விளையாட்டாய்க் கற்கலாம். Play and learn


விளையாட்டாய்க் கற்கலாம்

குழந்தைகள் விளையாட்டு மூலம் இன்னும் ஆர்வமாக கற்பர். அதனால் இந்த பலகை விளையாட்டு மூலம் உயிர் எழுத்துகளை கற்றுக் கொள்ளலாம். அச்சுப் பிரதி எடுத்து விளையாட பயன் படுத்திக் கொள்ளலாம். உயிர் எழுத்துகளின் ஒலியை அடையாளம் கண்டு கொள்வதே இந்தப் விளளயாட்டின் நோக்கம்.

உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு

உயிர் எழுத்துகள் விளையாட்டு


Tamil vowels Game

Play and learn

Children learn through play. Through this board game. they can practice listening and identifying the Tamil vowels. The board game can be printed for use

Categories: உயிர் எழுத்துகள், விளையாடி கற்போம், Play and learn, pointers, Short and Long vowels, Vowels, Vowels as pairs | குறிச்சொற்கள்: | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Post navigation

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.

%d bloggers like this: