poem next.

Categories: மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம் | குறிச்சொற்கள்: , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்- மறு பார்வை

மெய் எழுத்துகள்

மெய் எழுத்துகள்

play and review

தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் நம் மொழியின் உடலாகக் கருதப் படுகின்றன. மெய் எழுத்துக்களை ஒரு மரத்திக்கு ஒப்பிடுவோம். அடிமரம், இலைகள், பூக்கள் என்று ஒரு மரத்தை மூண்று முக்கியப் பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். அடிமரம் தொடுவதற்குக் கடினமாக இருக்கும். பூக்கள் தொடுவதற்கு மிக மென்மையாக இருக்கும். இலைகளின் இழையமைப்பு இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும்.
ஒரு மரத்தைப் போலவே தமிழ் மெய் எழுத்துக்கள் அவற்றின் ஒலிக்கும் தன்மை கொண்டு மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன.
மெய் எழுத்துக்கள் தங்களின் ஒலியைப் பொறுத்து வல்லினம், மெல்லினம்,இடையினம் என்று மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும். வல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு. க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் வல்லின எழுத்துக்களாகும். இந்த எழுத்துக்களின் உச்சரிப்ப்பு வலுவான மூச்சுக்காற்று கொடுக்கும் அழுத்தத்தால் வலுமையாக இருக்கும். மெல்லின எழுத்துக்களும் ஆறு தான். ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ன் ஆகியவை மெல்லின எழுத்துகள் ஆகும். மெல்லிய ஓசைக் கொண்ட இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்க அதிக முயற்சி தேவையில்லை இடையின எழுத்துக்களும் ஆறு எழுத்துக்கள் தான். ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் ஆகியவை இடையின எழுத்துக்கள். இந்த எழுத்துக்களை ஒலிக்கத் தேவையான முயற்சி நடுத்தரமாக இருக்கும். ஒலி ஓசையும் கடினமாகவோ அல்லது மென்மையாகவோ இல்லாமல் இடையில் வரும்.

 

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

மெய் எழுத்துக்களின் பிரிவுகள்

Categorization

The Tamil consonants forms the body of the language. Think of the consonants as tree. The tree has three main parts. The trunk, the leaves and the flowers. The tree trunk is the hardest to touch, The flowers have the softest texture,and the leaves have a in-between texture.
Like a tree tamil consonants are divided in to three groups based on the way we pronounce them. Each group has six letters.
The consonants are categorized based on how hard or soft they pronounce. க்,ச்,ட்,த்,,ப்,ற் letters have a hardness to the sound when we pronounce them. They are called vallinam. ங்,ஞ்,ண்,ந்,ம்,ப் letters have a softness to the sound when we pronounce and does not require a lot of effort. They are called mellinam. The lettersய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ள் have a sound that is in-between hardness and softness. They are called idaiyinam.

 

play and review

Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், விளையாடி கற்போம், Play and learn, Tamil Consonants | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் எழுத்துகளும் குறில், நெடில், ஒற்று வேறுபாடுகளும்

தமிழ் இலக்கணத்தைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டால் எழுத்து கூட்டிப் பாடங்களை வாசிப்பது எளிதாக அமையும்.. இலக்கணம் என்பது கண்ணால் பார்த்து, காதால் கேட்டால் மட்டும் தமிழ் குழந்தைகளின் மனதில் எளிதில் பதிந்து விடாது. அவர்கள் விளையாட்டு மூலமாகவும் எழுத்துகளின் ஒலி வேறுபாட்டையும் வரி வடிவ வேறுபாட்டையும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

இந்தப் பாடத்தில் உயிர் எழுத்துகள் ஒலி வேறுபாட்டின் மூலம் குறில் நெடில் ஒற்று ஆகியவை கற்றுக் கொடுக்கப் படுகிறது.

குறில்

ஒலிப்பதற்கு ஒரு மாத்திரை அல்லது ஒரு வினாடி எடுத்துக் கொள்ளும் எழுத்துகள் குறில் என்று அழைக்கப்படும்.
குறில் உயிர் எழுத்துகள் அ, இ, உ, எ, ஒ
என்பன.

நெடில்

ஒரு எழுத்து தான் ஒலிக்க இரண்டு வினாடிகள் எடுத்துக் கொண்டால் அது நெடில் என்று அழைக்கப்படும். ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள ஆகியவை நெடில் எழுத்துகள் ஆகும்

ஒற்று

ஒலிப்பதற்கு அரை மாத்திரை நேரமே எடுக்கும் எழுத்துகள் ஒற்று என்று அழைக்கப்படுகிறன.”ஃ
” ஒற்று ஆகும்

a picture short_long Tamil Vowels

A poster for short_long Tamil Vowels

இந்த விளையாட்டு காட்சி வில்லைகளாகத் தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இதை ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்பில் பயன் படுத்தும் வகையாக இங்கு ஒரு கோப்பும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தக் கோப்பில் ஒலி ஒரு சில இடங்களில் வேலை செய்யாது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவும்.

தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் வசதிக்காக  குறில்_ நெடில்கோப்பை இங்கு தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

Learning Short and long Tamil vowels through games

To read Tamil correctly one has to understand the grammar behind the letters. This will help the student recognize the letters and read the words properly. For the children to grasp tamil language it is not enough that they see adn hear the letters. They need to play and interact with the letters to use their learning in a practical way

In this lesson through sounds the students will learn the long and short vowels

The pronunciation of these letters depends upon how long it takes to make the particular sound. The unit of measure is called a Mathirai. A mathirai is the time it takes to snap your fingers or blink your eyes naturally. It is usually a second

Short vowels

When a letter take a second to pronounce that letter is called kurril They are அ, இ, உ, எ, ஒ

Long vowels

When a letter take two seconds to pronounce it is called neddill.
Those letters are ஆ,ஈ,ஊ,ஏ,ஐ,ஓ,ஒள

Ottru

when a letter has only half second sound duration,it is referred as otRRu

a picture short_long Tamil Vowels

A poster for short_long Tamil Vowels

This game is a power point slide show One can use the link . In some places the audio will not work. But for the convenience of the teachers

Shor_ Longcan download the file here.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், விளையாடி கற்போம், Play and learn, Short and Long vowels, Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ங குடும்பம்

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Tamil vowel video | 2 பின்னூட்டங்கள்

வாசிக்கலாம் வாங்க! Let us read!

என் குடும்பம்

இந்த பாடத்தில் நம் குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களைக் கொண்டு குழந்தைகள் வாசிக்கக் கற்றுக் கொள்ளலாம், அவர்கள் இந்தப் பாடத்திலேயே கையெழுத்துப் பயிற்சியும் செய்ய வசதி உள்ளது.

என் குடும்பம்

என் குடும்பம்

 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அம்மா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அப்பா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அக்காபார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அண்ணன் பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தங்கை பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தம்பி பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தங்கை பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார்பார் மாமா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் அத்தை பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் சித்தப்பா பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் சித்தி பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் பாட்டி பார்
 • யார் யார் இது யார்?
 • பார் பார் தாத்தா பார்
சித்திர வார்த்தை அம்மா

அம்மா

சித்திர வார்த்தை அப்பா

அப்பா

சித்திர வார்த்தை அக்கா

அக்கா

சித்திர வார்த்தை அண்ணன்

அண்ணன்

சித்திர வார்த்தை என் கும்பம் அண்ணன்

அண்ணன்

சித்திர சொற்கள் என் குடும்பம் தங்கை

தங்கை

சித்திர வார்த்தை என் குடும்பம் அத்தை

அத்தை

சித்திர வார்த்தை மாமா என் குடும்பம்

மாமா

பெரியம்மா

பெரியம்மா

பெரியப்பா

பெரியப்பா

சித்தி

சித்தி

மாமா

மாமா

பாட்டி

பாட்டி

தாத்தாஃ

தாத்தா

My family

In this lesson the nouns of the family members are introduced as sight words. There is a place to practice hand writing too

 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar? -who is this?
 • பார் பார் அம்மா பார் paar paar amma paar – look at mom
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar? -who is this?</
 • பார் பார் அப்பா paar paar appa paar -look at dad
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?</
 • பார் பார் அக்கா பார் paar paar akka paar -look at eldest sister
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் அண்ணன் பார் paar paar annnann paar -look at eledest brother
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் தங்கை பார் paar paar thangai paar -look at younger sister
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் தம்பி பார் paar paar thambi paar – look at younger brother
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?
 • யார் யார் இது யார்?yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார்பார் மாமா பார் paar paar maamaa paar -look at uncle
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் அத்தை பார் paar paar athai paar – look at aunt
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் சித்தப்பா பார் paar paar chithappa paar – look at dad’s younger brother
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் சித்தி பார் paar paar chithi paar – look at mom’s younger sister
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar?-who is this?
 • பார் பார் பாட்டி பார் paar paar paatti paar – look at grandma
 • யார் யார் இது யார்? yaar?yaar?ithu yaar? -who is this?
 • பார் பார் தாத்தா பார் paar paar thaathaa paar – look at grandpa
Categories: கையெழுத்து பயிற்சி, வாசிக்கலாம் வாங்க | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் நெடில் காணொளி Tamil long vowels video

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Tamil vowel video, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”


உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”களின் காணொளியை இங்கே கண்டு கற்கலாம்

உயிர் மெய் வரிசை- “க்”

The video of uyir maiy “க்”‘ group can be viewed to learn here

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், Tamil Consonants, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் குறில் காணோளி-Tamil short vowels

Categories: உயிர் எழுத்துகள், தமிழ் காணோளி, Short and Long vowels, Tamil vowel video, Vowels | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள்-2

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது. இது அடுத்தபடியாக வரும்  சொற்களின்  தொகுப்பாகும்.

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • இது
 • என்
 • ஒரு
 • நீ
 • யார்
 • வீடு

மேலும் சில சொற்கள்

 • அணில்
 • எறும்பு
 • சிலந்தி
 • பறவை
 • மீன்
 • தேனீ
சித்திரச் சொற்கள் 2- Tamil sight words

சித்திரச் சொற்கள் 2

Words to learn:

 • இது(ithu)- This
 • என்(en)-my
 • ஒரு(oru)- a, an
 • நீ(nee)-you
 • யார்(yaar)-who
 • வீடு(veedu)-house

More words

 • அணில்(aNNil)-squirrel
 • எறும்பு(ehrrumbu)-ant
 • சிலந்தி(silanthi)-spider
 • பறவை(parravai)-bird
 • மீன்(meen)-fish
 • தேனீ(thaynee)-bee

வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. இங்கே அதைத் தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

SightWords2

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்-2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள்2.2.1

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்கள் 2.2

SightWords6
தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு. the se cond set of Tamil sight words

தமிழ் சித்திரச் சொற்களின் இரண்டாம் தொகுப்பு.
the se cond set of Tamil sight words

SightWords12 SightWords11 SightWords10 SightWords9 SightWords8 SightWords7Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose. You can download them here.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் மெய் “க்” குடும்ப சொற்கள்

“க்” குடும்ப சொற்கள்

உயிர் எழுத்துகள் பன்னிரெண்டோடும் மெய் எழுத்து “க்” இணையும் போது உருவாகும் எழுத்துகளை நன்றாகத் தெரிந்து கொண்டு படிக்கும் வகையில் இங்கே சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் தரமிறக்கி கொள்ள வசதியாக ஆவணமும் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. கொடுக்கப் பட்டுள்ள சொற்களுக்குக் கையெழுத்து பயிற்சிக்கும் இங்கு இடம் உண்டு

உயிர் மெய் uyirmey Tamil words

உயிர்மெய்

“க்” குடும்ப சொற்கள்

The twelve Tamil vowels interact with “க்” to create 18 Tamil uyirmey letters. to review these letters words are given below. There is a way to practice writing these words too. There is a easy download the pdf document too.

“க ” சொற்கள்

 • கல்
 • கல்வி
 • கண்
 • கண்ணாடி
 • கணக்கு

“க ” words

 • கல் -kal(stone)
 • கல்வி-kalvi(education)
 • கண்-kaNN(eye)
 • கண்ணாடி-kaNNNaadi(mirror)
 • கணக்கு-kaNakku(math)

“கா”சொற்கள்

 • காக்கை
 • காகிதம்
 • காட்சி
 • காட்டு
 • காடு

“கா”words

 • காக்கை-kaakkai(crow)
 • காகிதம்-kaagitham(paper)
 • காட்சி-kaatchi(appearance)
 • காட்டு-kaattu(show)
 • காடு-kaadu(forest)
 Tamil uyir mey ka words உயிர்மெய் சொற்கள் "க"

உயிர்மெய் சொற்கள் “க”

கா சொற்கள் kaa words

கா சொற்கள்

“கி”சொற்கள்

 • கிணறு
 • கிண்ணம்
 • கிராமம்
 • கிளி
 • கிளிஞ்சல்

Picture

“கி” words

 • கிணறு-kinaRRu(well)
 • கிண்ணம்-kiNNam(bowl)
 • கிராமம்-kiraamam(village)
 • கிளி-kiLLi(parrot)
 • கிளிஞ்சல்-kiLLnjal(sea shells)

“கீ”சொற்கள்

 • கீதம்
 • கீதை
 • கீர்த்தனை
 • கீரை
 • கீழே

“கீ” words

 • கீதம்-keetham(song)
 • கீதை-keethai(bhagavath geetha)
 • கீர்த்தனை-keerththanai(hymns)
 • கீரை-keerai(herbs)
 • கீழே-keezlay(sea shells)
கி சொற்கள் ki words

கி சொற்கள்

கீ சொற்கள்

கீ சொற்கள்

“கு”சொற்கள்

 • குட்டை
 • குடம்
 • குடி
 • குடை
 • குதிரை

“கு”words

 • குட்டை-kuttai(pond)
 • குடம்-kudam(pot)
 • குடி-kudi(drink)
 • குடை-kudai(umbrella)
 • குதிரை-kuthirai(horse)

“கூ”சொற்கள்

 • கூட்டம்
 • கூட்டல்
 • கூடாரம்
 • கூடு
 • கூர்மை

“கூ”words

 • கூட்டம்-koottam(crowd)
 • கூட்டல்-koottal(plus)
 • கூடாரம்-koodaaram(tent)
 • கூடு-koodu(nest)
 • கூர்மை-koormai(sharp)
கு சொற்கள்

கு சொற்கள்

உயிர்மெய் சொற்கள்8

“கெ”சொற்கள்

 • கெச்சை
 • கெடு
 • கெண்டி
 • கெண்டை
 • கெம்பு

“கெ”words

 • கெச்சை-kehchchai(anklet)
 • கெடு-kehdu(deadline)
 • கெண்டி-kehNndi(kettle)
 • கெண்டை-kehNndai(carp fish)
 • கெம்பு-kehmbu(ruby)

“கே” சொற்கள்

 • கேசம்
 • கேடயம்
 • கேணி
 • கேள்
 • கேள்வி

“கே” words

 • கேசம்-kehchchai(anklet)
 • கேடயம்-kehdu(deadline)
 • கேணி-kehNndi(kettle)
 • கேள்-kehNndai(carp fish)
 • கேள்வி-kehmbu(ruby)
கெ சொற்கள்

கெ சொற்கள்

கே சொற்கள்

கே சொற்கள்

“கை” சொற்கள்

 • கை
 • கைக்குட்டை
 • கையுறை
 • கையெழுத்து
 • கைவினை

“கை” words

 • கை-kai(hand)
 • கைக்குட்டை-kaikuttai(handkercheif)
 • கையுறை-kaiyuRRie(glove)
 • கையெழுத்து-kaiyezhluththu(hand writing)
 • கைவினை-kaivinai(hand craft)
கை சொற்கள்

கை சொற்கள்

“கொ” சொற்கள்

 • கொக்கு
 • கொசு
 • கொடு
 • கொட்டு
 • கொடி

“கொ” words

 • கொக்கு-kohkku(crane)
 • கொசு-kohsu(mosquito)
 • கொடு-kohdu(give)
 • கொட்டு-kohttu(pour)
 • கொடி-kohdi(flag)

“கோ” சொற்கள்

 • கோ
 • கோலம்
 • கோடரி
 • கோடு
 • கோடை

“கோ” words

 • கோ-kohh(king)
 • கோலம்-kohhlam(rice pattern)
 • கோடரி-kohhdari(axe)
 • கோடு-kohhdu(line)
 • கோடை-kohhdai(summer)
கொ சொற்கள்

கொ சொற்கள்

கோ சொற்கள்

கோ சொற்கள்

“கெள” சொற்கள்

 • கெளசிகம்
 • கெளதாரி
 • கெளரி
 • கெளவியம்
 • கெளளி

“கெள” words

 • கெளசிகம்-kowsigam(owl)
 • கெளதாரி-kowthaari(partridge)
 • கெளரி-gowri(Goddess)
 • கெளவியம்-kowviyam(products of cow)
 • கெளளி-kowLil(lizard)
கெள சொற்கள்

கெள சொற்கள்

உயிர்மெய் சொற்கள்

Categories: உயிர்மெய் எழுத்துகள், கையெழுத்து பயிற்சி | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

விளையாடி கற்போம்

தனிமையில் வாடும் ஆடு ஒன்றுக்குக் கிடைத்த அன்பான நட்பைப் பற்றிப் படித்து மகிழுங்கள்

Book coer for the Ebook Aadu

Book Cover

Enjoy reading the book about a lonely goat and  how found a loving friendship.

Categories: வாசிக்கலாம் வாங்க, விளையாடி கற்போம், Play and learn, Vowels | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

விளையாடி கற்போம்- தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

விளையாடி கற்போம்- தமிழ் மெய் எழுத்துகள்

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் பதினெட்டும் ஒரு சொல்லுக்கு முதலில் வராது அதனால் அவற்றை பழக ஒரு விளையாட்டை விளையாடலாம். சொற்களில் வரும் உச்சரிப்பிற்கு ஏற்ப மெய் எழுத்துகளை கண்டு பிடித்து சேர்க்கலாம். கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ள படத்திலிருந்து தேனீக்களை வெட்டி சரியான இடத்தில் ஒட்டவும். சொற்களின் உச்சரிப்பின் ஒலியே விளையாட்டிற்கு உதவ வேண்டும். இந்த விளையாட்டின் மூலம் மெய் எழுத்துகளை மறுபடியும் தெரிந்து கொள்வதோடு அவற்றின் வரிசையையும் மனதில் பதிய வைக்கலாம்.

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் விளையாட்டு

தமிழ் மெய் எழுத்துகள் விளையாட்டு Tamil consonants

Play and learn Tamil consonants

Tamil consonants are eighteen. They do not come in the beginning of the words , so to practice them a game is introduced. In this game one need to match the bees according to the sound of the consonant in the word, IT is a great practice for pronouncing the words. This game is a review of Tamil consonants and their pronunciation as well as their order.

மெய் எழுத்து சொற்கள்
 1. காக்கை
 2. ங்கு
 3. பூச்சி
 4. ஞ்சு
 5. ட்டு
 6. ண்டு
 7. த்தை
 8. ந்தை
 9. பாம்பு
 10. ப்பு
 11. நாய்
 12. மலர்
 13. ல்லி
 14. வெளவ்வால்
 15. குமிழ்
 16. தேள் 
 17. சிற்பம்
 18. ன்றி
Tamil consonant words
 1. காக்கை(kaakkie)-crow
 2. ங்கு(sangu)-shell
 3. பூச்சி(poochchi)-Insect
 4. ஞ்சு(panju)=cotton
 5. ட்டு(thattu)-Plate
 6. ண்டு(vaNNdu(beetle)
 7. த்தை(naththai)-slug
 8. ந்தை(aanthai)owl
 9. பாம்பு(paambu) snake
 10. ப்பு(wuppu)-salt
 11. நாய் (naaiy) dog
 12. மலர் (malar) flower
 13. ல்லி(balli)-lizard
 14. வெளவ்வால்(vowvvall)bat
 15. குமிழ்(kumizhl)-bubble
 16. தேள் (theyLL) Scorpion)
 17. சிற்பம்(siRRpam)-statue
 18. ன்றி(pandri)pig
Categories: தமிழ் மெய் எழுத்துகள், விளையாடி கற்போம், Tamil Consonants | குறிச்சொற்கள்: , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

சித்திர சொற்கள் மறுபார்வை

சித்திர சொற்கள் மறுபார்வை

சொற்களை கண்டுபிடிக்கும் எளிமையான விளையாட்டு குழந்தைகளிடன் சூட்சும அறிவுக்கு ஒரு சவாலாகும். இந்த விளையாட்டின் போது அவர்களின் கவனம் சிதறாமல் விளையாடுவர்.
ஏற்கனவே அறிமுகமான அது, அங்கே, எங்கே, என்ன,பூ, பூனை, தீ, நாய் ஆகிய சொற்களை மீண்டும் மறுபார்வை செய்ய இந்த சின்ன விளையாட்டை பயன் படுத்தலாம். குழந்தைகள் தெரிந்த சொற்களை தேடும் போது தெரியாத பல எழுத்துகளையும் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.

தமிழ் சித்திர எழுத்துகள் Tamil sight words

புதிர்

Tamil sight words review

Playing the game of word search helps the curious mind of the children. They play the game. They focus on the game without any distraction. This game helps them review the words they already know. The words are அது, அங்கே, எங்கே, என்ன,பூ, பூனை, தீ, நாய். While they look for these words they may also try to learn the letters they are not familiar with.

Categories: தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், விளையாடி கற்போம் | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள்

சித்திரச் சொற்கள் என்றால் என்ன?

ஒரு சில எளிமையான சொற்களைக் குழந்தைகள் அடிக்கடி பயன் படுத்துவார்கள். இதில் இரெழுத்து சொற்களும் ஒரு சில மூன்று எழுத்து சொற்களும் சேரும். நமது அன்றாட வழக்கத்தில் இருக்கும் சில சொற்களும் இதில் அடங்கும். இந்தச் சொற்களைக் குழந்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க நேரும் போது அவை படங்களாக அவர்கள் மனதில் பதியத் தொடங்குகிறது. அதனால் சிறுவயதிலேயே மொழியை வாசிப்பது எளிதாகி விடுகிறது. வாசிக்கத் வாசிக்க தன் மொழித் திறமையின் மேல் அந்தக் குழந்தைக்கு நம்பிக்கை வருகிறது ஈடுபாட்டுடன் தமிழில் மற்றவர்களின் தூண்டுதல் இல்லாமல் படிக்க விரும்புகிறது

படித்துப் பழகு Practice reading Tamil

படித்துப் பழகு

What is sight words in Tamil?

Seeing some simple words again and again will imprint the word as a picture in a child’s memory. These words can be two letter are three letter words. Even some simple words that one uses every day can also be become part of a picture memory in the child’s brain. This helps them recognize the words easily and start reading the sentences. This gives them confidence in their language skills, So they try to read on their own.

கற்கப் போகும் சொற்கள்

 • அது
 • என்ன
 • அங்கே
 • எங்கே
 • பூ
 • தீ
 • பூனை
 • நாய்
தமிழ் சித்திர சொற்கள்,Tamil sight words

தமிழ் சித்திர சொற்கள்

Words to learn

 • அது(athu)-that
 • என்ன(ehnna)-what
 • அங்கே (anggay)-there
 • எங்கே(enggay)-where
 • பூ(poo)-flower
 • தீ(thee)-fire
 • பூனை(poonai)-cat
 • நாய்(naaiy_dog
வாசிக்கலாம் வாங்க

மேலே சொன்ன சொற்களைக் கொண்டு எளிதான வாக்கியங்கள் அமைத்து வாசிக்க முடியும். மிக எளிமையான நூல் படிப்பதற்கு வசதியாக தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது.

படித்துப் பழகு புத்தகத்தை இங்கு தரமிறக்கிக் கொள்ளலாம்

Let us read

The above said words are used to create a simple sentences booklet in pdf for learning purpose.

YOU can download the odfeBook read and practice Tamil sight words.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், உயிர்மெய் எழுத்துகள், தமிழ் சித்திர வார்த்தைகள், தமிழ் மெய் எழுத்துகள், வாசிக்கலாம் வாங்க, Tamil Consonants, Vowels | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்.”டு” 2

“டு” ஒலியில் முடியும் இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்2

தமிழில் ஒத்த ஒலியுடைய சொற்கள் பல உள்ளன. அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளும் போது தமிழ் எழுத்துகளையும் மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்வதுடன். ஒரு எழுத்தின் ஒலியைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதைச் சரியாக உச்சரிக்க முடிகிறது.
ஒத்திசையுடைய சொற்களை கற்றுக் கொள்ளும் போது சொற்களை வாசித்து பழகுவதும் எளிதாகிறது. எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலியையும் சரியாக அடையாளம் கண்டு சொற்களை வாசிப்பதும் ஒரு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இங்கு “டு” என்ற ஒலியோடு ஒத்திசைந்து ஒலிக்கும் இரெழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன

இவை  “டு”  என்ற ஒலியில் முடியும் ஒத்திவைச் சொற்களின் இரண்டாம் பிரிவு

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

rhyming words that end with “டு”  sounds

Tamil language has lot of rhyming words. Studying the words will help with reviewing the letter and their sound. One can Identify the sound and the  associated letters easily.This helps one to read the  words easily.  When reading  and recognizing the letters and their  sound comes easily reading becomes  a fun play. Here the  two letter rhyming words that end with “டு”  sounds are given  below

These  words are the second set of rhyming words that end s with sound and syllable “டு”

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

ஒத்திசை சொற்கள் டு 2

சொற்கள்
 1. ஈடு
 2.  எடு
 3. கூடு
 4.  கொடு
 5. தடு
 6. தேடு
 7. நாடு
 8. படு
 9. போடு
 10. மடு
 11. மேடு
 12. வடு
The words
 1. ஈடு ஒத்திவை சொற்கள்

  ஈடு

  வடு

  வடு

  மேடு

  மேடு

  மடு

  மடு

  போடு

  போடு

  படு

  படு

  நாடு

  நாடு

  தேடு

  தேடு

  தடு

  தடு

  கொடு

  கொடு

  கூடு ஒத்திசை சொற்கள் கூடு rhyming words

  கூடு

  எடு ஒத்திசை சொற்கள் டு

  எடு

  ஈடு(eedu)- Compensation

 2.  எடு(ehdu)-Take
 3. கூடு(koodu)=Nest
 4.  கொடு(kohdu)_Give
 5. தடு(thadu)-Forbid
 6. தேடு(thaydu)-Search
 7. நாடு(naadu)-Approch
 8. படு(padu)-Sleep
 9. போடு (pohhdu)-Drop
 10. மடு(madu)-Shoal
 11. மேடு(maydu)-Elevation
 12. வடு (vadu)-Scar
Categories: ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்., உயிர்மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

உயிர் எழுத்து சொற்கள்- Vowel words

உயிர் எழுத்து சொற்கள்

vowels

கீழே சில உயிர் எழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அவை உயிர் எழுத்துக்களை மறு பார்வை பார்க்க உதவும் இந்த சொற்களை தமிழ் அநிதம் இணைய தளத்தில்   விளையாட்டாக கற்கலாம்

அ வார்த்தைகள்

அ சொற்கள்

 • அம்மா(amma)
 • அணில்(aNNil)
 • அன்னம்(annam)
ஆ வார்த்தைகள்

ஆ சொற்கள்

 • ஆடு(aadu)
 • ஆந்தை(aNthai)
 • ஆல மரம்(aallamaram)
இ வார்த்தைகள்

இ சொற்கள்

 • இலை(elai)
 • இல்லம்(ellam)
 • இதழ்(ethazh)
ஈ வார்த்தைகள்

ஈ சொற்கள்

 • ஈட்டி(eette)
 • ஈ(ee)
 • ஈச்ச மரம்(eecha maram)
உ வார்த்தைகள்

உ சொற்கள்மு(eette)

 • உழவன்(wuzhavan)
 • உரல்(wural)
 • உப்பு(wuppu)
ஊ வார்த்தைகள்

ஊ சொற்கள்

 • ஊஞ்சல்(oohnjal)
 • ஊசி(oohsi)
 • ஊதல்(oohthal)
எ வார்த்தைகள்

எ சொற்கள்

 • எறும்பு(ehRRumbu)
 • எலி (ehli)
 • எட்டு(ehttu)
ஏ வார்த்தைகள்

ஏ சொற்கள்

 • ஏடு(audu)
 • ஏழு (ayzhu)
 • ஏணி(ayNNi)
ஐ வார்த்தைகள்

ஐ சொற்கள்

 • ஐஸ்வரியம்(ieswariyam)
 • ஐந்து(ienthu)
 • ஐங்கரன்(iengaran)
ஒ வார்த்தைகள்

ஒ சொற்கள்

 • ஒட்டகம்(ohttagam)
 • ஒன்பது(ohnbathu)
 • ஒன்று(ondRu)
ஓ வார்த்தைகள்

ஓ சொற்கள்

 • ஓநாய்(ohhnnai)
 • ஓடம்(ohhdam)
 • ஓட்டம்(ohhttam)
ஒள வார்த்தைகள்

ஒள சொற்கள்

 • ஒளடதம்(Owdatham)
 • ஒளவை(owvai)
 • ஒளவியம்(owviyam)

Tamil vowels

Above words ae words that represent Tamil vowels. Learning them will reinforce Tamil vowels. These vowels can be learnt through games in the site TamilUnltd.

Categories: உயிர் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: | 2 பின்னூட்டங்கள்

ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்.”டு”

“டு” ஒலியில் முடியும் இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்

தமிழில் ஒத்த ஒலியுடைய சொற்கள் பல உள்ளன. அவற்றைக் கற்றுக் கொள்ளும் போது தமிழ் எழுத்துகளையும் மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்வதுடன். ஒரு எழுத்தின் ஒலியைச் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதைச் சரியாக உச்சரிக்க முடிகிறது.
ஒத்திசையுடைய சொற்களை கற்றுக் கொள்ளும் போது சொற்களை வாசித்து பழகுவதும் எளிதாகிறது. எழுத்துகளையும் அவற்றின் ஒலியையும் சரியாக அடையாளம் கண்டு சொற்களை வாசிப்பதும் ஒரு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இங்கு “டு” என்ற ஒலியோடு ஒத்திசைந்து ஒலிக்கும் இரெழுத்து சொற்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன

.

இரெழுத்து ஒத்திசைபு சொற்கள்

இரெழுத்து ஒத்திசைபு சொற்கள்

rhyming words that end with “டு”  sounds

Tamil language has lot of rhyming words. Studying the words will help with reviewing the letter and their sound. One can Identify the sound and the  associated letters easily.This helps one to read the  words easily.  When reading  and recognizing the letters and their  sound comes easily reading becomes  a fun play. Here the  two letter rhyming words that end with “டு”  sounds are given  below

 இரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்."டு"

சொற்கள்
 1. ஆடு(விலங்கு)
 2. ஆடு( நடனம்)
 3. ஏடு( பனையோலை சுவடு)
 4. ஓடு( கூரையில் இடும் களிமண்   கிளிஞ்சல்)
 5. ஓடு(ஓடுதல்)
 6. காடு
 7. நாடு(தேசம்)
 8. சூடு
 9. மாடு
 10. பாடு
 11. வாடு
 12. வீடு
The words
 1. ஆடு -aadu(goat )
 2. ஆடு -aadu( dance)
 3. ஏடு aydu( Book made out of palm leaves)
 4. ஓடு- ohhdu( clay shingles)
 5. ஓடு ohhdu(run)
 6. காடு kaadu(Jungle)
 7. நாடு Naadu(Country)
 8. சூடு soodu(hot)
 9. மாடு maadu(bull)
 10. பாடு paadu(sing)
 11. வாடு vaadu( whither)
 12. வீடு veedu( house
Categories: ஈரெழுத்து ஒத்திசை சொற்கள்., உயிர்மெய் எழுத்துகள், மறு பார்வையும் தமிழ் வாசித்தலும், வாசிக்கலாம் வாங்க | குறிச்சொற்கள்: , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.